Màster Universitari en Educació per a la Salut

1066 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Escuela Universitaria de Enfermeria (UdL)
Màster Universitari en Educació per a la Salut
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Lleida
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La necessitat d'una formació més específica a partir de les disciplines com: la Psicologia, la Pedagogia, la Sociologia, l'Antropologia o la Comunicació, justifiquen la presentació d'aquest Màster en Educació per a la Salut, que pretén adaptar el seu programa a les necessitats reals dels / les participants, sempre amb l'objectiu d'aconseguir una formació de qualitat, innovadora i actual.

En l'elaboració i disseny del pla d'estudis del màster en Educació per a la Salut s'ha tingut en compte les avaluacions i estudis que es van realitzar en cursos anteriors per a la seva millora i adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Està dirigit a diplomats, llicenciats o professionals de la salut, educació i social que busquen completar les seves competències per afrontar amb èxit l'educació per a la salut en les seves diferents disciplines i àmbits professionals.

Aquest Màster consta de 60 ECTS, amb una durada d'un curs acadèmic

Temari

Fonaments teòrics de l'Educació per a la Salut
Psicologia i Pedagogia de la Salut
Psicologia de la Salut
Psicologia i Pedagogia i professorat extern expert en la matèria
Pedagogia de la Salut
Comunicació, innovació i creativitat en Educació per a la Salut


Mòdul 2. -
Fonaments metodològics en l'Educació per a la Salut
Metodologia de l'Avaluació en Educació per a la Salut
Infermeria i professorat extern expert en la matèria

Mòdul 3. -
Programes i estratègies d'intervenció grupal i participació comunitària en Educació per a la Salut.
Infermeria i professorat extern expert en la matèria

Mòdul 4. -
Estratègies de Gestió en l'Educació per a la Salut
Infermeria i professorat extern expert en la matèria

Mòdul 5. -
Treball Fi de Màster

Destinataris

Per accedir al Màster oficial d'Educació per a la Salut serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol a ensenyaments de màster.

Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés per als ensenyaments del postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Aquests estudiants han de tenir una bona formació en els continguts disciplinaris corresponents a l'especialitat triada atès que els continguts del màster són essencialment professionalitzador.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Màster Universitari en Educació per a la Salut
Escuela Universitaria de Enfermeria (UdL)
Campus i seus: Escuela Universitaria de Enfermeria (UdL)
Escuela Universitaria de Enfermeria (UdL)
Rovira Roure, 44 25198 Lleida
Sol·licita informació
X