Màster en Suport Integral en Urgències, Emergències i Maneig de l'Malalt Crític per a Infermeria

entre 500 € i 1.000 €
Sol·licita informació
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Màster en Suport Integral en Urgències, Emergències i Maneig de l'Malalt Crític per a Infermeria
Sol·licita informació
Màster
On-line
1500 hores
entre 500 € i 1.000 €

Descripció

Aquest títol respon a les necessitats creixents de formació dels graduats en infermeria en l'àmbit de l'atenció urgent.
Atès que no hi ha una especialitat reglada, excepte en sanitat militar, en la formació de professionals en l'esfera de les urgències i les cures especials via AIR es proposa el disseny d'una formació de postgrau de qualitat, amb una orientació pràctica i basada en una combinació de metodologies actives d'aprenentatge, que ve a cobrir una necessitat real dels professionals no reglat més enllà del postgrau.

Destinataris

Aquest programa formatiu en línia / a distància està dirigit a tot aquell personal de:
Diplomats / des o graduats / des en infermeria. Llevadores.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El desenvolupament de el programa formatiu es realitza a distància, l'alumne disposarà dels continguts en format PDF i realitzarà l'avaluació en la plataforma en línia, aquesta plataforma està operativa 24x7x365 i més està adaptada a qualsevol dispositiu mòbil. L'alumne en tot moment comptarà amb el suport de l'departament tutorial. Les tutories es realitzen mitjançant correu electrònic o mitjançant el sistema de missatgeria que incorpora la plataforma en línia. Dins de la plataforma trobaràs: Guia de la plataforma. Fòrums i xats per contactar amb els tutors. Temari. Resums. Vídeos. Guies i protocols addicionals. Avaluacions. Seguiment de l'procés formatiu.

Durada

Hores: 1500. Crèdits ECTS: 60. El discent tindrà un temps mínim de 6 mesos per a la realització d'aquest programa formatiu i un màxim de 15 mesos per a la seva finalització. No es poden tramitar dos diplomes de màster en el mateix mes.

Objectius

• Proposar línies d'investigació sòlides que aportin evidències científiques a el camp professional de la Infermeria de Cures Crítiques, així com, sistemes d'informació i difusió.
• Establir estratègies de millora de la qualitat en el procés assistencial dels pacients crítics.
• Elaborar guies de pràctiques clíniques, protocols i plans de cures basades en l'evidència disponible, que augmenti l'efectivitat de la pràctica infermera en aquestes unitats.
• Impulsar la incorporació de l'ètica de les cures a la pràctica clínica diària.
• Potenciar el treball en equip dins de les unitats de cures crítiques amb especial atenció a l'edat pediàtrica Definir i analitzar les responsabilitats infermeres en l'àmbit de les unitats de cures crítiques a l'pacient crític, per actuar amb eficàcia i eficiència per actuar com a membre de l' equip d'infermers en les unitats d'hospitalització de pacients crítics ia l'hora contribuir a fer un bon ús dels recursos i coneixements.
• Identificar i valorar les característiques específiques de l'pacient en estat crític, la família i l'entorn i dissenyar plans de cures infermeres, basades en l'evidència científica, per al malalt crític en diferents situacions de complexitat que es poden produir durant el procés d'hospitalització.
• Demostra actitud i habilitats adequades en l'execució de les tècniques clíniques i dels procediments per donar atenció a l'malalt crític, amb criteris de responsabilitat i seguretat.
• Formar infermers especialistes

Titulació obtinguda

Màster en suport integral en urgències, emergències i maneig de l'malalt crític per a infermeria per la Universitat de Sant Jordi. Títol postil·lat pel Conveni de la Haia.

Perspectives laborals

Serveis d'urgències hospitalàries. Serveis d'emergències extrahospitalàries. Serveis d'urgències de l'Atenció Primària. Activitat assistencial en serveis especials intrahospitalaris com extrahospitalaris així com en els centres coordinadors d'urgències. Activitat investigadora i docent. Activitats de cooperació i ajuda humanitària. Serveis d'Intervenció i Rescat. Organismes de resposta sanitària davant desastres.

Tipus d'avaluació

L'avaluació estarà composta: 580 Preguntes tipus test. 73 Supòsits. Treball fi de màster.
Màster en Suport Integral en Urgències, Emergències i Maneig de l'Malalt Crític per a Infermeria
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Campus i seus: Centro de Estudios Barcelona Universitas
Centro de Estudios Barcelona Universitas
Torrent de can Marine 33,3º.2º 08031 Barcelona
Sol·licita informació
X