Màster Universitari en Bioètica

1050 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Institut Borja de Bioètica
Màster Universitari en Bioètica
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial | On-line
Esplugues del Llobregat (Barcelona)
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

La bioètica és una disciplina amb una presència cada vegada més gran en l'àmbit biosanitari i en la societat en general. Els avenços en el camp de la genètica i l'inici de la vida, les prioritats sanitàries, els temes de salut pública, trasplantament d'òrgans, sida, malalties degeneratives i discapacitats, limitació terapèutica o decisions al final de la vida, són alguns dels temes que freqüentment plantegen conflictes ètics i preguntes sense respostes evidents.
Al costat d'aquests grans interrogants se'ns presenten altres relacionats amb el creixent reconeixement dels drets dels pacients que ha portat al canvi en la relació sanitària i major implicació en la presa de decisions, tant del pacient com de la família.
Qüestions com el consentiment informat o l'objecció de consciència adquireixen un clar protagonisme.

 

Competències per a les quals et prepara el curs

Habilitats i competències ètiques que els permeten una aplicació directa en el seu camp de treball professional, a través de: capacitat per detectar la presència de conflictes ètics i abordar el seu tractament i resolució, habilitat en la presa de decisions ètiques, competència per dur a terme una tasca d'intercomunicació dins dels equips de treball i lideratge de comitès d'ètica, ja siguin assistencials o de recerca.

Destinataris

El Màster va dirigit a llicenciats i diplomats de les àrees de les ciències de la salut (medicina, infermeria, treball social, psicologia clínica, ...), biologia i biotecnologia, dret, filosofia ...
Sovint tots aquests professionals, així com investigadors, economistes o gestors, es troben davant el repte de prendre decisions que impliquin eleccions ètiques.


 

Requisits

Requisits d'admissió
Posseir el títol universitari (d'universitat espanyola o estrangera):
Doctor / a o llicenciat / a Diplomat / a o Graduat / a

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial Online

Durada

Duració: Dos anys 1r curs: octubre de 2013 a juny de 2014. 2n curs: octubre de 2014 a juny de 2015.

Objectius

Impulsar la reflexió i l'anàlisi sobre les qüestions ètiques relacionades amb la vida humana i amb els conflictes de valors que plantegen freqüentment els progressos biomèdics, oferint les eines per a la reflexió, el diàleg, buscant un consens.
Així, a partir d'una metodologia teòrica i pràctica alhora, ofereix als estudiants una visió global de les matèries que els permetin fer una aplicació directa en el seu àmbit de treball.
Atesa la dificultat real de moltes persones, tant per manca de temps com per distància física, per poder seguir els cursos presencials, l'Institut ofereix com a novetat la possibilitat de seguir i aprofitar el Màster on line, a través d'Internet.

Titulació obtinguda

En acabar el Màster, es lliurarà el corresponent títol oficial de Màster Universitari en Bioètica, expedit per la Universitat Ramon Llull.

Pràctiques

Es realitzan pràctiques externes
Màster Universitari en Bioètica
Institut Borja de Bioètica
Campus i seus: Institut Borja de Bioètica
Institut Borja de Bioètica
Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X