Microsoft Project per Caps de Projecte (bàsic)

Curs
Presencial
(Barcelona)
695 €

Descripció

Davant la necessitat de dirigir projectes, els professionals tradicionalment s'han vist obligats a gestionar-los sense emprar cap tipus de formació específica en tècniques i mètodes associats.La formació del Project Manager (Director de Projectes) respon a la necessitat de preparar professionals amb sòlids i profunds coneixements en modernes i innovadores tècniques de direcció de persones i de gestió dels recursos materials associats a la realització d'un projecte.

Temari

1.Introducció a la Direcció de Projectes 2.Un Projecte pas a pas 3.Ús de les fases dels projectes 4.Dependències entre Tasques 5.Utilització de Calendaris 6.Gestió dels Recursos del projecte 7.Gestió de les Càrregues de Treball dels Recursos 8.Programació de les Delimitacions de Tasques 9.Control d'un Projecte 10.Exemples pràctics i reals El curs persegueix que els alumnes: - Definir correctament el projecte - Definir i estructurin les tasques - Organitzin l'equip - distribueixin les activitats en el temps - Defineix el pressupost - Planifiqueu la qualitat i els riscos del projecte - Controlar l'execució del projecte - Realitzen un tancament correcte del projecte

Destinataris

Aquest curs està orientat a persones que volen iniciar-se en Microsoft Project com a eina informàtica de suport per al disseny, planificació, execució i control de les seves de projectes.Per poder aprofundir més en l'ús de l'eina, hi ha un curs de nivell avançat.
Microsoft Project per Caps de Projecte (bàsic)
La Salle Profesional Development Programs
Campus i seus: La Salle Profesional Development Programs
La Salle Profesional Development Programs
08022 (Barcelona)
Cursos més populars
X