Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Màster Oficial Traducció, interpretació i estudis interculturals

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Descripció

El Màster té com a objectiu formar professionals, acadèmics i investigadors que puguin inserir directament en el mercat laboral o en activitats d'investigació, en el camp de la traducció i interpretació, la mediació lingüística i els Estudis Interculturals.  

En finalitzar el Màster l'estudiant serà capaç de:  

Demostrar un coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics de cada itinerari i domini de les aptituds i els mètodes d'investigació associats amb aquest camp d'estudi.  
Utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics les eines específiques de suport a l'estudi, al treball ia la investigació.  
Resoldre problemes, en entorns nous o no familiars i en contextos amplis o multidisciplinaris relatius al seu àmbit professional o d'estudi.  

Tipus de màster: Universitat Autònoma de Barcelona  
Orientació: mixt  

Horari: Les classes s'impartiran en horari de tarda

Temari del curs

Les matèries de caràcter comú a totes les especialitats inclouen continguts relatius a:  
· TIC aplicades  
· Metodologia de la documentació professional en traducció i interpretació  
· Metodologia de la investigació en Traductologia i Estudis Interculturals  
Matèries diferenciadores de l'Especialitat de Traducció i Mediació Intercultural:  
· Teoria i metodologia de la traducció  
· Traducció de textos de diversos camps d'especialitat  
· Gestió de projectes de traducció  
· Mediació intercultural  
Matèries diferenciadores de l'Especialitat d'Interpretació:  
· Teoria i metodologia de la interpretació  
· Interpretació simultània  
· Interpretació consecutiva  
· Interpretació d'enllaç  
· Traducció a la vista  
Matèries diferenciadores de l'Especialitat de Traductologia i Estudis Interculturals:  
· Història de la traducció  
· Estudis teòrics i descriptius sobre la Traductologia i els Estudis Interculturals  
· Estudis aplicats sobre la Traductologia i els Estudis Interculturals  
Matèries diferenciadores de l'Especialitat de Recerca sobre Àsia Oriental Contemporània:  
· Ciències humanes aplicades als estudis d'Àsia Oriental (període clàssic, tradicional, modern i contemporani)  
· Ciències socials aplicades als estudis d'Àsia Oriental (període clàssic, tradicional, modern i contemporani)
Veure més

Destinataris

El perfil de l'estudiant requereix preferentment una formació prèvia en l'àmbit de la traducció i interpretació, així com el domini d'idiomes.Depenent de l'itinerari que s'esculli, es requeriran coneixements previs específics propis de l'especialització.

Places

60

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Oficial Traducció, interpretació i estudis interculturals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Oficial Traducció, interpretació i estudis interculturals