Màster Oficial en Ciència i tecnologia química

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster té com a objectiu formar professionals amb una sòlida base en Química, que al mateix temps els permeti una orientació cap a la investigació o cap a la professionalització en les temàtiques més rellevants de l'actualitat.  

L'estudiant al finalitzar el Màster serà capaç de:  

Tenir una visió àmplia i multidisciplinària de la investigació actual en Química.  
Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits i integrar-los amb la finalitat d'identificar, analitzar i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins d'un context multidisciplinar  
Exposar, concisa i clarament, les conclusions dels seus treballs i estudis, tant a experts en la matèria com no experts.  
Avaluar críticament els resultats obtinguts.  
Desenvolupar d'un enfocament ètic en la seva activitat professional.  
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar els estudis de manera autònoma.  

Tipus de màster: Universitat Autònoma de Barcelona  
Orientació: investigador, professional  

Horari: Les classes s'impartiran en horari de matí i tarda

Temari

Les matèries de caràcter general inclouen continguts relatius a:  
· Laboratori de Síntesi Química  
· Laboratori d'Anàlisi Químic i Tècniques Experimentals Avançades  
· Pràctiques Avançades de Laboratori  
· Química Analítica Avançada  
· Química Física Avançada  
· Química Inorgànica Avançada  
· Química Orgànica Avançada  
· Química Industrial  
Introducció Química Biològica  
· Pràctiques en Empreses  
Risc al laboratori  
· Normes ISO  
· Patents  
Ofimàtica  
Les matèries de caràcter optatiu inclouen continguts relatius a:  
Anàlisi Químic i Determinació Estructural  
· Química Biomolecular  
Síntesi i Metodologia Sintètica  
· Nanoquímica i Ciència de Materials  
· Reactivitat Química i Estructura  
· Química Ambiental i Química Verda  
L'estudiant haurà de complementar la seva formació amb la realització d'un projecte bibliogràfic i una estada en un Laboratori de Recerca.

Destinataris

El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en àmbits del coneixement relacionats a les ciències ambientals, biològiques, químiques o altres afins.L'experiència professional en l'àmbit laboral complirà un rol important.
Màster Oficial en Ciència i tecnologia química
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X