Master's Degree in Periodontology

1085 Persones estan visitant aquest curs
Preu 27.844 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Master's Degree in Periodontology
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
3 anys
Preu 27.844 €

Descripció

El programa de formació en Periodontologia avançada està concebut per preparar els professionals odontòlegs per convertir-se en especialistes en el camp de la periodòncia i els implants. Aquest programa prepararà a aquests professionals per a la pràctica clínica, l'ensenyament acadèmic i la investigació en periodòncia.
Consta d'un cicle teòric que cobreix aspectes clínics de la periodòncia i seminaris que impliquen la revisió i l'anàlisi de la bibliografia sobre periodòncia clàssica i actual, seminaris conjunts de prostodòncia i periodòncia, seminaris sobre la relació entre la periodòncia i altres especialitzacions odontològiques, la presentació de casos clínics sobre periodòncia i casos clínics conjunts amb altres especialitats. La part pràctica inclou el tractament de tot tipus de pacients periodónticos, que va des tractaments bàsics fins a tractaments que inclouen cirurgia periodontal i mucogingival així com implantologia. Els participants també han de portar a terme un projecte d'investigació sobre periodòncia, que pot centrar-se o bé en aspectes clínics o bé en aspectes de laboratori o en tots dos, durant els tres anys que dura el programa.
El Màster en Periodontologia és un programa de postgrau a temps complet trianual acreditat per la Federació Europea de Periodontologia (EFP), concebut per formar els dentistes en el camp especialitzat de la periodòncia i l'odontologia d'implants. El programa prepara els candidats acceptats per supervisar tractaments clínics, formar i dirigir investigació en periodòncia i odontologia d'implants quirúrgics. El curs inclou una unitat teòrica que aborda temes clínics en periodòncia, seminaris destinats a revisar i analitzar bibliografia clàssica i contemporània, cursos d'odontologia d'implants quirúrgics i periodòncia, la relació entre la periodòncia i altres àrees especialitzades de l'odontologia, l'estudi de casos clínics en periodòncia i casos clínics que impliquen altres àrees d'especialització. Durant la part pràctica del curs, els estudiants rebran formació en tots els tipus de tractaments periodontals i duran a terme un projecte d'investigació individual dins el camp de la periodòncia i l'odontologia d'implants.

Temari

Programa teòric
Analitzarem i debatrem de manera crítica la bibliografia clàssica i moderna a través de seminaris sobre els temes següents:

Primer any
Aspectes generals de les ciències bàsiques
• Anatomia de cap i coll
• Farmacologia clínica
• Microbiologia
• Biologia molecular i cel·lular
Principis bàsics de la Periodontologia clínica
• Anatomia
• Epidemiologia
• Microbiologia
• Interaccions hoste-paràsit
• Traumatisme per oclusió
• Patologia periodontal
• Examen clínic
• Tractament periodontal inicial
• Antibiòtics en el tractament periodontal
• Tractament periodontal de suport
• oseointegració d'implants dentals
• Infeccions peri-implant
Principis bàsics de la cirurgia periodontal
• Cirurgia periodontal: tractament d'accés
• Tractament de les dents implicats en la bifurcació
• Cirurgia periodontal preprostética
• Principis del tractament periodontal regeneratiu
• Principis del tractament mucogingival
Principis de metodologia d'investigació en periodòncia
• Bioestadística
• Metodologia d'investigació
• Recerca bibliogràfica
• Comunicació científica
• Desenvolupament del protocol de recerca
Conceptes i seminaris del tractament interdisciplinari periodontal
• periodòntic-ortodòntic
• periodòntic-prostodóntico
• periodòntic-endodòntic
• periodòntic-patologia oral
Revisió de la bibliografia periodontal clàssica
Aspectes generals de la medicina i la patologia oral
• Lesions dels teixits orals
• Malalties sistèmiques i patologies i signes orals
• Efectes dels medicaments en la mucosa oral
• Reaccions al·lèrgiques
• Malaltia infecciosa particularment viral i fúngica
• Lesions malignes o amb potencial maligne
Programa pràctic i preclínic
Seminari pràctic sobre examen periodontal i fotografia intraoral
Seminari pràctic sobre la fase periodontal inicial (raspat i allisat radicular)
Pràcticums periodontals clínics
• Examen i tractament de pacients amb malalties periodontals
• Examen radiogràfic de pacients amb malalties periodontals
• Planificació i tractament de pacients amb malalties periodontals
• Planificació i tractament de casos periodónticos ortodòntics
• Planificació i tractament de casos periodónticos prostodónticos
• Planificació i tractament de casos periodónticos endodòntics
• Tractament periodontal de suport
Seminari pràctic sobre tècniques de cirurgia i sutura periodontal bàsiques

Segon any

Programa teòric
Periodontologia clínica avançada
Tractament periodontal regeneratiu
• Classificació i diagnòstic
• Indicacions clíniques
• Tècniques quirúrgiques
• Materials barrera
• Materials empelt
• Evidència en la bibliografia
tractament mucogingival
• Classificació i diagnòstic
• Indicacions clíniques
• Tècniques quirúrgiques
• Empelts i substituts
• Evidència en la bibliografia
Regeneració de teixits
• Classificació i diagnòstic
• Indicacions clíniques
• Tècniques quirúrgiques
• Materials barrera
• Materials empelt
• Evidència en la bibliografia
Implantologia bàsica
• Examen del candidat per al tractament amb implant
• Examen radiogràfic del pacient per a l'implant
• Examen del pacient amb reconstruccions sobre implant
• Avaluació de riscos del pacient amb implant
• Calendari i col·locació de l'implant
• Disseny macro i micro d'implants dentals
Metodologia de recerca en periodòncia
• Anàlisi de dades
• Desenvolupament del protocol de recerca
Seminaris de tractament interdisciplinari periodontal
• periodòntic-ortodòntic
• periodòntic-prostodóntico
Revisió de la bibliografia actual sobre periodòncia
Revisió de la bibliografia clàssica sobre periodòncia
Medicina i patologia oral
• Seminaris de casos clínics
Programa pràctic i preclínic
• Pràcticums clínics de periodòncia
o Examen i tractament de pacients amb malaltia periodontal primerenca i avançada
o Examen radiogràfic de pacients amb malaltia periodontal primerenca i avançada
o Planificació i tractament de pacients amb malaltia periodontal primerenca i avançada
o Tractament de defectes mucogingivals
o Tractament de procediments regeneratius periodontals (dent / os)
o Planificació i tractament de casos periodónticos-ortodòntics avançats
o Planificació i tractament de casos periodónticos-prostodónticos avançats
o Planificació i tractament de casos periodónticos-endodòntics avançats
o Examen i col·locació de l'implant dental
o Examen i tractament de patologies peri-implant
o Tractament de suport implant-periodontal
• Seminari pràctic sobre tècniques quirúrgiques i de sutura periodontal mucogingival
• Seminari pràctic sobre tècniques quirúrgiques i de sutura periodontal regeneradora
• Seminari pràctic sobre ubicació de l'implant quirúrgic
• Ensenyament clínica
• Directrius i formació clínica amb estudiants universitaris de la Clínica Odontològica.

Tercer any

Programa teòric
Gestió i màrqueting dental: coneixement bàsic del funcionament i la gestió de la pràctica odontològica centrat en la Periodontologia
• Implantologia oral
• Procediments de reconstrucció de la carena
• Regeneració de defectes peri-implant
• Elevació del si maxil·lar
• Implants a la zona estètica
• Complicacions relacionades amb els implants
• Tractament de les lesions peri-implants
Metodologia de recerca en periodòncia
• Anàlisi de dades finals
• Presentació del projecte de recerca
Seminaris de tractament periodontal interdisciplinari
• periodòntic-implantologia
• periodòntic-ortodòncia
• periodòntic-prostodóntico
Implantologia oral, pròtesis
• Conceptes actuals de les pròtesis implants
Revisió de la bibliografia actual sobre implants
Medicina i patologia oral
• Seminaris de casos clínics
Programa pràctic i preclínic
Seminari pràctic sobre ubicació de la implantologia inicial
Pràcticums clínics periodontals
• Examen i tractament de pacients amb malaltia periodontal primerenca i avançada
• Examen radiogràfic de pacients amb malaltia periodontal primerenca i avançada
• Planificació i tractament de pacients amb malaltia periodontal primerenca i avançada
• Tractament de defectes mucogingivals
• Tractament de procediments regeneratius periodontals (dent / os)
• Planificació i tractament de casos periodónticos-ortodòntics avançats
• Planificació i tractament de casos periodónticos-prostodónticos avançats
• Planificació i tractament de casos periodónticos-endodòntics avançats
• Examen i col·locació de l'implant dental
• Elevació del si maxil·lar
• Examen i tractament de patologies peri-implant
• Tractament de suport implant-periodontal
Seminari pràctic sobre tècniques d'elevació del si
formació clínica
• Directrius i formació clínica amb estudiants universitaris de la Clínica Odontològica
Cursos i conferències
• Reunió anual i reunions de recerca de la SEPA
• Reunions del lEFP
• Sessions d'educació contínua sobre implantologia i perio del COEC
• Reunions del club d'estudi ETI
• Reunions del EAO i Osteologia

Requisits

Para poder estudiar este máster, los estudiantes deben contar con lo siguiente:
  • Una cámara digital tipo réflex con óptica de 105 mm y flash anular
  • Ordenador portátil o acceso a un ordenador (lápiz de memoria, por ejemplo)
  • Instrumental quirúrgico (el recomendado por el Departamento)
  • Lentes de aumento profesionales (como mínimo 2.5X)
  • Material rotatorio: turbina, adaptador (*), contraángulo, pieza de mano, micromotor
  • Cassette quirúrgico
  • Placas de fósforo para sistema radiológico
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

S'ha de superar un procés d'admissió.

Metodologia

L'avaluació dels mòduls tant pràctics com teòrics, les comunicacions científiques i els projectes d'investigació es realitza o bé cada trimestre o bé cada semestre. Per graduar-se, els estudiants han d'haver superat tots els exàmens teòrics de les assignatures teòriques, haver completat com a mínim 50 casos clínics complets i haver realitzat un mínim de 100 procediments quirúrgics periodontals i 40 implants. Al final del programa, tots els estudiants han de presentar i defensar cinc casos clínics, entre ells un tractament d'implant en com a mínim dos d'ells, i la defensa de la investigació.

Idiomes en els quals s'imparteix

52/5000 Català, castellà i algunes assignatures en anglès.

Durada

Three academic years.

Titulació obtinguda

The postgraduate program in Periodontology is accredited by the European Federation of Periodontology (EFP). Màster en Periodontologia de 180 ECTS Certificación del Consejo Europeo de Periodontología (els candidats han d'aprovar l'examen).

Preu

Preu 27.844 €
Primer any: 24.900 euros. Segon any: 24.120 euros. Tercer any: 20.407 euros. S'inclou la matrícula anual (480 euros a l'any). La Junta de Govern de la Universitat encara no ha aprovat l'import de la matrícula anual. El preu per al segon i tercer any (2019-2020 i 2020-2021) encara no ha estat aprovat per la Junta de Govern de la Universitat i està subjecte a un augment lligat a l'IPC.

Professorat

Dr. Desiré Abellán Dr. Matteo Albertini Dr. Georgina Arnau Dr. Mariana Baglivo Dr. Lucía Barallat Dr. Núria Bertos Dr. Gonzalo Blasi Dr. Neus Carrió Dr.Manuel Cabezas Dr. Cristina Esquinas Dr. José Espona Dr. Marta Galofré Dra.Teresa Garces Dr. Daniel Jiménez Dr. Jaume Llena Dr. Carolina Mor Dr. Javier Mora Dr. Marta Muñoz Dr. Blanca Paniagua Dr. Vicente Platón Dr. Rosario Puglisi Dra. Àngels Pujol Dr. Ernest Rojo Dr. Vanessa Ruiz-Magaz Dr. Juan Rumeu Dr. Ignacio Sanz Dr. Marzia Savoini Dr. Núria Vallcorba Mr. Francisco Javier Esteban
Master's Degree in Periodontology
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X