Màster universitari de Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Aquest màster oficial té les universitats participants:

- Universitat de Barcelona (coordinadora)

- Universitat Rovira i Virgili

- Universitat de Girona

- Universitat Pompeu Fabra

- Universitat Autònoma de Barcelona

Aquest màster introdueix els alumnes en la investigació del llenguatge i la cognició des de tres perspectives científiques (lingüística, psicologia cognitiva i filosofia analítica). La finalitat del màster és proporcionar, en cada cas, una formació interdisciplinària que capaciti l'alumne per a la recerca en l'àmbit específic. A més, el programa inclou la possibilitat d'obtenir una formació acadèmica avançada de caràcter interdisciplianar en les tres perspectives esmentades al principi.

Destinataris

Titulats en Psicologia, Filosofia, Lingüística, Traducció i Interpretació, qualsevol Filologia o títols equivalents.

Requisits

Tenir un bon nivell d'anglès, equivalent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües elaborat pel Consell d'Europa.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès

Durada

Entre 60 i 120 crèdits, en funció dels estudis previs

Preu

Consulteu el preu
67,82 euros el crèdit
Màster universitari de Ciència Cognitiva i Llenguatge
Facultat de Filosofia (UB)
Campus i seus: Facultat de Filosofia (UB)
Facultat de Filosofia (UB)
Baldiri i Reixac, s/n 08001 Barcelona
Cursos més populars
X