Màster Universitari en Innovació i Transformació Digital (UOC)

1060 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari en Innovació i Transformació Digital (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El màster universitari d'Innovació i Transformació Digital té com a objectiu principal la formació avançada dels professionals d'aquest àmbit des d'una perspectiva interdisciplinària que en faciliti l'adaptació als diferents entorns de treball. Per això, els estudiants del màster utilitzen noves eines i models i desenvolupen competències per ser agents clau en el procés de transformació digital, a partir d'una visió innovadora de l'empresa que permet afrontar amb èxit el nou i imparable paradigma digital.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Entorn global de negocis 4
• Estratègia competitiva 4
• Direcció de la innovació 4
• Gestió i implantació de la innovació 4
• Gestió de la creativitat 4
• Transformació digital de l'empresa 4
• Business intelligence i big data 4
• Tecnologies per a la transformació digital 4
• Direcció de projectes 4
• Habilitats per a la direcció 4
Assignatures optatives - Crèdits
• Protecció i transferència de la innovació 4
• Finançament de la innovació 4
• Disseny de recerca 4
• Digitalització dels recursos humans 4
• Màrqueting Digital 4
• Metodologies àgils de gestió de projectes 4
• English for business 4
• Entrepreneurship 4
• Organització i implementació de la RSC 4
• Mètodes de recerca qualitativa 4
• Mètodes de recerca quantitativa 4
• Pràctiques 8
Treball final de màster (obligatori) 8

Destinataris

Per cursar aquest màster universitari és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• estudis superiors universitaris relacionats amb l'àrea d'Economia i Empresa,
• estudis superiors universitaris a Enginyeria.
Tot i això, el màster universitari va dirigit a totes aquelles persones graduades i titulades universitàries que, independentment del seu títol, tinguin experiència en el desenvolupament de la seva activitat professional en l'àmbit de la direcció i la gestió d'empreses o que estiguin interessats a exercir responsabilitats directives i millorar-ne l'exercici professional.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Coneixements previs
L'estudiantat que provingui de titulacions d'altres branques de coneixement diferents dels perfils d'ingrés recomanats podrà ser admès al màster prèvia valoració per part de la comissió d'admissió, i se'l podria fer cursar un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en dues assignatures:
• Introducció a l'empresa (4 ECTS)
• Fonaments d'estadística (6 ECTS).
Aquests complements shauran de cursar durant el primer o segon semestre del programa per a lalumnat que ho facin a temps parcial (en més dun any) i durant el primer semestre per a lalumnat que ho segueixi a temps complet (1 any).
La docència del Màster s'impartirà en espanyol i català. S'insta l'estudiantat estranger a ser competent en la llengua oficial en què cursarà els estudis (espanyol o català).
A més, es recomana una competència en l'idioma anglès equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de llengües i també en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, a nivell d'usuari.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari en Innovació i Transformació Digital de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

El màster té com a objectiu principal la formació avançada dels professionals d'aquest àmbit des d'una perspectiva interdisciplinària que en faciliti l'adaptació als diferents entorns de treball. A partir de l'adquisició d'una visió estratègica per liderar els processos de canvi de la gestió de la innovació i de la transformació digital, el màster forma professionals capaços de transformar la seva organització duent a terme actuacions com les que es descriuen a continuació:
• Planificar un projecte de desenvolupament estratègic duna empresa o organització.
• Obtenir una visió clara dels efectes de la digitalització en l"adaptació dels negocis a la nova realitat de la societat il"economia.
• Comprendre el caràcter estratègic de la innovació i la tecnologia i desenvolupar la capacitat per utilitzar-les com a instruments de direcció i gestió eficaços.
• Anticipar-se als canvis que estan transformant els processos i la cadena de valor de les organitzacions.
• Aplicar els elements clau per a la gestió de la creativitat.
• Desenvolupar habilitats directives (business skills) per a la innovació.
• Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació.
• Gestionar un projecte aplicant els principis del project management.
• Liderar i donar suport efectiu a la transformació digital de lempresa.
• Conéixer i aplicar les eines i tecnologies clau per a la transformació de les organitzacions.
• Identificar i analitzar les dades i la informació de lorganització per prendre decisions crítiques per al negoci.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

Després de superar aquest màster, els estudiants hauran adquirit les competències que els permeten exercir com a: Responsables d'innovació i digitalització de processos en una organització. Managers de projectes digitals. Consultors o assessors en làmbit de la innovació i la transformació digital. Investigadors i professors a l'àmbit de la innovació i la transformació digital.

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster Universitari en Innovació i Transformació Digital (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X