Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster Oficial en Bioquímica, biologia molecular i biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Descripció

La finalitat del Màster és oferir als graduats una formació de qualitat que els permeti integrar els aspectes bioquímics de les múltiples disciplines de les Ciències de la vida, per aplicar-los en la identificació i resolució de problemes de la nostra societat així com en les activitats de recerca i desenvolupament.  

En finalitzar el Màster l'estudiant serà capaç de:  

Demostrar que ha adquirit els coneixements i la comprensió adequada per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca.  
Tenir una visió àmplia i multidisciplinària de la investigació actual Biomèdica, a nivell molecular, a fi de contribuir amb èxit en el Teixit Europeu de Recerca.  
Demostrar que ha interioritzat i reflexionat sobre la problemàtica ètica i social, actual i futura, que plantegen les ciències de la vida i que és capaç de formular judicis sobre això.  
Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials dels avenços bioquímics a públics especialitzats i no especialitzats.  
Demostrar que ha desenvolupat les competències necessàries per actualitzar i prosseguir els seus estudis de manera autodirigida i autònoma.  

Tipus de màster: Universitat Autònoma de Barcelona  
Orientació: mixt  

Horari: Les classes s'impartiran en horari de matí i tarda
Veure més

Temari del curs

L'estudiant podrà escollir entre dos itineraris:  
Itinerari A: Bioquímica: Estructura, Funció, Disseny i Aplicacions de Biomolècules.  
Itinerari B: Bioquímica Clínica i Patologia Molecular.  
Les matèries de caràcter comú inclouen continguts relatius a:  
Itinerari A  
Biomedicina molecular  
Bioinformàtica  
Tècniques d'anàlisi avançades  
Itinerari B  
Bioquímica clínica i patologia molecular  
Bioquímica clínica i farmacològica  
Biomedicina molecular  
Biologia molecular i cel lular dels teixits del desenvolupament  
Bioquímica clínica avançada  
Patologia molecular  
Les matèries de caràcter optatiu inclouen continguts relatius a:  
· Formació per a personal investigador usuari d'animals per a experimentació i altres finalitats científiques  
· Comunicació i divulgació científica  
· Biofísica de membranes  
· Biologia i biotecnologia vegetal  
· Virologia  
· Genòmica i proteòmica  
· Expressió gènica  
· Biologia molecular càncer  
· Neurociències  
· Química biològica  
· Aspectes normatius i bioètics de les biociències  
· Avanç en biociències  
· Bioquímica industrial i biocatàlisi  
· Animals transgènics  
· Bioinformàtica avançada  
· Estructura i funció de macromolècules  
· Tecnologia del DNA recombinat  
° Espectroscòpia i imatge molecular en biomedicina  
· Teràpia gènica  
L'estudiant haurà de complementar la seva formació amb la realització d'un Pràcticum  
Veure més

Destinataris

El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en una àrea de l'àmbit de les ciències, sigui referit a les ciències de la salut i de la vida o d'altres ciències experimentals.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Oficial en Bioquímica, biologia molecular i biomedicina

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.

Màster Oficial en Bioquímica, biologia molecular i biomedicina