Màster Universitari de Prevenció de Riscos Laborals (UOC)

11 Persones han demanat informació
1065 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Prevenció de Riscos Laborals (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
Estudiant el màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals online et formaràs com a personal tècnic en prevenció de riscos laborals- professió amb molta demanda, atesa la necessitat social i legal de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral. Amb aquests estudis desenvoluparàs les competències per detectar els riscos inherents a la feina i aplicar l'ordenament de mesures d'acció preventiva adequades.

Temari

Assignatures - Crèdits ECTS
• Fonaments i Àmbit jurídic de la prevenció 8
• Seguretat a la feina 7
• Ergonomia 2,5
• Psicosociologia Aplicada 2,5
• Gestió de la PRL i Tècniques afins 8
• Higiene industrial 7
• Medicina del treball 2
• Altres actuacions a PRL 3
Total part comuna obligatòria 40
• Especialització escollida (1a part) 5
• Especialització escollida (2a part) 5
• Treball final de màster 6
• Pràctiques 4
Total especialització 20
Total màster amb una especialització 60
Especialitzacions
És possible realitzar una, dues o tres especialitats.
A cadascuna de les especialitats optatives, l'estudiant assolirà un nivell de competències superior, en l'àmbit escollit, al desenvolupat en la matèria corresponent de la part comuna.
Especialitat en Seguretat a la feina
Assignatures Crèdits ECTS

• Especialització en Seguretat a la feina 1 5
• Especialització en Seguretat a la feina 2 5
• TFM de Seguretat a la feina 6
Una de les dues modalitats:
• Pràctiques de seguretat a la feina: presencial 4
• Pràctiques de seguretat a la feina: virtual 4
Especialitat en Higiene industrial
Assignatures Crèdits ECTS

• Especialització en Higiene industrial 1 5
• Especialització en Higiene industrial 2 5
• TFM d'higiene industrial 6
Una de les dues modalitats:
• Pràctiques d'higiene industrial: presencial 4
• Pràctiques d'higiene industrial: virtual 4
Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia
Assignatures - Crèdits ECTS

• Especialització en Ergonomia / Psicós. 1 (Ergonomia) 5
• Especialització en Ergonomia / Psicós. 2 (Psicosociologia) 5
• TFM d'Ergonomia i Psicosociologia 6
Una de les dues modalitats:
• Pràctiques d'Ergonomia/Psicosociologia: presencial 4
• Pràctiques d'ergonomia/psicosociologia: virtual 4

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
  • Titulacions universitàries de les branques de ciències, ciències socials, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura
  • Altres titulats universitaris amb experiència professional a l'activitat de la prevenció

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Prevenció de Riscos Laborals de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

• Formar professionals polivalents amb una visió integral de la prevenció de riscos laborals que els permeti adaptar-se a diferents situacions i entorns de treball.
• Adquirir coneixements avançats de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i salut laboral, i desenvolupar la capacitat per seguir les actualitzacions i els canvis a la normativa.
• Dotar l'estudiant dels coneixements per avaluar i detectar els riscos inherents a la feina a cada organització.
• Planificar les mesures d"acció correctores necessàries per eliminar o minimitzar al màxim els riscos identificats.
• Adquirir i consolidar la capacitat per transmetre i difondre els plans d"acció dissenyats de manera clara i precisa.
• Analitzar els resultats de les accions correctores per introduir més canvis i millores quan calgui.
• Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

La titulació del màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals té un perfil completament professionalitzador i acredita per treballar com a tècnic o tècnica superior en prevenció de riscos laborals. Les sortides professionals són, entre d'altres, les següents: Responsable i professional dels serveis de prevenció d'empreses, organitzacions i institucions públiques o privades. Tècnic/a de mútues daccidents de treball i malalties professionals. Professional de consultories especialitzades en sistemes de gestió de la seguretat i la salut a la feina. Tècnic/a en cap de prevenció de seguretat, higiene i/o ergonomia. Responsable de seguretat i salut a empreses públiques o privades. Tècnic/a d'administracions laborals i sanitàries. Tècnic/a de serveis de prevenció mancomunats. Formador/a en matèria de prevenció, salut laboral, higiene industrial i ergonomia.
Màster Universitari de Prevenció de Riscos Laborals (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X