Curs Monogràfic d'Excel per a Professionals i Directius

1070 Persones estan visitant aquest curs
Preu 570 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic d'Excel per a Professionals i Directius
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
30 hores
Preu 570 €

Descripció

L'ús d'un full de càlcul, com qualsevol tècnica, requereix pràctica. El curs és essencialment un curs pràctic; els coneixements s'imparteixen, essencialment, a través d'exercicis, ja que tractem de familiaritzar l'alumne amb les principals eines del full de càlcul que permeten millorar l'acompliment professional.
El full de càlcul és un dels programes de programari més utilitzats en les empreses. Moltes de les funcions incorporades en la mateixa faciliten la resolució de problemes de gestió de manera senzilla, ràpida i fiable.
CEF empra el full de càlcul Excel per a la resolució de problemes fonamentals en anàlisi de gestió i presa de decisions, perquè l'alumne sigui capaç de crear les seves pròpies plantilles i models de fàcil maneig.
També es tracta de millorar l'ús, per part de l'alumne, del full de càlcul per obtenir informes o solucions als problemes de gestió més complets, elaborats i fiables, aprofitant les opcions que Excel posa al seu abast.

Temari

• Fórmules condicionals (si, sumar.si, comptar ...).
• BUSCARV, BUSCARH, DESREF, INDEX, COINCIDIR, ELEGIR, INDIRECTE, etc.
• Protecció de documents i ocultació de fórmules.
• Taules dinàmiques que sintetitzen la informació.
• Gràfics.
• Alarmes.
• Disseny de gràfics amb rangs.
• Càlcul de compra-ràtio i de l'índex de mercat.
• Anàlisi del grau de penetració.
• Organització de la informació amb base a diferents criteris.
• Compliment de distribucions forçades i piràmides poblacionals.
• Anàlisi de regressió.
• Càlcul de la desviació típica.
• Plantilla per a l'establiment d'objectius.
• Model de regressió basat en el compliment d'objectius i el nivell d'acompliment.
• Disseny d'un quadre de comandament.
• Anàlisi de la informació disponible i de les necessitats existents.
• Disseny d'un quadre d'indicadors que facilitin la presa de decisions.
• Diferents models de quadres i anàlisi de l'escalabilitat.
• Manipulació de dades.
• Aplicacions d'Excel en el camp a l'hora de tractar massivament informació numèrica tal com càlculs estadístics, resolució d'equacions o administració d'escenaris per simulació.

Destinataris

El curs va dirigit fonamentalment a tots aquells professionals que necessiten el suport dels fulls de càlcul per a realitzar el seu treball diari, informes tècnics i millorar la seva presa de decisions.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Modalitat presencial: La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. S'entrega documentació i fitxers de tots els casos pràctics plantejats en el curs.

Objectius

• Quins són els conceptes d'Excel per a les seves aplicacions de gestió.
• Quina és la utilitat dels formularis per al disseny d'informes.
• De quina manera importar dades.
• Com controlar els canvis en les dades.
• Quins són els models per a l'obtenció automàtica d'informes i reporting de gestió.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Professorat

Barcelona: D. Alberto Leal. Professor titular del CEF, expert en ús i maneig d'Excel. Fundador i director general NEXT POINT TO GO. València: D. Pedro Antonio Martínez Segura. Professor titular del CEF. Expert en ús i maneig de fulls Excel.
Curs Monogràfic d'Excel per a Professionals i Directius
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X