Curs Superior de Disseny arquitectònic amb Revit

Curs
On-line
8 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Crea i dissenya de forma virtual qualsevol projecte arquitectònic
En els últims anys, la indústria de l'arquitectura, l'enginyeria i la construcció estan evolucionant cap a la incorporació de noves eines tecnològiques per millorar pel que fa a qualitat i competitivitat. La metodologia i tecnologia BIM és el concepte revolucionari i de tendència mundial utilitzat en l'arquitectura, enginyeria i construcció d'instal·lacions. Amb Revit, plataforma de disseny basada en la metodologia BIM, podràs gestionar qualsevol projecte arquitectònic de la manera més eficient.
 

Temari

Mòdul: Conceptes bàsics i interfície de treball

    Introducció al programa i a la metodologia BIM.
    Explicació de les característiques de Revit i els seus principals objectius.
    Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM, i explicació dels avantatges i inconvenients de BIM.
    Plantilla de treball en Revit.

Mòdul: Inici d'un projecte

    Interfície i entorn de treball en Revit.
    Ajustaments previs de treball.
    Organització d'un projecte.
    Disseny de projecte.
    Eines i tècniques de modelatge.
    Sobre el navegador de projectes.
    Utilització de la barra de controls i vista.

Mòdul: Creació d'un emplaçament

    Creació d'una superfície topogràfica: per punts o importació externa.
    Edició de superfícies topogràfiques.
    Plataformes de construcció.
    Parcel·la: línies de propietat.
    Col·locació de components d'entorn.
    Incorporació de cotes de nivell, de pendents i de coordenades en plànols topogràfics.
    Geolocalització del projecte, nord real i nord de projecte.

Mòdul: Elements constructius I

    Famílies de Revit.
    Creació i modificació de sòls.
    Cobertes.
    Murs i murs cortina.
    Pilars arquitectònics.
    Col·locació de fusteries, portes i finestres.

Mòdul: Visualització 2D i 3D

    Creació dels diferents tipus de vistes: plànols, alçats, seccions, detall i vistes 3D.
    Operacions amb vistes.
    Introducció a la creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.
    Estils de visualització i renderitzat.

Mòdul: Elements constructius II

    Mètodes de generació d'escales.
    Mètodes de generació de rampes.
    Baranes.
    Col·locació de famílies carregables o components.
    Falsos sostres.
    Components d'il·luminació.
    Habitacions.
    Modelatge de famílies in situ.

Mòdul: Documentació del projecte i elements d'anotació

    Escales.
    Quadres de retolació (plànols).
    Inserció de fotografies.
    Taules de planificació.
    Cotes i etiquetes.
    Creació d'esquemes de color i llegendes.
    Exportació a AutoCAD.
    Exportació a Autodesk Design Review.
    Imprimeix.

Competències per a les quals et prepara el curs

Seràs capaç de portar un projecte d'un emplaçament, coordinant les eines de punt d'origen i les coordenades geogràfiques. Dominaràs les principals eines de components constructius. Seràs capaç de treballar amb vistes per generar plànols d'un projecte, així com exportar-i renderizarlos. Tindràs accés a través del campus virtual a una biblioteca, lectures recomanades i casos d'èxit perquè la teva formació progressi. Gaudiràs de videoconferències amb experts que t'ajudaran a tenir una visió més professional de la teva camp de treball.

Metodologia

Videoconferències en línia i en directe, impartides per professors experts, per complementar la teva formació.

Objectius

  • Comprendre què significa BIM, què implica adoptar la seva metodologia de treball i terminologia tècnica emprada per definir els seus camps de desenvolupament.
  • Entendre Revit com una plataforma de disseny basada en BIM, les seves principals funcions i objectius.
  • Aprendre a manejar-se per la interfície de Revit, la seva estructuració i la manera d'organitzar un projecte, i conèixer les principals eines.
  • Conèixer les eines d'ajuda al disseny de què disposa Revit, així com la realització d'una simulació energètica bàsica a partir d'un disseny preliminar.
  • Treballar de forma col·laborativa en Revit, de manera que puguem organitzar un equip de treball que col·labori simultàniament en un mateix model, de manera coordinada.
  • Generar un emplaçament per al projecte, modelar la topografia i utilitzar eines de coordinació del punt d'origen i les coordenades geogràfiques per referenciar els models que es desenvoluparan en aquest emplaçament.
  • Dominar les eines de creació de components constructius principals, terres, murs, cobertes, pilars, així com crear i editar objectes carregables (famílies) per desenvolupar tot tipus d'elements que cal incloure en el projecte.
  • Treballar amb vistes en 2D, 3D, generar plans per documentar el projecte, exportar el projecte a altres formats, i produir imatges realistes mitjançant el renderitzat.

Titulació obtinguda

Doble titulació VIU + 8 ECTS.

Preu

Consulteu el preu
Preu a consultar

Professorat

Antonio Serra (Professor) Arquitecte tècnic diplomat a la UPC. Té formació i coneixements avançats en BIM Autodesk Revit Arquitecture. Actualment treballa com certificador energètic en CIRCE (Centre d'investigació i recursos energètics. Oscar Choimet (Professor) Delineant projectista i arquitecte. Té formació i coneixements avançats en BIM Autodesk Revit Arquitecture. Actualment treballa en la divisió d'arquitectura i enginyeria GAPTEK en projectes d'estructures lleugeres d'alumini, documents executius i modificacions per a l'obra.
Curs Superior de Disseny arquitectònic amb Revit
Deusto Formación
Cursos més populars
X