Màster en Motorsport & e-Racing

1114 Persones estan visitant aquest curs
Més de 10.000 €
Sol·licita informació
QEV Technologies
Màster en Motorsport & e-Racing
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Montmeló (Barcelona)
700 hores
Més de 10.000 €

Descripció

QEV Technologies presenta un programa únic: Màster en Motorsport & e-Racing. El màster combina conceptes d'enginyeria i mecànica de competició amb teoria i pràctiques reals en equips de competició o en la indústria del vehicle elèctric.
Classes teoricopràctiques impartides a la base de l'equip QEV Tech, al costat del circuit de Montmeló (Barcelona). Pràctiques actives amb treballs en els cotxes de competició de QEV Tech.

Temari

1. Conceptes generals de tecnologia Motorsport.
Aquest bloc lectiu serà el primer en impartir-se. Està orientat a donar una visió àmplia i de base de la competició. Una peça clau per a l'enteniment de qualsevol altre mòdul, així com una primera porta al món de la competició d'aquells que estiguin més allunyats d'ella. Es treballarà l'àmbit organitzatiu i esportiu també, sent l'alumne capaç de desenvolupar el seu treball en un cap de setmana de competició, procedint a verificacions administratives i tècniques, en les seves diferents modalitats.
Introducció al Motorsport
• Fonaments del cotxe de competició
• Organització de l'equip de competició
• Normativa i classes - Metodologia de treball general
• Circuits
• Ral·lis
• Elements de seguretat
• Components fonamentals del cotxe de competició
• Relació amb el pilot
2. Dinàmica del vehicle. Bloc I.
S'estudiarà la construcció i dinàmica del vehicle en totes les seves àrees, i de manera pràctica s'aplicaran els coneixements adquirits en els cotxes de l'equip.
• Fonaments de dinàmica
• Procés d'enginyeria en el disseny d'un cotxe
• Suspensions
• Pneumàtics
• Frens
• Condicions de càrrega - suspensions i xassís
• Aerodinàmica
3. Motors de competició. Preparació de motors, mecànica i gestió electrònica.
Els alumnes treballaran amb les seves pròpies mans sobre motors de competició en acoblament, revisió i preparació de diferents tipus de motors de carreres. Es treballarà també sobre el banc de potència veient influència de cartografies motor.
• Fonaments del motor de competició
• Normativa internacional
• Motor atmosfèric
• Motor sobrealimentat
• Especificacions en ral·lis
• Especificacions en circuits
• Teoria de motors avançada
• Electrònica i cartografies
• Controls de tracció
• Ecus
• Injecció directa de gasolina
4. Grup motriu de competició.
Un bloc molt ampli que abasta tots els components de la línia de transmissió d'un cotxe de competició: caixes de canvi de competició, sistemes paddleshift, diferencials autoblocants, embragatge de competició, transmissions ...
• Fonaments de transmissions
• Caixes de canvi en H
• Caixes seqüencials
• Caixes robotitzades
• Sistemes paddleshift
• Diferencials lliures
• Torsen T1 T2 T3
• Lliscament limitat
• Diferencials electrònics
• Components auxiliars
5. Electricitat i electrònica dels cotxes de competició. Bloc I.
L'alumne aprendrà tot el fonamental pel que fa a components elèctrics específics del cotxe de competició. És una àrea en la qual molts professionals del sector tenen encara un buit en la seva formació, i és fonamental avui en dia conjugar electricitat i mecànica clàssica.
• Introducció
• Sistemes de cablejat de competició
• Comprovacions diagnosi de circuits
• CAN Bus
6. Vehicle elèctric. bloc I
Amb un primer bloc comú, s'abordarà tota la tecnologia existent en un vehicle elèctric, tant de carrer com de competició. Es tracta d'un bloc cada vegada més necessari, fruit de l'evolució del mercat i la tecnologia cap a aquest sector tan demandat.
• Introducció a la tecnologia EV & Benchmarking
• Seguretat en EV
• Arquitectura del EV
• Tecnologia de bateries
• MGU
7. Adquisició de dades i simulació. Bloc I.
És un mòdul amb un pes específic molt important, ja que en els últims anys el monitoratge i sensors en els cotxes de competició s'han generalitzat en pràcticament totes les categories. S'estudiaran tots els elements hardware i software necessaris per a instrumentar un cotxe, i s'implementarà de manera pràctica.
Introducció als sistemes d'adquisició de dades
• Maquinari
• Sensors
• AIM Race Studio
• Motec
• Wintax
• PI
• Estratègia i simulació de carrera - introducció
8. Materials compostos. Bloc I.
S'aprofundirà especialment en la fibra de carboni i carboni-kevlar, que són les dues més usades en competició. Amb una primera formació teòrica, els alumnes coneixeran les tècniques de fabricació més utilitzades per poder implementar-les.
• Introducció als materials compostos
• Tècniques de Fabricació
• Utillatge
9. Dinàmica del vehicle, setup de xassís i aerodinàmica. bloc II
S'aprofundirà sobre tots els punts estudiats en el bloc I i s'estudiarà la posada a punt d'un vehicle.
• Procés d'enginyeria en el disseny d'un cotxe
• Suspensions
• Pneumàtics
• Frens
• Condicions de càrrega - suspensions i xassís
• Aerodinàmica
• Setup
10. Adquisició i simulació. bloc II
Després d'un bloc introductori, l'alumne aprofundirà en conceptes clau de l'adquisició de dades així com en el maneig d'eines de suport per desenvolupar simulació i estratègia de carrera.
• Adquisició de dades avançada i telemetria
• Atles
• Eines de suport a l'adquisició i estratègia
• Estratègia i simulació de carrera - avançat
11. Disseny CAD / CAM / CAE en motorsport
S'estudiarà des del desenvolupament i disseny mecànic d'una peça fins a la seva anàlisi / simulació per a la posterior fabricació. Tot això aplicat al motorsport.

12. Raceengineering
Amb un últim bloc en què s'aplicaran tots els coneixements anteriorment estudiats, l'alumne desenvoluparà les capacitats necessàries per dur a terme el treball en pista:
• Planificació d'un cap de setmana
• Coordinació amb l'equip
• Enginyeria de pista
• Anàlisi de dades i treball amb el pilot
13. Teoria de conducció
A fi de comprendre i poder establir una bona relació amb el pilot, s'abordaran els següents temes des del punt de vista del pilot:
• Teoria de conducció
• Relació pilot - enginyer
• Relació pilot - mecànic
• Pràctica de conducció

Competències per a les quals et prepara el curs

Com a competències específiques, l'alumne serà capaç d'adquirir les següents: Realitzar revisions i posada a punt a vehicles. Realitzar revisions, posada a punt i millora de motors de competició. Organitzar i dirigir un equip de treball. Analitzar dades per al seu estudi, comprensió del vehicle i millora del mateix. Capacitat d'anàlisi i separació de la informació en vàlida i no vàlida. Coneixements avançats de dinàmica vehicular. Dissenyar i fabricar cablejat i instal·lacions d'un vehicle elèctric. Rapidesa en la presa de decisions i adaptabilitat a un entorn de treball amb condicions canviants.

Destinataris

• Titulats o estudiants d'últim curs d'enginyeria
Aquest curs aquesta dimensionat per a alumnes amb titulacions en enginyeria que vulguin especialitzar-se en enginyeria de competició.
El màster en Motorsport & e-Racing potència notablement les habilitats pràctiques que es desenvolupen molt poc en la formació universitària. Els coneixements previs d'automoció són recomanables, ja que el curs se centra en aspectes específics de competició.

Requisits

Ser titulat o estudiant d'últim curs d'enginyeria i superar una prova d'accés.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

Es realitzarà una entrevista per conèixer al candidat.

Metodologia

Es combinen diferents metodologies, que permeten transmetre i facilitar l'assimilació dels continguts: metodologia expositiva, interrogativa, participativa i metodologia basada en el descobriment, triant cada metodologia en funció de la naturalesa del contingut i les característiques del grup.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

550 hores en total. 150 hores pràctiques en carrera. Data d'inici: 30 de setembre.

Objectius

L'objectiu del curs és aconseguir que els alumnes participants obtinguin el nivell formatiu necessari per poder integrar-se als millors equips de competició.

Titulació obtinguda

Títol amb valor acadèmic a través del conveni subscrit entre l'CEDEU (centre adscrit a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid de Madrid) i l'equip QEV Technologies. Títol oficial expedit pel CEDEU (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid). Títol propi amb el suport de la Federación Española de Automovilismo..

Pràctiques

Les pràctiques es desenvolupen a la seu de Barcelona, el que permet als alumnes contactar immediatament amb els treballs, vehicles i personal dels equips de competició.

Perspectives laborals

La taxa actual d'incorporació al món laboral és de més del 75%. Com sortides professionals, tant dins el món de la competició automobilística com en el vehicle de carrer, hi ha: Enginyer de pista Enginyer d'adquisició de dades Enginyer de performance Enginyer de simulació i estratègia Enginyer de disseny i desenvolupament Enginyer d'instal·lacions i sistemes

Promocions

En el preu del curs estan inclosos tots els desplaçaments a les pràctiques en carrera des de la base de l'equip de pràctiques.

Preu

Més de 10.000 €
Pagament fraccionat.

Avantatges del curs

Els grups estan limitats a un màxim de 24 alumnes per potenciar l'aprenentatge. Es tracta de l'únic màster especialitzat en Motorsport a abordar la tecnologia del vehicle elèctric aplicada a la competició. El màster de Motorsport & e-Racing potència notablement les habilitats pràctiques que es desenvolupen molt poc a les escoles universitàries. La realització de les pràctiques en carrera li atorguen a aquest màster una dimensió difícilment assolible en altres cursos. Conviure i treballar en un cap de setmana de carreres, està a l'abast de molt pocs.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Professorat

El professorat compta amb una àmplia experiència pedagògica i pràctica: Joan Orús, Enginyer mecànic amb més de 20 anys d'experiència en el món del motor; on actualment exerceix de team manager de l'equip Mahindra. Andrés Castillo, enginyer de pista en l'equip Mahindra de Formula I. Director del màster en Motorsport & e-Racing de QEV Technologies, responsable del programa lectiu, coordinador del màster i professor. Toni Cuquerella, enginyer de Motorsport amb dilatada experiència en F1. Actualment, entre d'altres, és director tècnic en Mahindra FE. Compta amb més de 20 anys d'experiència com a enginyer en els equips i campionats de major prestigi mundial. Albert Fàbrega, Mecànic de Motorsport amb més de 25 anys d'experiència a l'esquena. Actualment, entre d'altres, és comentarista i analista de F1.

Tipus d'avaluació

L'avaluació és contínua per part dels professors. L'assistència a classe és obligatòria en un 75% de les hores previstes com a mínim.

Lloc on s'imparteix el curs

Carrer del Rec Molinar, 11 08160 Montmeló (Barcelona)

Horari

Horari de tarda (18.00 a 21:00) per poder compatibilitzar amb una jornada laboral.
Màster en Motorsport & e-Racing
QEV Technologies
Campus i seus: QEV Technologies
QEV Technologies
C/ Rec del Molinar, 11 08160 Montmeló (Barcelona)
Sol·licita informació
X