Facultat de Química (UB)

Màster de Química Avançada

Facultat de Química (UB)

Descripció

Ampliar el coneixement i la comprensió dels estudiants de manera que tinguin una base que els permeti desenvolupar i aplicar idees, amb originalitat, en un context tant de recerca com empresarial, en el camp de la química.El màster s'estructura en 6 especialitats:

- Química inorgànica

- Química analítica

- Química física de materials

- Química teòrica i computacional

- Química orgànica

- Ciència de materials

Temari del curs

Completar la formació dels graduats mitjançant l'aprofundiment en l'estudi d'àrees específiques de la química, ampliar el coneixement i la comprensió dels estudiants de manera que tinguin una base que els permeti desenvolupar i aplicar idees, amb originalitat, en un context d'investigació .
Adquirir competències que capacitin els estudiants per a ser emprats com químics professionals en indústries químiques i en altres indústries relacionades.
Adquirir els coneixements i les competències que permetin l'accés als estudis de doctorat.
Aplicar el coneixement i comprensió i la capacitat de resoldre problemes, en entorns nous i en contextos amplis relacionats amb les ciències químiques.
Capacitar l'estudiant a integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular opinions en base a una informació limitada, però que inclouen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques.
Comunicar les seves conclusions, els coneixements i el marc conceptual en què es basen, tant a audiències expertes com no expertes, de manera clara i sense ambigüitats.
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge dels estudiants que els permetin continuar els estudis de manera autònoma i responsabilitzar del seu desenvolupament professional.

Competències específiques:
- Autonomia en la pràctica diària del laboratori, familiarització amb les tècniques, els procediments experimentals, les normes d'higiene, seguretat i medi ambient i els mecanismes de gestió de la qualitat.
- Capacitat per saber aplicar els criteris d'avaluació dels riscos d'una substància i saber dissenyar i executar un protocol complet de síntesi, purificació, anàlisi i determinació estructural d'una substància.
- Coneixement dels mètodes de tractament de residus.
- Saber relacionar els coneixements teòrics amb el projecte de recerca, per desenvolupar una tasca professional de qualitat.
- Capacitat de saber buscar, obtenir, organitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades de química.
- Adquisició d'una visió integrada del procés d'R + D + I des del descobriment de nous coneixements bàsics fins al desenvolupament d'aplicacions concretes d'aquest coneixement i la introducció en el mercat de nous productes químics, aplicar les noves tecnologies i els seus avanços a la química i comprendre la diversitat de coneixements vinculats.
Veure més

Destinataris

Llicenciats en Química o altres llicenciatures on s'imparteixin coneixements de química (p. ex. Bioquímica, Farmàcia, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials, Ciència i Tecnologia del Aliments, Medi Ambient, Ciències del Mar). S'inclou fins a un màxim de 30 crèdits d'anivellament per a llicenciats amb programes diferents als de les actuals ensenyaments de la Facultat de Química.

Els estudiants hauran de tenir coneixements de química inorgànica, química analítica, química física, química orgànica i ciència de materials i una base adequada de matemàtiques, física, bioquímica i enginyeria química. També han de tenir suficient preparació i habilitat en el treball de laboratori.

Idiomes en què s'imparteix

Català, castellà i anglès

Places

80

Durada

90 - 120 variable en funció dels estudis previs

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster de Química Avançada

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster de Química Avançada