Màster Universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic (UOC)

1053 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
Les contínues transformacions econòmiques fan cada vegada més necessaris experts amb capacitats per interpretar-ne les causes i les conseqüències, així com per dissenyar accions amb què afrontar-les. El màster aporta coneixements i instruments per a l'anàlisi d'una realitat econòmica altament complexa i canviant, capacitant els seus titulats per fer estudis econòmics adaptats als diferents entorns professionals.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Disseny d'una investigació 4
• Economia pública i benestar 4
• Economia regional i urbana 4
• Elements i actors de la globalització 4
• Entorn global de negocis 4
• Indicadors i informació per a l'anàlisi econòmica 4
• Mètodes de recerca quantitativa 4
• Model productiu i sostenibilitat 4
• Reptes del mercat de treball 4
• Temes d'economia internacional 4
• Treball final de màster (*) 8
Assignatures optatives - Crèdits
• Àrees econòmiques: Amèrica Llatina i Àsia 4
• Àrees econòmiques: UE i EUA 4
• Economia col·laborativa 4
• Economia del coneixement 4
• Mètodes de recerca qualitativa 4
• Pràctiques 8

Destinataris

Per cursar aquest màster universitari, és recomanable haver realitzat algun dels estudis següents:
• grau en Economia o llicenciatura en Ciències Econòmiques,
• grau o llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses o diplomatura en Ciències Empresarials,
• grau o llicenciatura en titulacions de Ciències Socials estretament relacionades amb les Ciències Econòmiques (Ciències Polítiques, Ciències Socials, Sociologia, Geografia, Relacions Internacionals).

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster. Això no obstant, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls podrà recomanar cursos complementaris de formació:
• Fonaments d'estadística (6 crèdits)
• Introducció a l'economia (6 crèdits)

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari d‟Anàlisi Econòmica de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 març 2024.

Objectius

El màster universitari d'Anàlisi Econòmica ofereix una formació avançada a l'àrea de la Ciència Econòmica amb la finalitat de formar experts en l'anàlisi de la realitat econòmica dins un món cada cop més interrelacionat, complex i canviant.
Els objectius del màster són que els titulats aconsegueixin:
• Assolir un nivell avançat de coneixements a l'àmbit de l'anàlisi econòmica.
• Dominar les tècniques i les metodologies més avançades per a l'anàlisi econòmica.
• Desenvolupar competències i habilitats que potenciïn l'activitat professional que exerceixin.
• Desenvolupar competències i habilitats que els permetin dur a terme tasques de recerca acadèmica i científica al camp de la Ciència Econòmica.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster capacita per a les sortides professionals següents: Analistes, consultors i assessors, tant d'organitzacions i institucions governamentals com no governamentals, així com nacionals o internacionals. Directius d'empreses, especialment d'aquelles que estiguin internacionalitzades o en procés d'internacionalització. Tècnics i gestors de l'administració que desenvolupin les seves activitats en àrees d'estudis econòmics i de prospectiva, com ara policy makers en àrees de dinamització econòmica. Periodistes especialitzats, docents i altres que desenvolupin les activitats professionals en l'àmbit de l'economia. Aquest pla d‟estudis s‟ha dissenyat tenint en compte els drets fonamentals id‟igualtat d‟oportunitats entre homes i dones, els principis d‟igualtat d‟oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, els valors propis d‟una cultura de la pau i de valors democràtics i els principis de sostenibilitat.
Màster Universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X