Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química

1049 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster de Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research permetrà als estudiants adquirir una visió de la Química des de la indústria i el sector de la recerca, amb un profund coneixement en els camps dels Materials Avançats i les Biociències. Els estudiants es formaran també durant sis mesos en un laboratori industrial o de recerca.

Temari

Especialitat en Investigació Química Avançada
 • Denominació de la lliçó
 • Indústria i Investigació Química: Aspectes Especialitzats Teòric-Pràctics
 • Pràctiques Professionals
 • Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Investigació
 • Treball de Fi de Màster
 • Química Avançada
 • De Molècules Petites a Nanomaterials
 • Química Biomolecular
Especialitat en Química a la Indústria
 • Indústria i Investigació Química: Aspectes Especialitzats Teòric-Pràctics
 • Pràctiques Professionals
 • Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Investigació
 • Treball de Fi de Màster
 • Química a la Indústria

Competències per a les quals et prepara el curs

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Requisits

 • Estar en possessió de títol de llicenciat o graduat en els àmbits de Ciències o Biociències, preferentment en Química, Ciència de Materials, Nanociències, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Biomedicina, o Bioquímica.
 • Tenir coneixements d'anglès nivell intermedi.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglés

Titulació obtinguda

Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química

Perspectives laborals

Empreses de el sector químic i químic-farmacèutic. Carrera investigadora en un centre d'investigació. Carrera acadèmica.

Professorat

Alcala Bernardez, Manel Alibes Arques, Ramon Bayon Rueda, Joan Carles Bayon Rueda, Juan Pablo Boada Romero, Roberto
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X