Màster en Patologies del Llenguatge i de la Parla (elearning)

Màster
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Patologies del Llenguatge i la Parla capacita per fer un abordatge multidisciplinari dels principals trastorns del llenguatge i la parla , que presentin etiologies neurològiques , psicoafectives o cognitives . Els alumnes aprofundeixen en el diagnòstic i les estratègies de tractament per a cada patologia i estudien aspectes relacionats amb l'anatomia , la fisiologia i la dinàmica del sistema nerviós central i perifèric , així com la seva relació amb les manifestacions patològiques a nivell conductual .

La metodologia d'e - Learning d'ISEP es fonamenta en l'estudi de casos i en una formació basada en la resolució de problemes i el treball col · laboratiu , a través del Campus Virtual ISEP .

competències :

    
Realitzaràs una correcta avaluació del llenguatge i de la comunicació per crear i aplicar programes d'intervenció adaptats a cada pacient .
    
Comunicaràs i informaràs de les conclusions de la valoració i les pautes aconsellades tant al subjecte i als familiars com als diferents professionals implicats .
    
Identificaràs i analitzaràs els mètodes i tècniques d'avaluació i recerca en el camp de les neurociències referides als trastorns de la conducta relacionats amb la neurologia , la psiquiatria i la logopèdia .
    
Revisaràs , ampliaràs i utilitzaràs diferents tècniques de buf respiratori , coordinació fonorespiratòria , control motor , fonació i ressonància aplicades a la rehabilitació de la disàrtria .
    
Treballaràs de manera cooperativa amb grups interdisciplinaris .

Temari

ORL aplicada a la rehabilitació dels trastorns del llenguatge.
     Neuroanatomia.
     Evolució del llenguatge.
     Exploració del llenguatge.
     Fonètica i fonologia del llenguatge.
     Neuropsicologia.
     Trastorns de la parla.
     Trastorns del llenguatge.
     Rehabilitació de les Afàsies.
     Paràlisi cerebral.
     Deficiència mental.
     Foniatria.
     Pròtesis auditives.
     Psicosi i autisme.
     Dèficits auditius.
     Alteracions del llenguatge escrit.
     Pràctiques. Casos pràctics.
     Treball de Final de Màster.

Destinataris

Professionals o estudiants d'últim any de carrera. Psicologia, Psicopedagogia; Graus en Magisteri (Educació Infantil, Audició i Llenguatge, Educació Especial, ...), en Logopèdia i Teràpia Ocupacional.

Requisits

Professionals o estudiants d'últim any de carrera. Psicologia, Psicopedagogia; Graus en Magisteri (Educació Infantil, Audició i Llenguatge, Educació Especial, ...), en Logopèdia i Teràpia Ocupacional

Titulació obtinguda

Doble titulació: títol de Màster en Patologies del Llenguatge i la Parla expedit per ISEP i títol de Màster atorgat per la Universitat de Vic

Perspectives laborals

Treballa en centres d'atenció primerenca, centres educatius, dins de l'equip professional com a especialista en trastorns del llenguatge i la parla, gabinets o clíniques privades, equips d'investigació i institucions.
Màster en Patologies del Llenguatge i de la Parla (elearning)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) online
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) online
Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) online
c/ Berlí­n, 9 bajos 08014 Barcelona
Cursos més populars
X