Descripció

Considerat un dels millors màsters pel rànquing de Millors Màsters 2019 d'El Mundo, el Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica de CESIF ha estat dissenyat perquè els participants puguin adquirir una sòlida formació especialitzada tècnica i científica, que els permetrà desenvolupar la seva carrera professional en qualsevol de les diferents àrees funcionals dels sectors farmacèutic i parafarmacèutic.

Després de 30 convocatòries, aquest Màster s'ha convertit en un referent dins d'aquest àmbit, conegut i valorat per ocupadors i professionals. Durant aquesta llarga trajectòria, ha possibilitat l'especialització de centenars d'alumnes en les diferents posicions que ofereix el sector i que requereixen una sòlida formació prèvia per al seu exercici.

Temari del curs

El programa d'el Màster d'Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica es desenvolupa en sis blocs de continguts que es desenvolupen sota un enfocament pràctic i aplicat:
Orientació a la qualitat en la indústria farmacèutica:
L'objectiu de l'Màster és oferir un coneixement de la indústria per formar professionals implicats en l'assegurament de la qualitat dels productes farmacèutics i afins, des de les GMP fins a la implantació d'innovadors sistemes de qualitat. L'estudiant s'especialitzarà en el coneixement dels diferents procediments de registre de medicaments i productes sanitaris, en l'elaboració de l'dossier de registres i en les relacions amb les autoritats sanitàries.

L'entorn regulatori en la indústria farmacèutica:
El procediment de registre d'un fàrmac, previ a la seva autorització, és un procés llarg, complex i vital per a les empreses, de manera que els professionals relacionats amb aquestes funcions han d'adquirir una sòlida formació en matèria regulatòria i conèixer la detallada normativa que afecta a el sector.

Fabricació i control d'especialitats farmacèutiques:
En aquest bloc de continguts, els estudiants podran conèixer els diferents processos de fabricació de cadascuna de les formes farmacèutiques, així com la maquinària i equips necessaris per a la producció industrial. A més, analitzaran la metodologia per dur a terme la validació d'aquests processos i la qualificació dels equips corresponents, els controls en procés i la validació dels mètodes analítics.

La innovació en la indústria farmacèutica i afins (R + D):
L'objectiu d'aquest mòdul és el de proporcionar un sòlid coneixement de tot el procés de desenvolupament de nous productes farmacèutics, des de la gestió i planificació dels projectes d'investigació, passant per les diferents fases de desenvolupament clínic, així com les diferents estratègies per a abordar el desenvolupament de nous productes. Permet als estudiants adquirir coneixements en monitorització d'assaigs clínics, medical màrqueting, documentació científica, farmacovigilància, etc.

Desenvolupament de persones i de negoci:
El programa es completa amb una sèrie de mòduls que ajudaran a l'estudiant en el procés de recerca i promoció d'ocupació, en la millora del seu perfil personal i professional i en l'adquisició d'una base formativa en matèria de gestió.

Relacions institucionals i Market Access:
Els participants han de especialitzar-se en el coneixement dels organismes i institucions sanitàries, l'accés a l'mercat de nous medicaments, farmacoeconomia, preu i finançament.
Veure més

Destinataris

El Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica està dirigit a titulats universitaris en àrees de ciències de la salut i afins (Farmàcia, Química, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica etc.) ia estudiants d'últim curs d'aquestes titulacions, així com a professionals de recent incorporació en la indústria farmacèutica interessats a adquirir una especialització que els permeti l'accés laboral i el seu futur desenvolupament professional en aquest sector.

Prova d'accés

Els candidats hauran de realitzar una prova de nivell d'idioma, així com un test de personalitat i competències professionals. Posteriorment, seran convocats per a realitzar una entrevista personal

Metodologia

Metodologia pràctica i aplicada: Durant el desenvolupament dels continguts d'aquest Màster, l'aplicació dels coneixements sobre casos pràctics i la connexió amb la realitat de el sector, permet que els estudiants siguin capaços d'implementar-directament en els seus futurs llocs de treball.

Horari/Torn

Impartició: dilluns a divendres en horari de 18:00 a 21:30 hores.

Durada

Grup 1: des d'octubre de 2020 fins a juny de 2021. Grup 2: des de novembre de 2020 fins a juliol de 2021. Lliurament de Projecte Fi de Màster: octubre 2021.

Objectius

El desenvolupament de el programa d'aquest Màster pretén la consecució dels objectius següents:

• Mantenir el màxim grau de qualitat, rigor i actualització, tant en els continguts desenvolupats com en la metodologia aplicada, el que garanteix reconeixement com el Màster de referència per a la indústria farmacèutica i parafarmacèutica.

• Aconseguir una immediata incorporació laboral i desenvolupament professional dels nostres estudiants aconseguint posicions de rellevància en les diferents empreses farmacèutiques, biotecnològiques i de productes sanitaris.

• Connexió amb la realitat de el sector: Un claustre format per professionals en actiu, les visites a empreses que s'organitzen durant el curs i la realització de pràctiques professionals per a estudiants que així ho desitgin, garanteixen la connexió amb la realitat laboral de tots els estudiants i l'aplicació directa dels coneixements que adquireixen durant el curs al seu lloc de treball.

Titulació obtinguda

Títol propi de la Universitat CEU San Pablo: Els estudiants que superin el programa obtindran el títol propi de la CEU San Pablo, a més del diploma corresponent que emet CESIF. Reconeixement institucional: Aquesta titulació està avalada per l'Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica, Farmaindustria.

Perspectives laborals

El Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica facilita als alumnes una sòlida especialització en les diferents posicions que ofereix el sector, completada per una visió global de la indústria farmacèutica necessària per a un millor desenvolupament professional. En un entorn cada vegada més exigent i complex, les empreses d'aquesta indústria necessiten incorporar en les seves estructures professionals altament qualificats i amb una sòlida formació global, capaços de integrar-se en les diferents àrees d'activitat i contribuir als seus objectius de qualitat i excel·lència operacional. Sens dubte, la indústria farmacèutica és un exemple de sector industrial modern, d'alta productivitat i molt competitiu en els entorns internacionals. A Espanya és un dels sectors clau de l'economia, amb una facturació per sobre dels 16.000 milions d'euros i composta per al voltant de 270 laboratoris fabricants i més de 400 laboratoris titulars d'autorització de comercialització de medicaments

Promocions

• Per a cada titulació CESIF ha una opció personalitzada de beques i finançament preferencial a disposició dels alumnes.

• Finançament: CESIF, a través d'acords amb el Banc SABADELL i el Banc SANTANDER, compta amb opcions de finançament preferencials per als seus estudiants, amb crèdits amb 1 any de carència i termini de devolució de fins a 5 anys.

Avantatges del curs

Com a part complementària a tots els programes de postgrau de CESIF, s'imparteix el Programa de Desenvolupament Personal, dissenyat per a la millora de l'perfil dels estudiants i la seva competitivitat en el mercat laboral, amb l'objectiu de facilitar la seva projecció professional. Cada estudiant rep un assessorament personalitzat a través dels professionals de l'departament de carreres professionals i els tutors especialitzats que imparteixen el programa. 40 hores lectives d'entorn Office: Es dotarà l'estudiant d'un coneixement avançat dels programes, per tal d'aprofundir en les habilitats pràctiques necessàries amb les que desenvolupar-se en l'àmbit professional habitual. Reforç de 100 hores en anglès adaptat a entorns professionals de cada sector. Optatius francès, portuguès i alemany.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica (XXX Edició)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Indústria Farmacèutica i parafarmacèutica (XXX Edició)