Màster Universitari en Direcció financera (UOC)

1070 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari en Direcció financera (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El màster de Direcció Financera en línia de la UOC aporta les eines necessàries en un nou context on les organitzacions i les relacions empresarials són realitats cada vegada més complexes i interrelacionades, cosa que inevitablement porta a modificacions en les atribucions i competències dels qui les han de manejar, controlar-les i comunicar-les.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Anàlisi de la informació financera 4
• Sistemes de control de gestió 4
• Predicció i simulació 4
• Gestió del circulant
• Mercats financers globals 4
• Finances corporatives 4
• Anàlisi i selecció d'inversions 4
• Productes derivats per a la cobertura de risc 4
• Habilitats per a la direcció 4
• Estratègia competitiva 4
Assignatures optatives - Crèdits
• Finances i big data 4
• Valoració d'empreses 4
• Finances i inversió responsable 4
• English for business 4
• Mètodes de recerca qualitativa 4
• Mètodes de recerca quantitativa 4
• Disseny de recerca 4
• Entorn global de negocis (a partir de març 2021) 4
• Reptes socioambientals i organitzacions (a partir octubre 2023) 4
• Pràctiques 8
Treball final de màster (obligatori) 8

Destinataris

• Llicenciatura / grau en Ciències Econòmiques i Empresarials,
• Llicenciatura / grau en Economia,
• Llicenciatura/grau en Administració i Direcció d'Empresa,
• Grau en Comptabilitat i Finances,
• Enginyeria industrial amb especialització en organització.
També es poden acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la comissió de titulació.
En el cas daltres titulacions oficials però que no siguin ni les recomanades ni afins o equivalents, serà obligatori acreditar experiència professional en el sector (mínim 6 mesos), mitjançant una carta de recomanació i informe de vida laboral.
Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que hi pugui haver, la comissió de titulació requerirà als estudiants la realització d'assignatures com a complements de formació. Aquests s'hauran de cursar, preferentment, durant el primer any acadèmic.
En cas de no complir algun dels requisits explicats anteriorment (titulació d'accés recomanada/afí o experiència professional acreditada de més de 6 mesos al sector) es denegerà l'accés al Màster.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Coneixements previs
Els estudiants amb altres titulacions que no siguin Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Comptabilitat i Finances, Enginyeria Industrial, Organització d'Empreses o equivalents també podran tenir accés al màster sempre que cursin els complements formatius, preferentment el primer any acadèmic.
Les assignatures previstes a aquest efecte són les següents:
• Introducció a la informació financera de l'empresa (4 crèdits ECTS)
• Matemàtiques de les operacions financeres (4 crèdits ECTS)
Amb els complements de formació s'assegura proporcionar els coneixements previs necessaris per a la correcta entesa de les assignatures del màster universitari.
Es recomana, també, un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari en Direcció Financera de la UOC ofereix un quadre d¿assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d¿acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

El màster preveu contribuir a la formació de professionals i investigadors amb coneixements avançats en finances. A partir de l'aproximació estratègica de la direcció financera, el màster se centrarà en:
  • L'anàlisi de la informació financera com a element estratègic per a la presa de decisions Aquest bloc de coneixement contempla les oportunitats que ofereix la gestió estratègica de la informació, incorporant-hi la predicció i la simulació, així com la digitalització de les operacions i el big data
  • La planificació financera i les possibilitats que ofereixen els diferents instruments financers a l'abast de les organitzacions tant per a la consecució d'objectius empresarials com per a la cobertura dels riscos que se'n deriven.
  • La captació de fons per finançar noves inversions o bé per rendibilitzar els excedents. A més dels models d'anàlisi i de selecció d'inversions i els diferents mètodes per a la valoració d'empreses, es consideren les alternatives que es deriven dels principis per a la inversió responsable.
  • Els reptes de la direcció financera en un context global que requereix tant un conjunt dhabilitats interpersonals com un coneixement interdisciplinari de lentorn global on es desenvolupa lactivitat empresarial.
  • Els reptes que ofereix la disciplina financera per a perfils investigadors que vulguin generar nou coneixement científic per tal de ser transferits a la societat
  • Tot per donar resposta als reptes empresarials plantejats i aprofundir en algunes competències estratègiques per a la direcció financera en un nou context competitiu

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

Els diferents perfils professionals associats a la titulació tenen una forta demanda al mercat de treball. Les sortides professionals estan vinculades a: Ocupar llocs de responsabilitat en empreses i organitzacions (funcions de direcció, funcions expertes, funcions de control...). Dedicar-se a l'assessorament per compte propi o per tercers. Dedicar-se a lestudi científic de les finances.

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster Universitari en Direcció financera (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X