Màster en Assessoria Jurídica-Laboral

1074 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Màster en Assessoria Jurídica-Laboral
Sol·licita informació
Màster
Presencial | On-line | Distància
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

L'assessor jurídic-laboral és un professional cada vegada més demandat per les societats modernes en general, i pel món empresarial en particular. Partint de la premissa que la situació econòmica actual, cada vegada més complexa i globalitzada, incideix en gran manera en el pla del laboral, la correcta aplicació de l'ordenament jurídic laboral sembla un element clau en la gestió de les organitzacions productives.
El context legal en què es desenvolupen les relacions entre empresaris i treballadors exigeix no només un profund coneixement i domini del marc substantiu de referència, sinó a més la capacitat d'aplicar correctament en la pràctica els diferents articulats. Tots dos representen, per tant, els pilars essencials sobre els quals ha de fonamentar el bon fer de qualsevol assessor jurídic-laboral.

Temari

I. Mòdul de Pràctica Administrativa i Processal-Laboral (96 h + 6 h judicis)
• Procediments Administratius en l'Àmbit Soci-Laboral: Procediment sancionador per infraccions en l'ordre social. Expedients de regulació d'ocupació. Procediments en matèria de Seguretat Social.
• Intervenció en els processos civils, Contenciosos i Penals: La reclamació en l'ordre contenciós administratiu. La intervenció en processos penals amb interessos laborals (delictes contra els drets dels treballadors, seguretat i salut laborals, etc.)
• Pràctica Processal Laboral: Qüestions pràctiques i de tramitació en el procés laboral. Qüestions formals. El procés ordinari i les modalitats processals. Dinàmica i especialitats.
II. Mòdul d'Auditoria Jurídic-Laboral (48 h)
• Auditoria Jurídic-Laboral: Principis d'auditoria. L'informe d'auditoria. Auditoria de l'estructura general d'una empresa i la seva normativa aplicable. Auditoria sobre els contractes de treball i les seves modalitats, relacions laborals especials i altres tipus de contractes. Auditories en matèria de jornada i temps de treball. Auditories retributives, etc.
III. Mòdul de Pràctica en Relacions Laborals (153 h)
• Disseny de Polítiques de Contractació i Política Retributiva: Planificació sobre necessitats internes i externes. Polítiques de selecció de personal, creació i foment de l'ocupació. Política retributiva. Polítiques de conciliació.
• Efectes Laborals en la Reestructuració i Successió d'Empreses: Modificació de condicions. Externalització de serveis. Subcontractació i cessió il·legal de treballadors. Fusió i absorció d'empreses.
• Estratègia Empresarial en Matèria d'Acomiadaments i Indemnitzacions: Anàlisi de les diferents vies d'extinció. Problemes pràctics en el càlcul d'una indemnització per acomiadament. L'acomiadament nul i valoració de les seves conseqüències. L'extinció del contracte per raó de l'edat.
• Responsabilitat Empresarial per Incompliments Soci-Laborals: Responsabilitats derivades de l'abús de poder de direcció de l'empresari. Responsabilitats derivades del treball irregular del treball dels estrangers a Espanya. Responsabilitats laborals en matèria d'accidents de treball i prevenció de riscos laborals.
• Seguretat Social i Empresa: Polítiques de protecció social: polítiques socials. Polítiques per incentivar el cessament anticipat dels treballadors. Seguretat Social internacional.
• Processos i Estratègies de Negociació Col·lectiva: Tècniques de negociació. Aspectes jurídics i estratègics de negociació. La representació dels treballadors.
IV. Mòdul d'Habilitats Professionals (20 h)
• Habilitats Professionals: Parlar en públic. Deontologia professional, torn d'ofici, etc.
V. Pràctiques externes (almenys 150 h)
VI. Informàtica aplicada a l'Assessoria Jurídica Laboral (2 h)
VII. Treball Fi de Màster

Destinataris

Exclusivament a Graduats o Llicenciats en Dret i Graduats en Ciències del Treball o diplomats en Relacions Laborals.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Inici: A consultar.

Objectius

El Màster en Assessoria Jurídic-Laboral pretén donar resposta a una demanda del mercat laboral: la necessitat de comptar amb professionals que atresorin un alt grau d'especialització en l'àmbit de l'assessoria jurídica i laboral.
Amb aquest títol es pretén oferir la formació teòrica i pràctica necessària per exercir com a advocat, auditor, consultor i assessor laboral en el camp de les relacions laborals, ja sigui organitzant un despatx professional propi o prestant serveis en els diferents departaments jurídic-laborals, assessorant fonamentalment a empreses i treballadors.

Titulació obtinguda

Els alumnes que compleixin els requisits de la UDIMA obtindran el títol de Màster Universitari en Assessoria Jurídic-Laboral impartit per la UDIMA, a més del títol de Màster Professional expedit pel CEF.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.
Màster en Assessoria Jurídica-Laboral
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X