Màster Oficial Traducció, interpretació i estudis interculturals

1095 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Màster Oficial Traducció, interpretació i estudis interculturals
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster té com a objectiu formar professionals, acadèmics i investigadors que puguin inserir directament en el mercat laboral o en activitats d'investigació, en el camp de la traducció i interpretació, la mediació lingüística i els Estudis Interculturals.  

En finalitzar el Màster l'estudiant serà capaç de:  

Demostrar un coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics de cada itinerari i domini de les aptituds i els mètodes d'investigació associats amb aquest camp d'estudi.  
Utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics les eines específiques de suport a l'estudi, al treball ia la investigació.  
Resoldre problemes, en entorns nous o no familiars i en contextos amplis o multidisciplinaris relatius al seu àmbit professional o d'estudi.  

Tipus de màster: Universitat Autònoma de Barcelona  
Orientació: mixt  

Horari: Les classes s'impartiran en horari de tarda

Temari

Les matèries de caràcter comú a totes les especialitats inclouen continguts relatius a:  
· TIC aplicades  
· Metodologia de la documentació professional en traducció i interpretació  
· Metodologia de la investigació en Traductologia i Estudis Interculturals  
Matèries diferenciadores de l'Especialitat de Traducció i Mediació Intercultural:  
· Teoria i metodologia de la traducció  
· Traducció de textos de diversos camps d'especialitat  
· Gestió de projectes de traducció  
· Mediació intercultural  
Matèries diferenciadores de l'Especialitat d'Interpretació:  
· Teoria i metodologia de la interpretació  
· Interpretació simultània  
· Interpretació consecutiva  
· Interpretació d'enllaç  
· Traducció a la vista  
Matèries diferenciadores de l'Especialitat de Traductologia i Estudis Interculturals:  
· Història de la traducció  
· Estudis teòrics i descriptius sobre la Traductologia i els Estudis Interculturals  
· Estudis aplicats sobre la Traductologia i els Estudis Interculturals  
Matèries diferenciadores de l'Especialitat de Recerca sobre Àsia Oriental Contemporània:  
· Ciències humanes aplicades als estudis d'Àsia Oriental (període clàssic, tradicional, modern i contemporani)  
· Ciències socials aplicades als estudis d'Àsia Oriental (període clàssic, tradicional, modern i contemporani)

Destinataris

El perfil de l'estudiant requereix preferentment una formació prèvia en l'àmbit de la traducció i interpretació, així com el domini d'idiomes.Depenent de l'itinerari que s'esculli, es requeriran coneixements previs específics propis de l'especialització.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Màster Oficial Traducció, interpretació i estudis interculturals
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X