Màster Universitari Esport sostenible benestar

1101 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Màster Universitari Esport sostenible benestar
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Lleida
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Esport Sostenible i Benestar de la Universitat de Lleida i organitzat per l'INEFC - Lleida ha estat autoritzat pel Comissionat per a les Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya com un títol OFICIAL a efectes acadèmics i professionals dins la nova configuració de els títols oficials de postgrau adaptats a l'EEES ( Espai Europeu d'Educació Superior ) .
L'aplicació inicial del concepte de sostenibilitat en l'àmbit de l'activitat fisicoesportiva ha estat realitzada en l'àrea de la gestió esportiva i les activitats en el medi natural : les instal · lacions , els esdeveniments i les activitats en el medi natural havien preservar l'entorn en el qual es desenvolupa aquesta. En aquest moment s'han obert noves accepcions de la sostenibilitat en el camp de les activitats fisicoesportives , podent ser aplicada a diferents àmbits , des del rendiment , la salut , l'educació, la integració , etc .
En aquesta línia , el present màster pretén desenvolupar les bases per potenciar una investigació que respongui a les necessitats socials , culturals i mediambientals , així com forjar els pilars d'una pràctica professional específica en la planificació , disseny i execució d'un complex d'activitats físiques i esportives sostenibles que , qualsevol que sigui la seva modalitat , intensitat i nivell d'execució , serveixin per al desenvolupament de la salut i del benestar de les persones alhora que respectin el medi ambient , i que protegeixin i defensin la igualtat de gènere i la diversitat cultural .
Així , en virtut dels diferents àmbits presents en la formació proposada ( investigació , i exercici professional en activitats fisicoesportives sostenibles i per al benestar ) , entenem que el present màster és una excel · lent via de millora professional per als interessats en àmbits com ara la direcció de centres esportius , l'entrenament personalitzat , l'entrenament esportiu , la preparació física especialitzada , l'assessorament esportiu qualificat , la coordinació de programes i projectes fisicoesportius entre d'altres .
Aquest màster consta d'un mínim de 60 crèdits ECTS i un màxim de 120 ja que , segons la formació prèvia acreditada , s'hauran de cursar crèdits anivelladors .
Presenta una orientació MIXTA de manera que compta amb un itinerari de Recerca ( I) que dóna Accés a doctorat i un Professionalitzador ( P ) .

Temari

Matèria A: Esport sostenible i benestar des dels actuals paradigmes científics
Esport sostenible des dels paradigmes científics actuals
Sostenibilitat , el benestar i les pràctiques esportives


Matèria B : Fonaments de la recerca en esport sostenible i benestar
Bases epistemològiques i metodològiques del procés d'investigació
Dissenys i mètodes d'investigació
Fonaments metodològics i conceptuals de la Praxiologia Motriu
Mètodes d'investigació social i investigació documental

Matèria C : Observació i anàlisi de l'exercici físic per al benestar
Fonaments d'Estadística
Bases metodològiques de l'observació . Anàlisi i valoració funcional del benestar
Descripció i catalogació de conductes motrius
Matèria : Treball final de recerca
Pràcticum de recerca
Projecte final de recerca

MATÈRIES OPTATIVES
Matèria F : Condició física sostenible i dissenys d'investigació i control aplicats a l'esport sostenible i el benestar
Orientacions actualitzades per a la preparació física sostenible
Dissenys per al control i l'avaluació aplicats a l'esport
Dissenys per a l'estudi del benestar
Ria G : Noves tendències en exercici físic i benestar : activitats i recursos
Tendències en fitness i benestar
Gestió sostenible d'activitats i recursos en centres de fitness i benestar


Segons la Formació Prèvia Acreditada ( FPA ) , els alumnes provinents de diplomatura que vulguin accedir al doctorat hauran de cursar 60 crèdits ECTS d'entre els següents :

Mòdul : Gestió Esportiva
Esport i recreació
Organització de les entitats esportives
Gestió d'equipaments i esdeveniments esportius
Planificació de l'activitat física i l'esport
Estructura i organització de les institucions esportives

Mòdul : Rendiment Esportiu
Planificació i valoració de l'entrenament esportiu
Tècniques de musculació amb pesos lliures
Fonaments de l'entrenament esportiu
Mètodes d'entrenament de la força i la resistència
Direcció d'equip en esports col · lectius

Mòdul : Activitat Física i Salut
Activitat física i salut
Disfuncions orgàniques i exercici físic
Nutrició i dietètica aplicada a l' activitat Fisica
Fisiologia de l' exercici per a la salut
La reeducació funcional esportiva

Mòdul : Educació Física
Programació de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport
Procés d'ensenyament de l'activitat física i l'esport
Disseny i desenvolupament curricular en educació física
L'avaluació de l'educació física en el currículum
Estratègies didàctiques aplicades a diferents situacions motrius

Mòdul : Pràctiques Motrius
Activitats i esports aquàtics
Pràctiques introjectives
Activitats i esports de col · laboració - oposició
Expressió dinàmica
Activitats i jocs populars i adaptats

Destinataris

Títol universitari oficial espanyol. (Llicenciatures, enginyeries, arquitectures, diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques)

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Màster Universitari Esport sostenible benestar
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Sol·licita informació
X