Màster Universitari en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

1068 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat de Barcelona
Màster Universitari en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

En aquest màster, es tracta el concepte de sostenibilitat des de tots els vessants, amb el degut rigor científic amb què s'ha d'abordar, i es prepara als estudiants per treballar en empreses i institucions que aportin solucions sostenibles o que integrin la sostenibilitat en la seva estratègia de negoci. Tal com mostren diversos estudis, es tracta d'un gran sector en expansió que ofereix una proporció important de treballs qualificats especialment, encara que no exclusivament, en el camp de les energies renovables i de l'eficiència energètica.

Temari

 • Bases de l'enginyeria energètica
 • Biomassa, biocombustibles i biogàs
 • Economia de l'energia
 • Energia eòlica, minihidràulica i marina
 • Energia geotèrmica. Bomba de calor
 • Energia solar fototèrmica, fotovoltaica i termoelèctrica
 • Generació, transport, distribució i demanda de l'energia
 • Gestió energètica sostenible de l'aigua
 • Marc jurídic per a les energies renovables
 • Recursos i sostenibilitat
 • Assignatures optatives:
 • Qualitat de l'aire
 • canvi climàtic
 • Gestió energètica en sectors no industrials: edificació i transport
 • Gestió, eficiència, estalvi i planificació energètica
 • Materials per a l'energia (I)
 • Materials per a l'energia (II)
 • Materials i sostenibilitat
 • Pràctiques en empreses
 • Seminaris professionals d'energies renovables i sostenibilitat
 • Sistemes d'il·luminació eficient i intel·ligent

Competències per a les quals et prepara el curs

Planificar i gestionar els recursos energètics i minerals per a les energies, tant renovables com no renovables. Determinar els cicles de vida i les petjades ecològica, hídrica i de carboni. Fer balanços d'energia per determinar rendiments i optimitzar processos energètics. Identificar i anunciar impactes ambientals associats a projectes energètics i planificar solucions basades en energies renovables que minimitzin l'impacte ambiental. Assessorar en el desenvolupament de projectes relacionats amb les energies renovables i la sostenibilitat energètica i analitzar, des del punt de vista econòmic, els projectes energètics. Reconèixer els diferents mètodes d'emmagatzematge d'energia i la seva logística i gestió d'existències. Identificar els sistemes de producció, transport, distribució i ús de diferents formes d'energia, així com les tecnologies associades. Utilitzar els conceptes i les fonts de dret (legals, doctrinals i jurisprudencials) per protegir el medi.

Requisits

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) per part de la Universitat de Barcelona que els estudis cursats corresponen a una formació equivalent a la dels títols universitaris oficials espanyols i de que els estudis cursats faculten, al país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial.
 • L'acceptació en un màster oficial no implica, en cap cas, l'homologació de l'títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

L'ensenyament és presencial i convé assistir a les classes per fer un bon seguiment de les assignatures. La dedicació a l'màster és a temps complet i es recomana que els estudiants que treballen es matriculin a temps parcial, amb un mínim de 20 crèdits per curs.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès

Objectius

 • Planificar i gestionar els recursos energètics i minerals per a les energies, tant renovables com no renovables.
 • Determinar els cicles de vida i les petjades ecològica, hídrica i de carboni.
 • Fer balanços d'energia per determinar rendiments i optimitzar processos energètics.
 • Identificar i anunciar impactes ambientals associats a projectes energètics i planificar solucions basades en energies renovables que minimitzin l'impacte ambiental.
 • Assessorar en el desenvolupament de projectes relacionats amb les energies renovables i la sostenibilitat energètica i analitzar, des del punt de vista econòmic, els projectes energètics.
 • Reconèixer els diferents mètodes d'emmagatzematge d'energia i la seva logística i gestió d'existències.
 • Identificar els sistemes de producció, transport, distribució i ús de diferents formes d'energia, així com les tecnologies associades.
 • Utilitzar els conceptes i les fonts de dret (legals, doctrinals i jurisprudencials) per protegir el medi ambient i interpretar i aplicar les normes jurídiques internacionals i internes a la regulació i promoció de les energies renovables.

Titulació obtinguda

Màster en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Professorat

Bernat Codina Sánchez

Tipus d'avaluació

L'avaluació és continuada, amb proves i exercicis que s'avaluen durant el semestre.
Màster Universitari en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Sol·licita informació
X