CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,

Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutics.XXIII Edició (Madrid)

CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,

Descripció

El programa aborda de manera exhaustiva els continguts d'especialització en posicions altament qualificades i amb forta demanda per part de la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i de Productes Sanitaris. Entre elles:    ÀREA INDUSTRIAL: Planificació, Producció, Control i Assegurament de la Qualitat, Validacions.

    ÀREA REGULADORA: Registres, Relacions amb les Administracions i Direcció Tècnica.

    R + D: Assaigs Clínics, Desenvolupament Galènic i Analític, etc.

    DEPARTAMENTS CIENTÍFICS: Farmacovigilància, Especialistes de Producte, Documentació Científica.

    Llicències, Propietat Industrial, Desenvolupament de Negoci, etc.Objectius i OrientacióLa normativa europea en matèria sanitària obliga les empreses farmacèutiques a estar subjectes a estrictes controls per part de l'Administració en totes les seves àrees d'activitat (Investigació, Desenvolupament, Registre, Fabricació i Comercialització d'Especialitats farmacèutiques i productes sanitaris).En aquest entorn regulador cada vegada més exigent i complex, els laboratoris farmacèutics i empreses relacionades necessiten, per tant, incorporar professionals altament qualificats i amb una sòlida formació global, capaços d'integrar-se en les diferents àrees d'activitat i contribuir als seus objectius de qualitat i excel · lència operacional.Les oportunitats de treball que ofereix la Indústria Farmacèutica als llicenciats en ciències són nombroses, incloent posicions en l'àrea industrial (Planificació, Producció, Control i Assegurament de la Qualitat, Validacions, direcció tècnica, etc.), En l'àrea regulatòria (registres i Relacions amb les Administracions), el desenvolupament de productes (Investigació Clínica, Desenvolupament Galènic i Analític, etc.) així com en altres àrees empresarials (Departaments Científics, Farmacovigilància, Médical-Marketing, Llicències i Desenvolupament de Negoci, etc.).El Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica contempla totes aquestes sortides laborals, i aborda de forma exhaustiva al llarg del seu programa els continguts necessaris per obtenir una formació adreçada a un desenvolupament professional d'èxit dins de la Indústria.L'objectiu que ens vam marcar des CESIF amb aquest programa és doble:    D'una banda, mantenir el màxim grau de qualitat, rigor i actualització, tant en continguts com en desenvolupament metodològic, de manera que pugui seguir comptant amb el reconeixement majoritari de la Indústria com el Màster de referència en el sector.

    I, d'altra, aconseguir una ràpida incorporació laboral i desenvolupament professional dels nostres alumnes aconseguint posicions de rellevància en les diferents empreses farmacèutiques, biotecnològiques i de productes sanitaris.DOCUMENTACIÓ

Els alumnes rebran tot el material escrit-apunts, documentació i casos pràctics necessaris-per al bon aprofitament del curs.TREBALLS PRÀCTICS

El claustre de professors del Màster en Indústria Farmacèutica el constitueix un equip de professionals amb gran experiència pràctica, que participaran en qualitat de tutors en l'aplicació de diferents treballs pràctics per a cadascuna de les àrees clau del Màster. Mitjançant aquests casos pràctics els participants seran capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la realitat de la indústria farmacèutica, així com de desenvolupar les seves competències en matèria de capacitat d'anàlisi, planificació, organització i control d'activitats, treball en equip i presa de decisions.Entre d'altres, els alumnes realitzaran treballs pràctics en matèria de sol · licitud d'autorització d'una planta farmacèutica d'acord amb GMP, Disseny i Validació d'Instal · lacions i Processos de Fabricació, elaboració de dossiers de Registre d'Especialitats Farmacèutiques, Auditories de Qualitat i Inspecció de Laboratoris, Elaboració de Procediments Normalitzats de Treball, Disseny de programes de Monitorització d'Assaigs Clínics, Implantació de Sistemes de Qualitat, etc.CONFERÈNCIES

Al llarg del Curs s'impartiran diverses Conferències a càrrec de personalitats rellevants en el Sector Farmacèutic.VISITES A EMPRESES

Els alumnes del Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica realitzaran, en les dates que en el Calendari Acadèmic s'indiquin, visites de treball a diferents empreses i laboratoris del Sector Farmacèutic.Aquestes visites de treball obligaran en alguns casos a desplaçaments llargs, que s'hauran de fer pels mitjans que CESIF proporcioni.

Els costos de desplaçament i menjars que s'originin per les esmentades visites de treball, estan inclosos en la matrícula.A continuació detallem la relació de laboratoris farmacèutics i empreses del sector que ens han facilitat una visita de treball a les seves instal · lacions, en les darreres edicions del Màster:

    DIAFARM

    Fardi

    Frosst IBÈRICA (Rovi)

    ALMIRALL

    GSK

    Rovi

    NORMON

    REIG JOFRE

    SCHERING-PLOUGH (MSD)

    SOLVAY PHARMA

    SANOFI AVENTIS

    TOLL PHARMA

    MEDINSA (GRÜNENTAL)

    LILLY

    ITALFARMACO

    FARMASIERRA

    McNeil (Grup Johnson & Johnson)TITULACIÓ

Els alumnes que compleixin els requisits mínims d'assistència (75% de les sessions) i aprofitament (resolució i lliurament de tots els Casos Pràctics proposats i realització d'una tesina de fi de Grau) rebran el corresponent diploma del Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica.
Veure més

Temari del curs

ORIENTACIÓ A LA QUALITAT EN LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA
El sector de la Indústria Farmacèutica, així com les empreses de productes sanitaris han d'aplicar els estàndards més rigorosos en els seus procediments per garantir la qualitat dels seus productes. Les GMP, d'obligat compliment, defineixen les bases de la política de qualitat a aplicar en la fabricació de medicaments i les autoritats sanitàries vetllen, a través del sistema d'inspecció farmacèutica, per la seva correcta aplicació.


El Màster en Indústria Farmacèutica dedica una atenció preferent al coneixement d'aquestes matèries per formar futurs professionals implicats en l'assegurament de la qualitat de productes farmacèutics i afins (una de les àrees amb major demanda per part de la indústria). Dins del seu programa de continguts s'aborden en profunditat les següents àrees:

    Normes de Correcta Fabricació i Control de Medicaments (Good Manufacturing Practices).
    Normes de Bones Pràctiques de Laboratori (Good Laboratory Practices).
    Sistemes de Qualitat.
    Auditories de Qualitat.
    Excel · lència Operacional i Millora Contínua

L'ENTORN REGULATORI A LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

Les diferents activitats de la indústria farmacèutica (investigació i desenvolupament, registre i comercialització de medicaments) estan fortament regulades. El procediment de registre d'un fàrmac, previ a la seva autorització, és un procés llarg, complex i vital per a l'empresa, de manera que els professionals relacionats amb aquestes funcions han d'adquirir una sòlida formació en matèria regulatòria i conèixer en detall la normativa que afecta el sector. A través d'aquest màster, els participants podran especialitzar-se en matèries com ara:

    Relacions Oficials amb l'Administració.
    Registre de Productes Farmacèutics.
    Registre de Productes Sanitaris.
    Legislació aplicable a la Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica.
    Organismes i Institucions Sanitàries.


FABRICACIÓ I CONTROL D'ESPECIALITATS FARMACÈUTIQUES

El Màster permet conèixer en profunditat els diferents processos de fabricació de cadascuna de les formes farmacèutiques, així com les maquinàries i equips necessaris per a la seva producció industrial. A més, i d'acord amb les bones pràctiques de fabricació, els alumnes del màster podran conèixer i dominar la metodologia per dur a terme la corresponent validació d'aquests processos i la qualificació dels equips corresponents, els controls en procés i la validació dels mètodes analítics incloent en el programa els següents continguts:

    Maquinària i Equips: Validació / Qualificació.
    Validació de Processos de Fabricació de Productes Farmacèutics.
    Validació de Mètodes de Neteja de Maquinària i Equips.
    Planificació de la Producció.
    Validació de Mètodes Analítics.
    Assegurament de la Qualitat.


LA INNOVACIÓ A LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I AFINS (R + D)

L'objectiu d'aquest mòdul és el de proporcionar als alumnes un sòlid coneixement de tot el procés de desenvolupament de nous productes farmacèutics, des de la gestió i planificació dels projectes d'investigació, passant per les diferents fases de desenvolupament clínic, els diferents actors implicats en aquestes fases, així com les diferents estratègies per abordar el desenvolupament de nous productes. A més, permetrà als participants especialitzar-se en un camp amb atractives oportunitats de desenvolupament professional (Monitorització d'Assaigs Clínics, Medical Marketing, Documentació Científica, etc.). En el Màster s'abordaran continguts relacionats amb:

    Gestió de Projectes I + D.
    Recerca Preclínica. Desenvolupaments Galènic i Analític.
    Bones Pràctiques Clíniques.
    Investigació Clínica: Monitorització d'Assaigs Clínics.
    Biotecnologia.


DESENVOLUPAMENT DE PERSONES I DE NEGOCI

L'èxit professional en les diferents orientacions d'aquest Màster es basa en una adequada formació a nivell tècnic, juntament amb el desenvolupament d'habilitats personals i un adequat coneixement de l'activitat de les empreses farmacèutiques. El programa es completa amb una sèrie de mòduls que ajudaran a l'alumne en el procés de recerca i promoció d'ocupació, en la millora del seu perfil personal i professional i en l'adquisició d'una base formativa en matèria de gestió. Al llarg del Màster s'impartiran sessions monogràfiques amb els següents continguts:

    Màrqueting Personal. Assessorament per a la carrera professional.
    Desenvolupament de Competències: habilitats de comunicació, negociació, treball en equip, gestió de projectes i planificació, etc.
    Management i gestió empresarial.
    Màrqueting farmacèutic. El mercat farmacèutic. Eines de comunicació i promoció de medicaments. Desenvolupament de negoci.

RELACIONS INSTITUCIONALS I MARKET ACCESS

En l'actual context econòmic ha augmentat la preocupació per la despesa en medicaments per part de les autoritats sanitàries, incorporant criteris de cost efectivitat en l'avaluació de nous medicaments, així com noves mesures en el sistema de preus i finançament públic.

Tot això unit als elements diferencials del nostre model sanitari (entorn autonòmic, nous decisors, etc.) Han obligat el sector al desenvolupament d'estratègies que facilitin l'accés al mercat dels seus productes en les millors condicions de preu i prescripció. El màster permetrà als participants l'especialització en aquests nous continguts incloent les següents àrees:

    Organismes i Institucions Sanitàries.
    Accés al Mercat de Nous Medicaments.
    Farmacoeconomía.
    Preu i Finançament.
Veure més

Destinataris

Dirigit a llicenciats i graduats superiors en l'àrea de ciències (Farmàcia, Química, Biologia, etc.), O alumnes pròxims a la seva titulació, així com a professionals de recent incorporació al sector, interessats a adquirir una especialització que els permeti desenvolupar la seva activitat professional en l'entorn de la Indústria Farmacèutica i afins.
Veure més

Lloc on s'imparteix el curs

Madrid

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutics.XXIII Edició (Madrid)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutics.XXIII Edició (Madrid)