Master in Design Management

1017 Persones estan visitant aquest curs
Preu 24.700 €
Sol·licita informació
IED Barcelona Escola Superior de Disseny
Master in Design Management
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 24.700 €

Descripció

Amb el pas del temps, el món empresarial es fa més difícil de gestionar, a causa d'uns marges d'error cada vegada menors. En aquest context, el valor de la disciplina rau en la seva habilitat de facilitar la presa de decisions millor informades. Aquest ambient altament competitiu implica un coneixement que ajudi a millorar l'efectivitat i un coneixement que redueixi el nombre d'errors associats al risc de la innovació. Com ja va fer el màrqueting en el passat, el disseny s'està convertint en la següent disciplina que s'unirà al conjunt de funcions necessàries per a una bona gestió empresarial.

Des que vam entrar al segle XXI, diferents àmbits com el de l'empresa i l'enginyeria han començat a considerar el disseny com un important avantatge estratègica per a la innovació i el canvi (transformació organitzativa, social, tecnològica, empresarial, etc.). Gràcies a la seva capacitat per integrar necessitats de marca, mercat i empresa amb l'estudi dels usuaris i la identificació de les necessitats dels consumidors per proposar situacions de cara al futur, el paper del disseny està canviant d'una funció basada en projectes a una basada en estratègies. La seva capacitat per projectar, visualitzar i validar, converteixen el disseny en una eina crítica per a la presa de decisions reduint al mínim el risc de dubtes sobre la innovació.

El Design Management integra els processos d'innovació, la presa de decisions multidisciplinària, una actitud centrada en les persones i estratègies empresarials per crear productes i serveis eficaços fent front als reptes del món actual (com la inclusió, la sostenibilitat i la diversitat) per crear empreses amb èxit. El Design Management combina la manera de pensar i la sensibilitat i les metodologies dels dissenyadors, amb la viabilitat empresarial, les estratègies de gestió i la creació de valor de mercat. El Design Management aborda des de les principals disciplines del disseny fins al disseny empresarial, tenint en ment la viabilitat tecnològica, empatitzant amb els clients actuals i futurs, optimitzant experiències i imaginant i facilitant el canvi, a través de processos i mètodes ràpids, innovadors i centrats en les persones.

El màster en Design Management de l'IED Barcelona prepara els professionals que integren el valor i les eines del disseny en les empreses. Els dissenyadors necessiten entendre la realitat empresarial i el paper que poden exercir per poder participar de manera efectiva en ella i el seu entorn, i augmentar al màxim la seva contribució a la societat. Els directius d'empreses es poden beneficiar d'entendre el potencial d'una disciplina com el disseny en l'àmbit empresarial i facilitar la seva integració amb altres funcions estratègiques per contribuir al procés de creació de valor.

El Màster potencia la cultura del projecte amb empreses per a solucionar la distància entre formació i món laboral. Els alumnes no només estudien la metodologia i les eines de les disciplines sinó que també aprenen a treballar i a relacionar-se amb briefings i clients reals.
Empreses amb les que s'ha col·laborat en el màster:
Volkswagen, Hewlett-Packard, Co-society, Autelic, Fuelfor, Grup IDEA, Green Living Project, Creafutur, GNT, Eatarainbow, Production Media Network SL, Colourfodd Gmbh, Lonxanet, Arpa, Creafutur, Hostelco, Lukumas, SEB TEFAL, TCP Aerodynamics , HolaLuz, The Pink Peony for Mountaneers for Himàlaia, etc.

Temari


 

Destinataris

El màster acull a estudiants amb formació en disseny, management i àmbits teòrics.
Poden participar al programa dissenyadors de totes les disciplines (disseny gràfic, disseny de productes i disseny d'interiors), arquitectes, professionals dels sectors de management, business, màrqueting i comunicació.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

En l'IED Barcelona, el màster en Design Management és impartit per un equip de professionals del disseny i l'empresa, mitjançant la immersió i la pràctica de diferents metodologies estratègiques i innovadores, l'anàlisi de casuística i la posada en marxa de projectes reals encarregats o per empreses multinacionals que competeixen en l'economia global o per empreses locals que competeixen en mercats internacionals. Aquest sistema facilita la formació en la presa de decisions, posant als estudiants en un context real per a la innovació i l'experimentació. Seguint la metodologia de l'aprenentatge pràctic, els estudiants treballaran constantment en importants projectes en equips. L'aprenentatge i les competències adquirides s'apliquen als projectes reals al llarg del programa. Els estudiants del Màster en Design Management reben classes en una aula exclusiva, un espai que s'ha transformat en un estudi de disseny i innovació.

Durada

Data d'Inici: 16/01/2020. Durada: 11 mesos.

Objectius

El programa intensiu té per objectiu proporcionar als estudiants el coneixement teòric i pràctic així com les eines i l'experiència que necessiten per convertir-se en professionals del Design Management.
Capacitar els professionals del disseny, el màrqueting, l'enginyeria i la gestió empresarial per superar els límits entre disciplines a fi de convertir-se en motors de l'èxit de les organitzacions.
Convertir-se en líders que puguin combinar creativitat, capacitats de direcció i actituds emprenedores dins de les limitacions de la realitat empresarial.
Ajudar els dissenyadors i als que no ho són a entendre com pot contribuir el design management a la creació de valor sostenible dins de l'entorn empresarial.
Ajudar els dissenyadors a convertir-se en Design Managers, als Design Managers a convertir-se en Design Leaders i als Design Leaders a convertir-se en els líders en innovació del futur.
Oferir als estudiants eines de disseny i gestió empresarial que els permetin contribuir en gran mesura a la cadena de creació de valor dins de l'entorn empresarial o com a professionals independents.
Desenvolupar el domini de les eines necessàries. Els estudiants poden identificar l'ús apropiat d'aquestes eines per equilibrar el coneixement acadèmic i pràctic, l'eficiència en la comunicació i l'habilitat per avaluar els compromisos necessaris de cara a reptes reals en empreses.

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Pràctiques

Els estudiants tenen l'oportunitat de posar en pràctica i provar tot el coneixement i les destreses adquirides en unes pràctiques professionals de tres mesos.

Perspectives laborals

Els estudiants que realitzen aquest curs afegeixen valor a la seva experiència professional en empreses, estudis de disseny i firmes de consultoria estratègica, utilitzant el design management en llocs com a directors del departament de disseny, directors de marca, directors d'innovació, dissenyadors de serveis i strategists de disseny. També poden treballar com a directors i executius responsables de les preses de decisions sobre com s'ha d'utilitzar el disseny en una organització, en empreses, agències de disseny, innovació, educatives i governamentals. Els design managers treballen amb equips de gestió que poden incloure disseny industrial, disseny gràfic, disseny de serveis, disseny mediambiental, identitat de marca, disseny de moda, disseny d'interfícies, disseny d'interiors, disseny d'experiències, arquitectura i enginyeria.

Promocions


 

Avantatges del curs

Amb l'objectiu que els estudiants coneguin millor les últimes avantguardes al mercat, s'han inclòs dos viatges d'estudis en el pla d'estudis d'aquests cursos. Amb la coordinació i l'ajuda dels professors, els estudiants estudien diferents mercats i contextos professionals a Europa. A cada viatge, que té una durada de 3 a 5 dies, els estudiants visiten ciutats europees per intercanviar coneixements en diferents àmbits. Després d'aquests dies dedicats a activitats acadèmiques, els estudiants tenen l'oportunitat de descobrir la ciutat pel seu compte.

Professorat

Coordinadora: Mercè Graell.
Master in Design Management
IED Barcelona Escola Superior de Disseny
Campus i seus: IED Barcelona Escola Superior de Disseny
IED Barcelona Escola Superior de Disseny
C/ Biada, 11 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X