CASAS FORMACIÓN

Curs de Mecànica de l'automòbil

CASAS FORMACIÓN

Curs
Presencial
120 Hores
  • 2
    -
    • Barcelona
    • Tarragona

Descripció

El món de la mecànica pot resultar apassionant, però com tots els camps lligats a l'evolució industrial i al desenvolupament, és una especialitat en la qual sempre cal reciclar-se professionalment atès que les tecnologies aplicades al món del motor estan en constant canvi i evolució. Els nostres centres compten amb professionals en el sector per impartir aquesta formació.
Temari del curs

Motors (80h):
1. Organització del vehicle. Bastidor i carrosseria:
Disposicions mecàniques del vehicle actual.
2. Motors de combustió interna. Cicles de funcionament:
Components bàsics del motor.
3. Característiques dels motors de combustió interna:
Potència del motor, parell motor, corbes característiques.
4. Components del motor. Òrgans del moviment alternatiu:
Bloc motor, culata, pistó, segments, cigonyal, equilibrat de motor.
5. Components del motor. Òrgans de la distribució:
Sistema de la distribució, disposició de les vàlvules, distribució variable, col·lectors.
6. Sistema de lubrificació del motor:
Finalitat, classificació, sistemes, intercooler d'oli, sistema de ventilació del càrter.
7. Sistema de refrigeració del motor:
Refrigeració del motor per aigua i elements que el formen. Refrigeració del motor per aire i elements que el formen. Mescles de anticongelants.
Mecanitzat bàsic (10h):
1. El lloc de treball:
Condicions del lloc de treball, màquines, eines, equipament bàsic, la seguretat en el lloc de treball. Elements de protecció personal.
2. Característiques dels materials metàl·lics:
Estructura dels metalls, propietats dels metalls, metalls i aliatges, conformació de metalls.
3. Assaigs i tractaments de materials:
Assaigs de materials i tractaments dels materials.
4. La metrologia en el mecanitzat:
Metrologia, sistema mètric decimal, sistema anglès.
5. Instruments de mesura: Metro, regle graduat, peu de rei, micròmetre, comparadors, alexómetro, galgues de rosca, goniòmetre. Símbols utilitzats en la indicació dels estats superficials, classes de superfícies i qualitats, toleràncies de mesura.
6. Operacions bàsiques de mecanitzat a mà:
Cisellat, mandrinatge, classificació de les rosques, característiques de les rosques, sistemes de rosca, identificació i mesurament de rosques.
7. Afilat d'eines:
Moles abrasives, esmeriladores elèctriques, afilat de broques, cisells, puntes de traçar granetes i tornavisos.
8. Sistemes d'unions desmuntables:
Unions cargolades, reblades, articulades, altres elements de subjecció.
9. Sistemes d'unions fixes I:
Unions enganxades, adhesives epoxis, adhesives acríliques, cianoacrílicas.
10. Sistemes d'unions fixes II:
Unions soldades: soldadura tova, oxiacetilènica, elèctrica per resistència i per arc amb protecció de gas. Soldadura TIG, soldadura MIG / MAG. Soldadura per arc amb elèctrode revestit. El oxitall, tall per plasma, operacions de rectificat i mecanitzat de motors.
11. Operacions de mecanitzat més freqüents en els elements del vehicle:
Rectificació de cilindres, planificat de bloc, rectificat de bancada, rectificació de bieles i cigonyal, operacions a la culata. Rectificat de discos, tambors de fre i neteja de motors.
Sistemes de càrrega i arrencada (30h):
1. Circuits elèctrics. Magnituds fonamentals: Equip elèctric, cossos conductors i aïllants, corrent elèctric, circuit elèctric, Llei d'Ohm, treball, potència elèctrica.
2. Efectes del corrent elèctric:
Caiguda de tensió, calor despresa al pas de corrent, producció d'electricitat, camp elèctric, electromagnetisme.
3. Components elèctrics i electrònics:
Fusibles, limitadors d'intensitat, resistències i reòstats, resistències dependents, condensadors, relés, díodes, transistors, circuits integrats, aparells de mesura.
4. Disposició de la instal·lació elèctrica:
Cablejats elèctrics, central de connexions, caixa de fusibles, conductors elèctrics, interpretació d'esquemes.
5. Acumuladors per a l'automòbil:
Bateria, electròlisi, càrrega i descàrrega, característiques i el seu manteniment.
6. Circuits d'arrencada. Motor d'arrencada:
Circuit d'arrencada, principi de funcionament, components i característiques del motor d'arrencada.
7. Circuit de càrrega de l'alternador: Circuit de càrrega, funcionament, components i característiques de l'alternador. Necessitat de la regulació, reguladors de contacte, ajuda electrònica.
 Verificació i reparació dels components del motor:
Desmuntatge i neteja del motor.
Verificació del bloc motor.
Verificació dels cilindres.
Verificació de la culata.
Verificació de les vàlvules.
Verificació de l'arbre de lleves.
Regulació del joc de taqués.
Posada a punt de la distribució.
Muntatge dels elements que formen el motor.
Traçat i representacions gràfiques:
El traçat, instruments del traçat, tècnica del traçat.
Construccions geomètriques fonamentals.
Acotacions, sistemes de representació.
Croquis.
Talls i seccions.
Operacions bàsiques del mecanitzat a mà:
Pràctiques de serrada.
Pràctiques de llimat.
Tècniques de llimada, diferents classes de llimat.
Control de superfícies.
Pràctiques de trepat.
Pràctiques de roscat.
Cures i seguretat en el treball.
Operacions bàsiques d'unions fixes:
Pràctiques de reblat.
Pràctiques de soldadura tova.
Pràctiques de soldadura elèctrica.
Pràctiques de metrologia:
Metrologia, sistema mètric decimal, sistema anglès.
Metro, regle graduat, peu de rei, micròmetre, comparadors, alexómetro, galgues de rosca, goniòmetre.
Símbols utilitzats en la indicació dels estats superficials, classes de superfícies i qualitats, toleràncies de mesura.

 
Veure més

Destinataris

Aquest curs va dirigit a persones que vulguin iniciar-se en el món de l'automoció o actualitzar i ampliar els seus coneixements.

Requisits

No cal cap requisit per a accedir a aquest curs i poder obtenir la titulació final.
Durada

Aproximadament entre 6 i 7 mesos.

Objectius

L'objectiu del curs és transmetre els coneixements teòrics i pràctics necessaris per entendre el funcionament dels vehicles.

 

Titulació obtinguda

Diploma o certificat.

Preu

El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives, material del curs, tutories i coordinació de pràctiques en centres aliens.

Avantatges del curs

Quota a l'abast de qualsevol economia

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Mecànica de l'automòbil

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Mecànica de l'automòbil