Serveis

Beques
Biblioteca
Borsa de treball
Campus virtual
Laboratori
Pràctiques a empreses

Descripció del centre

El Centro de Estudios Financieros CEF, fundado en el año 1977, es un centro privado de enseñanza, que forma parte del Grupo CEF UDIMA junto con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), y que tiene sedes en Barcelona, Madrid y Valencia. CEF es un centro comprometido con la sociedad actual. En concreto, su actividad se rige por: La igualdad de género: Desde del año 2014 CEF dispone de un Plan de Igualdad. La Responsabilidad Social Corporativa: El centro lleva a cabo diversas acciones de RSC. CEF ofrece cursos de preparación de oposiciones, másteres y cursos especializados en el área empresarial. Se trata de cursos pensados para el desarrollo profesional de los alumnos, con el objetivo de conseguir un empleo o mejorar el de aquellos que ya lo tienen. En relación con los másteres, en 2006 el Ministerio de Educación y Ciencia reconoció el proyecto Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), de manera que, en la actualidad, todos los másteres impartidos por el CEF. tienen el reconocimiento de máster universitario. A lo largo de su historia el centro ha establecido relaciones institucionales con instituciones públicas y privadas, como son la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Alcalá, el Instituto de la Mujer, etc.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
Algunes dades a destacar: • Des dels seus inicis més de 500.0000 alumnes han realitzat cursos a CEF. • Des de la seva fundació, més de 21.000 alumnes han aprovat els seus oposicions gràcies als cursos de preparació d'oposicions d'CEF. • CEF compta amb la seva pròpia editorial, la qual s'encarrega de confeccionar i actualitzar la majoria del material utilitzat en les classes, i preparar els temaris de les oposicions. • CEF posa a disposició dels seus alumnes revistes pròpies sobre Comptabilitat i Tributació, Treball i Seguretat Social, CEFGESTIÓN i CEFLEGALy una sèrie de llibres de consulta i estudi de les àrees fiscal, laboral o econòmica. • El centre disposa d'un Departament de Borsa de Treball que s'encarrega de gestionar cada any més de 6.000 ofertes d'ocupació i de prestar assessorament als alumnes. També es posa a disposició d'alumnes i antics alumnes un portal d'ocupació on poder consultar milers de candidatures d'ocupació. • Realització de pràctiques externes un cop finalitzada la part teòrica dels cursos. • Possibilitat de finançament dels estudis. • El centre disposa d'Associació d'Antics Alumnes, la qual, entre altres coses, s'encarrega d'organitzar cursos, seminaris i conferències. • Professorat especialista en les diferents matèries que s'imparteixen i amb experiència professional.

Cursos més populars

Campus i seus

CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

CEF Centro de Estudios Financieros
X