Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
90 crèdits
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Aquest Màster interuniversitari té com a objectiu formar professionals amb els coneixements, les habilitats i les competències necessaris per assumir responsabilitats laborals de nivell superior en matèria de prevenció de riscos laborals. L'adquisició d'una especialització en les diferents àrees preventives no mèdiques ?seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada? permet l'actualització de coneixements tecnològics i l'accés als estudis de doctorat.

Les universitats participants són:
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat de Barcelona
- Universitat Pompeu Fabra

Competències per a les quals et prepara el curs

En acabar el Màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de: Competències específiques * Conèixer a fons la relació entre condicions de treball i salut, analitzar els principals p

Destinataris

Titulacions en qualsevol àmbit

Requisits

* Qualificació obtinguda a l'expedient acadèmic. Nota mitjana obtinguda a partir de les qualificacions segons la valoració següent: Aprovat-1; Notable-2; Excel·lent-3; Matrícula d'Honor-4; Suspens-0 * Currículum. * Es valoraran les cartes de recomanació i les tasques relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i català

Perspectives laborals

Els postgraduats i postgraduades d'aquest Màster seran experts que podran treballar com a personal tècnic amb funcions de nivell superior de prevenció de riscos laborals. Cal tenir en compte que, des de l'any 1995, la Llei de Prevenció 31/1195 i el Reial Decret 39/1997 obliga les empreses a tenir recursos preventius, organitzats com serveis de prevenció propis o aliens, que s'han de constituir amb personal tècnic acreditat.

Lloc on s'imparteix el curs

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. Centre Nacional de Condicions de Treball. C. Dulcet, 2-10. 08034 Barcelona.
Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Campus i seus: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
C/ Jordi Girona, 31 08034 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X