Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal

1092 Persones estan visitant aquest curs
entre 2.500 € i 5.000 €
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
entre 2.500 € i 5.000 €

Descripció

Amb aquest Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal a un any els estudiants aprofundiran en les bases teòriques i empíriques de la criminologia, de l'funcionament de sistema penal i de l'execució de les sancions penals, i adquiriran coneixements metodològics específics per dur a terme investigacions empíriques en l'àmbit de la criminologia.

Temari

Trimestre 1
 • Criminología I: Teorías criminológicas 
 • Penología I: Modelos punitivos 
 • Metodología I: Métodos cualitativos 
 • Optativa I : Sistema de justícia penal: Igualdad y discriminación 
 • Optativa II: Criminalidad: Delincuencia juvenil y bandas 
Trimestre 2 
 • Criminología II: Victimología 
 • Penología II: Sistemas penitenciarios europeos y derechos humanos 
 • Metodología II: Métodos cuantitativos 
 • Optativa III: Sistema de justicia penal: Investigaciones recientes 
 • Optativa IV: Criminalidad: Ciberdelincuencia 
Trimestre 3
 • Penología III: Penas comunitarias, opinión pública y política criminal 
 • Iniciación a la investigación: Trabajo fin de Máster

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la formulació d'hipòtesis d'investigació i de teories sobre la delinqüència i el sistema de justícia penal. Capacitat de proposar solucions als problemes penológicos analitzats que siguin sensibles a les seves conseqüències socials. Capacitat de comunicar de manera clara i sintètica les hipòtesis, la metodologia, els resultats i les implicacions pràctiques de la investigació, tant a un públic especialitzat com a un públic no especialitzat. Capacitat de dissenyar i de dur a terme un projecte d'investigació coherent en els àmbits de la criminologia i la penologia. Capacitat d'utilitzar de forma correcta les tècniques qualitatives i quantitatives de recollida i anàlisi de dades per a desenvolupar un projecte d'investigació. Capacitat de redactar un informe d'investigació i un article científic apte per ser publicat per una revista especialitzada.

Destinataris

El Màster està dirigit a graduats procedents dels diferents àmbits de les ciències socials i jurídiques (dret, criminologia, sociologia, treball social, educació social) i de les ciències de la salut (psicologia). S'adreça a persones interessades en orientar-se professionalment en l'àmbit de la justícia penal, en sentit ampli. El perfil d'el candidat a l'màster és el d'un estudiant inquiet per les explicacions sobre la delinqüència i el funcionament i millora de sistema penal, i amb sensibilitat pels problemes socials. El candidat ha de ser capaç d'anar més enllà de la seva disciplina d'origen i d'aprofundir en el tema de la delinqüència i en el de la reacció penal des d'una perspectiva criminològica.

Requisits

 • Títol universitari oficial de grau (o el títol de llicenciat, d'enginyer, d'arquitecte, de diplomat, d'enginyer o arquitecte tècnic o, en cas de les titulacions estrangeres, el títol equivalent atorgat per una institució d'ensenyament superior acreditada).
 • Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada amb la nota mitjana de la universitat d'origen.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Propera convocatòria: A consultar. 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial.

Objectius

El Màster en Criminologia i Execució Penal pretén que els estudiants adquireixin una formació avançada de caràcter especialitzat orientada a l'exercici de tasques investigadores i acadèmiques.

Perspectives laborals

En termes generals, considerem que totes les persones que treballen de manera directa en l'àmbit de la prevenció, el control i la reacció respecte de la criminalitat haurien de tenir una formació bàsica i obligatòria. Més concretament, es podrien considerar com a sortides professionals les següents: Policia Equips d'assessorament tècnic penal Sistema de justícia penal Mesures penals alternatives Victimologia Justícia restauradora Centres penitenciaris vigilància penitenciària exclusió social reinserció social Disseny de polítiques criminals Recerca criminològica seguretat privada La realització de l'màster permet accedir a l'doctorat i, per tant, a una carrera acadèmica a la universitat o en institucions de recerca.
Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X