Escuela Universitaria de Enfermeria (UdL)

Màster Universitari en Educació per a la Salut

Escuela Universitaria de Enfermeria (UdL)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció


La necessitat d'una formació més específica a partir de les disciplines com: la Psicologia, la Pedagogia, la Sociologia, l'Antropologia o la Comunicació, justifiquen la presentació d'aquest Màster en Educació per a la Salut, que pretén adaptar el seu programa a les necessitats reals dels / les participants, sempre amb l'objectiu d'aconseguir una formació de qualitat, innovadora i actual.En l'elaboració i disseny del pla d'estudis del màster en Educació per a la Salut s'ha tingut en compte les avaluacions i estudis que es van realitzar en cursos anteriors per a la seva millora i adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Està dirigit a diplomats, llicenciats o professionals de la salut, educació i social que busquen completar les seves competències per afrontar amb èxit l'educació per a la salut en les seves diferents disciplines i àmbits professionals.Aquest Màster consta de 60 ECTS, amb una durada d'un curs acadèmic


Veure més

Temari del curs

Fonaments teòrics de l'Educació per a la Salut
Psicologia i Pedagogia de la Salut
Psicologia de la Salut
Psicologia i Pedagogia i professorat extern expert en la matèria
Pedagogia de la Salut
Comunicació, innovació i creativitat en Educació per a la Salut


Mòdul 2. -
Fonaments metodològics en l'Educació per a la Salut
Metodologia de l'Avaluació en Educació per a la Salut
Infermeria i professorat extern expert en la matèria

Mòdul 3. -
Programes i estratègies d'intervenció grupal i participació comunitària en Educació per a la Salut.
Infermeria i professorat extern expert en la matèria

Mòdul 4. -
Estratègies de Gestió en l'Educació per a la Salut
Infermeria i professorat extern expert en la matèria

Mòdul 5. -
Treball Fi de Màster
Veure més

Destinataris


Per accedir al Màster oficial d'Educació per a la Salut serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol a ensenyaments de màster.Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés per als ensenyaments del postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.Aquests estudiants han de tenir una bona formació en els continguts disciplinaris corresponents a l'especialitat triada atès que els continguts del màster són essencialment professionalitzador.


Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari en Educació per a la Salut

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster Universitari en Educació per a la Salut