Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica (XXXI Edició)

1085 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica (XXXI Edició)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Considerat un dels millors màsters pel rànquing de Millors Màsters 2019 d'El Mundo, el Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica de CESIF ha estat dissenyat perquè els participants puguin adquirir una sòlida formació especialitzada tècnica i científica, que els permetrà desenvolupar la seva carrera professional en qualsevol de les diferents àrees funcionals dels sectors farmacèutic i parafarmacèutic.
Després de 30 convocatòries, aquest Màster s'ha convertit en un referent dins d'aquest àmbit, conegut i valorat per ocupadors i professionals. Durant aquesta llarga trajectòria, ha possibilitat l'especialització de centenars d'alumnes en les diferents posicions que ofereix el sector i que requereixen una sòlida formació prèvia per al seu exercici.

Temari

El programa d'el Màster d'Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica es desenvolupa en sis blocs de continguts que es desenvolupen sota un enfocament pràctic i aplicat:
Orientació a la qualitat en la indústria farmacèutica:
L'objectiu de l'Màster és oferir un coneixement de la indústria per formar professionals implicats en l'assegurament de la qualitat dels productes farmacèutics i afins, des de les GMP fins a la implantació d'innovadors sistemes de qualitat. L'estudiant s'especialitzarà en el coneixement dels diferents procediments de registre de medicaments i productes sanitaris, en l'elaboració de l'dossier de registres i en les relacions amb les autoritats sanitàries.

L'entorn regulatori en la indústria farmacèutica:
El procediment de registre d'un fàrmac, previ a la seva autorització, és un procés llarg, complex i vital per a les empreses, de manera que els professionals relacionats amb aquestes funcions han d'adquirir una sòlida formació en matèria regulatòria i conèixer la detallada normativa que afecta a el sector.

Fabricació i control d'especialitats farmacèutiques:
En aquest bloc de continguts, els estudiants podran conèixer els diferents processos de fabricació de cadascuna de les formes farmacèutiques, així com la maquinària i equips necessaris per a la producció industrial. A més, analitzaran la metodologia per dur a terme la validació d'aquests processos i la qualificació dels equips corresponents, els controls en procés i la validació dels mètodes analítics.

La innovació en la indústria farmacèutica i afins (R + D):
L'objectiu d'aquest mòdul és el de proporcionar un sòlid coneixement de tot el procés de desenvolupament de nous productes farmacèutics, des de la gestió i planificació dels projectes d'investigació, passant per les diferents fases de desenvolupament clínic, així com les diferents estratègies per a abordar el desenvolupament de nous productes. Permet als estudiants adquirir coneixements en monitorització d'assaigs clínics, medical màrqueting, documentació científica, farmacovigilància, etc.

Desenvolupament de persones i de negoci:
El programa es completa amb una sèrie de mòduls que ajudaran a l'estudiant en el procés de recerca i promoció d'ocupació, en la millora del seu perfil personal i professional i en l'adquisició d'una base formativa en matèria de gestió.

Relacions institucionals i Market Access:
Els participants han de especialitzar-se en el coneixement dels organismes i institucions sanitàries, l'accés a l'mercat de nous medicaments, farmacoeconomia, preu i finançament.

Destinataris

El Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica està dirigit a titulats universitaris en àrees de ciències de la salut i afins (Farmàcia, Química, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica etc.) ia estudiants d'últim curs d'aquestes titulacions, així com a professionals de recent incorporació en la indústria farmacèutica interessats a adquirir una especialització que els permeti l'accés laboral i el seu futur desenvolupament professional en aquest sector.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Els candidats hauran de realitzar una prova de nivell d'idioma, així com un test de personalitat i competències professionals. Posteriorment, seran convocats per a realitzar una entrevista personal

Metodologia

Metodologia pràctica i aplicada: Durant el desenvolupament dels continguts d'aquest Màster, l'aplicació dels coneixements sobre casos pràctics i la connexió amb la realitat de el sector, permet que els estudiants siguin capaços d'implementar-directament en els seus futurs llocs de treball.

Durada

Propera convocatòria: octubre 2022.

Objectius

El desenvolupament de el programa d'aquest Màster pretén la consecució dels objectius següents:
• Mantenir el màxim grau de qualitat, rigor i actualització, tant en els continguts desenvolupats com en la metodologia aplicada, el que garanteix reconeixement com el Màster de referència per a la indústria farmacèutica i parafarmacèutica.
• Aconseguir una immediata incorporació laboral i desenvolupament professional dels nostres estudiants aconseguint posicions de rellevància en les diferents empreses farmacèutiques, biotecnològiques i de productes sanitaris.
• Connexió amb la realitat de el sector: Un claustre format per professionals en actiu, les visites a empreses que s'organitzen durant el curs i la realització de pràctiques professionals per a estudiants que així ho desitgin, garanteixen la connexió amb la realitat laboral de tots els estudiants i l'aplicació directa dels coneixements que adquireixen durant el curs al seu lloc de treball.

Titulació obtinguda

Títol propi de la Universitat CEU San Pablo: Els estudiants que superin el programa obtindran el títol propi de la CEU San Pablo, a més del diploma corresponent que emet CESIF. Reconeixement institucional: Aquesta titulació està avalada per l'Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica, Farmaindustria.

Pràctiques

Tots els estudiants que ho desitgin podran realitzar un període de pràctiques en empreses dels sectors relacionats. El període mínim de les pràctiques és de 600 hores.

Perspectives laborals

El Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica facilita als alumnes una sòlida especialització en les diferents posicions que ofereix el sector, completada per una visió global de la indústria farmacèutica necessària per a un millor desenvolupament professional. En un entorn cada vegada més exigent i complex, les empreses d'aquesta indústria necessiten incorporar en les seves estructures professionals altament qualificats i amb una sòlida formació global, capaços de integrar-se en les diferents àrees d'activitat i contribuir als seus objectius de qualitat i excel·lència operacional. Sens dubte, la indústria farmacèutica és un exemple de sector industrial modern, d'alta productivitat i molt competitiu en els entorns internacionals. A Espanya és un dels sectors clau de l'economia, amb una facturació per sobre dels 16.000 milions d'euros i composta per al voltant de 270 laboratoris fabricants i més de 400 laboratoris titulars d'autorització de comercialització de medicaments

Promocions

• Per a cada titulació CESIF ha una opció personalitzada de beques i finançament preferencial a disposició dels alumnes.
• Finançament: CESIF, a través d'acords amb el Banc SABADELL i el Banc SANTANDER, compta amb opcions de finançament preferencials per als seus estudiants, amb crèdits amb 1 any de carència i termini de devolució de fins a 5 anys.

Avantatges del curs

Com a part complementària a tots els programes de postgrau de CESIF, s'imparteix el Programa de Desenvolupament Personal, dissenyat per a la millora de l'perfil dels estudiants i la seva competitivitat en el mercat laboral, amb l'objectiu de facilitar la seva projecció professional. Cada estudiant rep un assessorament personalitzat a través dels professionals de l'departament de carreres professionals i els tutors especialitzats que imparteixen el programa. 40 hores lectives d'entorn Office: Es dotarà l'estudiant d'un coneixement avançat dels programes, per tal d'aprofundir en les habilitats pràctiques necessàries amb les que desenvolupar-se en l'àmbit professional habitual. Reforç de 100 hores en anglès adaptat a entorns professionals de cada sector. Optatius francès, portuguès i alemany.

Borsa de treball

La gestió proactiva realitzada per CESIF ha col·laborat a la incorporació de més del 90% dels seus titulats a el mercat laboral.

Horari

Impartició: dilluns a divendres en horari de 18:00 a 21:30 hores.
Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica (XXXI Edició)
CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Campus i seus: CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,
C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 3ª 08034 Barcelona
Sol·licita informació
X