Màster de Química Analítica

Màster oficial
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster de Química Analítica té com a objectiu completar la formació dels graduats en Química i ensenyaments afins, potenciant la part experimental, que es complementa amb formació teòrica avançada. Es pretén, així mateix, que l'alumnat desenvolupi rigor, iniciativa i esperit crític en el treball de laboratori, que estimuli la inquietud necessària per abordar un projecte de recerca en entorns nous i que conegui les eines disponibles per fer-ho. Com a objectiu final, els estudiants del màster han d'adquirir la formació necessària per incorporar-se a equips de treball, en el sector públic o privat, que desenvolupin programes de recerca i desenvolupament en camps relacionats amb la química analítica.

Destinataris

Titulats en Química i altres estudiants amb titulacions afins, com ara Farmàcia, Bioquímica, Enginyeria Química, Ciència de Materials, etc., poden accedir al màster sempre que, a criteri de la Comissió Coordinadora, tinguin un nivell adequat de química analítica.

Requisits

Coneixements d?anglès de nivell B1 o equivalent.

Idiomes en els quals s'imparteix

català (80 %), castellà (15 %) i anglès (5 %)

Preu

Consulteu el preu
Entre 40-64 euros el crèdit.
Màster de Química Analítica
Facultat de Química (UB)
Campus i seus: Facultat de Química (UB)
Facultat de Química (UB)
Martí i Franquès 1-11 08028 Barcelona
Cursos més populars
X