Màster en Neuromàrqueting i investigació de mercats

1034 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Neuromàrqueting i investigació de mercats
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
Preu 6.500 €

Descripció

El camp de la investigació de mercat està tenint un creixement accelerat en el segle XXI. El MIM de OBS Business School està dissenyat per satisfer la necessitats que tenen les empreses de comptar amb professionals en les tècniques de recol·lecció i anàlisi de la informació de màrqueting. El MIM és un dels pocs programes especialitzats online a nivell internacional, on els aspirants podran convertir-se en experts en investigació de mercats.
El programa del MIM ofereix l'oportunitat única als participants d'avançar ràpidament a posicions de lideratge en l'àrea de la investigació de mercats. Es prepara els estudiants per desenvolupar la seva carrera professional en la investigació de màrqueting a través d'una alta especialització i formació avançada. Aquesta formació condueix a una alta ocupabilitat en empreses líders en el sector i grans corporacions amb departaments propis dedicats a la investigació de mercats. Amb la tutoria i experiència d'un claustre compost principalment per professionals en actiu, els alumnes sortiran preparats per enfrontar amb èxit el altament competitiu entorn laboral internacional.

Temari

Mètodes estadístics introductoris per a la investigació de mercats
Aplicació de la probabilitat i mètodes estadístics bàsics per a la resolució problemes d'investigació de màrqueting. Els estudiants seran introduïts als conceptes bàsics de probabilitat i estadística. Al final l'assignatura seran capaços d'utilitzar eines estadístiques, com l'anàlisi de variància, regressió i proves de khi-quadrat per als problemes d'investigació de mercat.

Sistemes d'Informació de Màrqueting
Aquest curs introdueix l'alumne en el camp dels Sistemes d'Informació de Màrqueting, l'estudi del conjunt de procediments i mètodes per a la recopilació regular i planificada, l'anàlisi i la presentació de la informació per al seu ús en la presa de decisions de màrqueting.

Mètodes i tècniques d'investigació qualitatives
En aquest mòdul s'examina la naturalesa de la investigació qualitativa i la seva creixent valor en la investigació de mercats. Es explorarà el paper de l'entrevista de focus groups (grups focals), tipus de focus groups i la seva conducta. Altres temes inclouen entrevistes de profunditat, tècniques projectives, la investigació observacional i el mètode Delphi.

Mètodes i tècniques d'investigació quantitatives
Aquesta assignatura aborda els models i tècniques quantitatives més importants per a la investigació de mercats. Es tractaran la metodologia de l'enquesta, l'elaboració de qüestionaris, les tècniques de mostreig, els panells, etc. L'alumne aprendrà com aplicar les tècniques, així com comprendre els últims avenços metodològics en les tècniques quantitatives.

Màrqueting estratègic
L'assignatura es basa en l'anàlisi de casos pràctics que posen en relleu com sintetitzar, analitzar i interpretar les dades per donar suport i orientar les decisions de màrqueting en àrees que inclouen la promoció, la inversió en publicitat, desenvolupament de nous productes, polítiques de preus , estratègies de distribució i programes de fidelització.

Gestió de projectes d'investigació
Aquest mòdul se centra tant en les eines d'anàlisi per gestionar els projectes de recerca, com en les eines de gestió de persones necessàries per a l'èxit del projecte. Tot el procés d'implementació d'un projecte, des de la definició del projecte a l'avaluació de viabilitat, planificació i dels factors pressupostaris s'examinen en detall. S'utilitzen tècniques de gestió modernes basades en les pràctiques actuals del Project Management Institute (PMI). A partir d'aquest mòdul s'inicia el desenvolupament del projecte final del màster.

Psicologia del consumidor. Comportament del comprador.
Aquest mòdul se centra en l'estudi dels individus, grups o organitzacions i els processos que utilitzen per seleccionar, assegurar, utilitzar i desfer-se dels productes, serveis, experiències o idees per a satisfer necessitats i els impactes que aquests processos tenen en el consumidor i la societat.

Database Marketing i Customer Relationhip Management
El database màrqueting combina les dades dels clients o clients potencials amb tècniques estadístiques per al desenvolupament de models de comportament dels clients i servir de suport a les decisions de màrqueting. Construït al voltant del cicle de vida del client, aquest curs posa l'accent en les iniciatives estratègiques en la gestió de les relacions amb els clients, incloent l'adquisició de clients; desenvolupament de clients a través d'up-selling, venda creuada i personalització de l'oferta i la retenció de clients.

Simulació de màrqueting
Aquesta simulació ofereix l'escenari ideal per a desenvolupar habilitats en la presa de decisions relacionades amb les estratègies de segmentació i posicionament, l'assignació de recursos per a diferents marques, comunicacions integrades de màrqueting i múltiples canals amb intermediaris. Els estudiants aprenen com motivar els consumidors i socis de canal i el mesurament del seu progrés a través de la investigació de mercats.

Projecte d'investigació de mercats
Com a projecte final del màster, els estudiants dissenyaran un projecte d'investigació complet en l'àmbit de la gestió de màrqueting sota la supervisió d'un tutor. El projecte de recerca permetrà als estudiants aplicar tots els coneixements adquirits durant el programa en identificar i definir un problema de recerca, desenvolupar el disseny i l'abast de l'estudi i establir les eines d'anàlisi i informe dels resultats.

Altres activitats:
Trobades amb directius:
Al llarg del programa es realitzaran trobades amb directius de primer nivell, en format de videoconferències. A través d'aquests esdeveniments, els ponents comparteixen experiències en el disseny i gestió de projectes d'investigació en màrqueting.

Webinars amb proveïdors d'eines:
Al llarg del curs, es realitzaran una sèrie de webinars amb els proveïdors líders d'eines (programari) d'investigació de màrqueting. Els objectius són:
Presentar als alumnes diferents proveïdors i eines d'anàlisi qualitativa de dades, investigació qualitativa i disseny i realització d'enquestes, anàlisi estadística, etc.
Desenvolupar criteris d'avaluació per a l'elecció de les diferents eines de suport per a la presa de decisions en investigació de mercats.
Conèixer l'aplicació de diferents sistemes informàtics en casos reals d'investigació de mercat.

Requisits

  • Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa.
  • Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School. Per poder obtenir la titulació de la UB cal disposar de Titulació Universitària de Grau (Enginyeria, Llicenciatura o Diplomatura). En cas de no disposar d'una titulació universitària de Grau s'obtindrà un diploma d'extensió universitària. 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol

Durada

Convocatòria: novembre 2018. Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius

  • Preparar-se per llocs de gestió i el desenvolupament professional en el camp de l'anàlisi client-consumidor mitjançant metodologies fonamentals d'investigació de mercats i tècniques avançades de neuromarketing
  • Comprendre els processos d'investigació de màrqueting per definir oportunitats i problemes en la comercialització de productes i serveis
  • Desenvolupar la capacitat per executar i gestionar projectes d'investigació de màrqueting i neuromàrqueting
  • Conèixer i comprendre les aplicacions de les especialitats d'investigació de màrqueting i les diferents tècniques analítiques
  • Analitzar la conducta del consumidor per tal d'augmentar les probabilitats d'èxit de les estratègies comercials, tant en l'entorn físic com en l'entorn digital
  • Tenir capacitat per desenvolupar marques d'alt impacte i alta efectivitat a través d'anàlisis neurològics dels consumidors.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Neuromàrqueting i investigació de mercats
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X