Curs de monitor/es d'activitats de lleure Infantil i juvenil

1077 Persones estan visitant aquest curs
Preu 240 €
Sol·licita informació
Centre d'Estudis de l'Esplai
Curs de monitor/es d'activitats de lleure Infantil i juvenil
Sol·licita informació
Curs
Semi-presencial
El Prat de Llobregat (Barcelona)
285 hores
Preu 240 €

Descripció

El curs de monitors capacita, sota tutoria i supervisió d'un director:


Per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Temari

Mòdul 1 ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Societat, infància i temps lliure 
Conceptes de l'educació i educació en valors
Projecte educatiu (on-line)
L'entitat d'Esplai
Plantejament i objectius educatius
Planificació per competències
El procés d'avaluació (on-line)
Intervenció en el procés de socialització
Activitats tradicionals: el taller, la colònia, el casal, la vetllada
Metodologies educatives: Centre d'interés, Metode de projecte i Aprenentatge Servei

Mòdul 2 PROCESSOS GRUPALS I EDUCATIUS EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Monitor/a: competències i àmbits
Desenvolupament psicològic de l'infant i adolescent
El grup d'infants i adolescents
Gestió de conflictes, competències comunicatives i dinàmiques de grup
Diversitat educativa (on-line)

Mòdul 3 TÈCNIQUES I RECURSOS D'ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE

El joc: tipus, característiques, organització
Joc com a recurs educatiu (on-line)
Expressió audiovisual i expressió oral i corporal
Expressió plàstica
Expressió musical
Planificació d'una excursió i tècniques d'acampada
Excursió: Recursos i activitats en el medi ambient
Seguretat i Mesures de prevenció a les activitats del lleure (on-line)
Primers auxilis
La salut dels infants i adolescents

Destinataris

A persones majors de 18 anys que:

Treballen o volen treballar, de forma voluntària o professional en un menjador escolar o colònia de vacances, en una entitat o esplai, casal d'estiu, que cerquen feina en el camp de les noves professions lligades al sector de serveis a la persona, treball social, etc.

Requisits

Per fer el curs cal tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

L'assistència al curs. Per poder obtenir el diploma l'assistència mínima i obligatòria és el 85% de les classes. Competències assolides i desenvolupades pels alumnes

Durada

Bloc teòric-tècnic. 150 hores (25 de les quals es centren per a fer la memòria i 25 que es realitzen online.) Bloc de pràctiques. : 160 hores de pràctiques formatives no laborals. La recerca del lloc corre a càrrec de l'alumne.

Titulació obtinguda

Diploma de Monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Pràctiques

Pràctiques formatives no laborals. La recerca del lloc corre a càrrec de l'alumne

Horari

de dilluns a dijous de 9 a14h i de 15h a 17.30h i Divendres de 9 a 14h
Curs de monitor/es d'activitats de lleure Infantil i juvenil
Centre d'Estudis de l'Esplai
Campus i seus: Centre d'Estudis de l'Esplai
Centre d'Estudis de l'Esplai
Carrer Riu Anoia, 42-54 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X