Curs de monitor/es d'activitats de lleure Infantil i juvenil

Curs
Semi-presencial
El Prat de Llobregat (Barcelona)
285 hores
240 €

Descripció

El curs de monitors capacita, sota tutoria i supervisió d'un director:


Per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Temari

Mòdul 1 ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Societat, infància i temps lliure 
Conceptes de l'educació i educació en valors
Projecte educatiu (on-line)
L'entitat d'Esplai
Plantejament i objectius educatius
Planificació per competències
El procés d'avaluació (on-line)
Intervenció en el procés de socialització
Activitats tradicionals: el taller, la colònia, el casal, la vetllada
Metodologies educatives: Centre d'interés, Metode de projecte i Aprenentatge Servei

Mòdul 2 PROCESSOS GRUPALS I EDUCATIUS EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Monitor/a: competències i àmbits
Desenvolupament psicològic de l'infant i adolescent
El grup d'infants i adolescents
Gestió de conflictes, competències comunicatives i dinàmiques de grup
Diversitat educativa (on-line)

Mòdul 3 TÈCNIQUES I RECURSOS D'ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE

El joc: tipus, característiques, organització
Joc com a recurs educatiu (on-line)
Expressió audiovisual i expressió oral i corporal
Expressió plàstica
Expressió musical
Planificació d'una excursió i tècniques d'acampada
Excursió: Recursos i activitats en el medi ambient
Seguretat i Mesures de prevenció a les activitats del lleure (on-line)
Primers auxilis
La salut dels infants i adolescents

Destinataris

A persones majors de 18 anys que:

Treballen o volen treballar, de forma voluntària o professional en un menjador escolar o colònia de vacances, en una entitat o esplai, casal d'estiu, que cerquen feina en el camp de les noves professions lligades al sector de serveis a la persona, treball social, etc.

Requisits

Per fer el curs cal tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

Metodologia

L'assistència al curs. Per poder obtenir el diploma l'assistència mínima i obligatòria és el 85% de les classes. Competències assolides i desenvolupades pels alumnes

Durada

Bloc teòric-tècnic. 150 hores (25 de les quals es centren per a fer la memòria i 25 que es realitzen online.) Bloc de pràctiques. : 160 hores de pràctiques formatives no laborals. La recerca del lloc corre a càrrec de l'alumne.

Titulació obtinguda

Diploma de Monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Pràctiques

Pràctiques formatives no laborals. La recerca del lloc corre a càrrec de l'alumne

Horari

de dilluns a dijous de 9 a14h i de 15h a 17.30h i Divendres de 9 a 14h
Curs de monitor/es d'activitats de lleure Infantil i juvenil
Centre d'Estudis de l'Esplai
Campus i seus: Centre d'Estudis de l'Esplai
Centre d'Estudis de l'Esplai
Carrer Riu Anoia, 42-54 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
Sol·licita informació
X