Descripció del centre

La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

La missió de la Fundació Catalana de l'Esplai es concreta en la prestació de serveis i programes educatius integrals a les escoles, l'educació per a la salut i prevenció de drogodependències, la gestió d'equipaments i programes d'educació ambiental, cursos de formació i serveis de gestió per al món associatiu i projectes per la inclusió digital. Integra també l'acció d'una Federació i dels seus centres d'esplai, així com la tasca de la Fundación Esplai, d'àmbit estatal, i l'impuls de programes de cooperació internacional.

La proposta global de projectes impulsats per la Fundació es caracteritza per:
  •     Voluntat educativa
  •     Opció per la inclusió i la transformació social
  •     Compromís mediambiental i de sostenibilitat
  •     Aposta per la qualitat del servei
  •     Compromís per la coresponsabilitat
  •     Impuls al Tercer Sector
  •     Treball en xarxa

La visió de la Fundació es concreta en voler ser una organització reconeguda i sostenible, que combina la lògica local i global en la seva actuació i presència territorial. Es caracteritza per la qualitat i la innovació i per establir aliances estratègiques, especialment amb els ajuntaments i el món local en general.

Cursos més populars

Campus i seus

Centre d'Estudis de l'Esplai
Carrer Riu Anoia, 42-54 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

Centre d'Estudis de l'Esplai
X