Màster Universitari en prevenció de riscos laborals

1067 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster Universitari en prevenció de riscos laborals
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Distància
24 mesos
Consulteu el preu

Descripció

La Universitat Europea de l'Atlàntic ofereix amb el patrocini de la Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
Aquest programa esdevé un instrument òptim per al desenvolupament d'una formació en matèria de seguretat i salut d'alt nivell, gràcies a l'experiència acumulada dins d'aquest camp. El programa de formació que aquí es presenta respon a les noves exigències plantejades, aportant criteri, rigor i, sobretot, sentit comú, a l'hora de traslladar la política en matèria de seguretat i salut a l'organització.
La Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) destina periòdicament una partida econòmica, amb caràcter extraordinari per Beques en Formació FUNIBER, el qual permet patrocinar aquest programa.

Temari

1ra Part: fase prèvia
1.- Metodologia de la Investigació Científica

2a Part: fase oficial
La Fase Oficial està orientada a l'aprenentatge d'aquells coneixements, habilitats i actituds que permeten obtenir una formació avançada i orientada a l'especialització professional, en l'àmbit de la Direcció Estratègica en Tecnologies de la Informació.
Les assignatures i els crèdits ECTS corresponents de la Fase Oficial es mostren en la següent taula:
1.- Fonaments de prevenció de riscos laborals
2.- Seguretat Laboral
3.- Higiene industrial
4.- Medicina del Treball
5.- Ergonomia
6.- Psicosociologia aplicada
7.- Formació i comunicació
8.- OHSAS 18001 i Auditoria
9.- Tècniques de Direcció d'Equips de Treball
10.- Tècniques de Resolució de Conflictes i Negociació
11.- Gestió de la qualitat: ISO 9001
12.- Gestió Ambiental a l'Empresa ISO 14001
 
 
Especialitats:
• Especialitat en seguretat en el treball.
• Especialitat en higiene en el treball.
• Especialitat en ergonomia i psicosociologia aplicada.
• Pràctiques externes.
• Treball final de màster.

Destinataris

La metodologia de formació proposada, sumada a l'claredat, amplitud i didàctica del disseny dels continguts, permet dirigir el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals a titulats universitaris de grau mitjà o superior que desitgin rebre una formació en matèria de seguretat i salut per millorar el seu acompliment o expectatives laborals.
Està dissenyat pensant sobretot en persones que procedeixen de la branca d'enginyeria, la medicina, arquitectura, química, psicologia, relacions laborals, infermeria, entre d'altres, i totes aquelles professions directament vinculades amb els departaments de Prevenció, Salut Laboral, Producció, Recursos Humans , Enginyeria, Qualitat, etc.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

Objectiu general:
Formar professionals competents per implantar una política en matèria de seguretat i salut en l'empresa, que possibiliti la creació i manteniment d'una Cultra preventiva que eviti els accidents de treball i malalties professionals.
 
Objectius específics:
Estudiar els conceptes fonamentals utilitzats en seguretat i conèixer les tècniques utilitzades en la prevenció d'accidents de treball.
Conèixer la forma d'actuació en matèria preventiva, basant-se en mètodes actius o anteriors a l'incident, en particular:
L'avaluació de riscos com a tècnica activa.
Tipus d'avaluacions de riscos.
Metodologia d'una avaluació general de riscos.
Mesures a prendre després de l'avaluació de riscos.
Estudiar el conjunt d'actuacions dedicades a la identificació, avaluació i control d'aquells agents químics, físics i biològics presents en l'àmbit laboral que poden ocasionar malalties.
Exposar alguns problemes de salut habituals que pot provocar una situació deficient des del punt de vista ergonòmic en el lloc de treball.
Determinar aquells factors organitzatius del treball que poden afectar tant el benestar o salut (física, psíquica i social) del treballador, com al desenvolupament mateix de la feina.
Adquirir els coneixements bàsics, finalitat i actuacions de la Medicina del Treball.
Conèixer les necessitats formatives en prevenció de riscos laborals dels diferents col·lectius de les empreses i organitzacions.
Entendre els aspectes teòrics i pràctics relacionats amb el conflicte i les estratègies de resolució més usuals: negociació, mediació i arbitratge.

Promocions

La Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) destina periòdicament una partida econòmica amb caràcter extraordinari per a Beques en Formació FUNIBER.
Per sol·licitar-la, s'ha de completar el formulari de sol·licitud d'informació que apareix al web de FUNIBER o comunicar-se directament amb la seu de la fundació al seu país que li informarà si cal aportar alguna informació addicional.
Un cop es rebi la documentació, el Comitè Avaluador d'examinar la idoneïtat de la seva candidatura per a la concessió d'un ajut econòmic, en forma de Beca en Formació FUNIBER.
Màster Universitari en prevenció de riscos laborals
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X