CEF Centro de Estudios Financieros

Curs Monogràfic d'Excel per a recursos humans

CEF Centro de Estudios Financieros

Descripció

El curs està enfocat a aprendre a dissenyar i gestionar de forma eminentment pràctica formats d'Excel com a suport a la direcció i gestió de recursos humans

Temari del curs

Qüestions preliminars:
• Fórmules condicionals ( "si", "sumar.si", "explicar" ...).
• Fórmules de recerca ( "BUSCARV", filtres).
• Protecció de documents i ocultació de fórmules.
Càlculs relacionats amb revisions salarials:
• Taules dinàmiques que sintetitzen la informació.
• Gràfics.
• Alarmes.
Establiment de rangs salarials:
• Disseny de gràfics amb rangs.
• Càlcul de Companyia-ràtio i l'Índex de Mercat.
• Anàlisi del Grau de Penetració.
Revisió salarial vinculada a l'acompliment:
• Matriu d'acompliment.
• Càlcul automatitzat de la revisió salarial en funció de l'acompliment i de l'equitat interna.
Càlculs relacionats amb formació ::
• Organització de la informació en base a diferents criteris (formador, curs, matèria ...).
• Gràfics.
• Compliment de distribucions forçades i piràmides poblacionals.
Anàlisi de regressió en temes retributius:
• Càlcul de la desviació típica.
• Aplicació de la desviació típica a anàlisis de discriminació salarial per sexe.
• Models de regressió basats en el salari i l'antiguitat.
Presentació dels resultats de la retribució variable:
• Matriu amb la liquidació d'objectius per àrees.
• Plantilla per a l'establiment d'objectius.
• Model de regressió basat en el compliment d'objectius i el nivell d'acompliment.
Disseny d'un quadre de comandaments de rrhh:
• Anàlisi de la informació disponible i de les necessitats existents.
• Disseny d'un Quadre d'indicadors que facilitin la presa de decisions.
• Diferents models de Quadres i anàlisi de l'escalabilitat.
Veure més

Destinataris

El curs monogràfic resulta imprescindible per a:

• Directors de Recursos Humans.

• Directors i tècnics d'administració de personal.

• Responsables i Tècnics de Retribució i Compensació.

• Responsables i tècnics de formació.

• Responsables i Tècnics d'Organització.

• Responsables i Tècnics d'Avaluació de l'Acompliment.

• Professionals i Tècnics de Recursos Humans que vulguin donar valor afegit al seu exercici, aplicant Excel als processos de presa de decisions.

Requisits

• Per al correcte seguiment del curs es necessita uns coneixements teòrics previs a les polítiques de recursos humans a les que es van a aplicar les eines.

• És imprescindible ser usuari d'Excel.

Metodologia

El curs és essencialment pràctic. Totes les sessions s'impartiran a l'aula d'informàtica. Als assistents, a més de les fulles d'Excel que ells desenvolupin, se'ls facilitaran models de fulls d'Excel que puguin utilitzar en el seu treball. En tot el curs es realitzaran nombrosos exercicis i casos pràctics.
La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.

Horari/Torn

Barcelona: Dimarts de 19 a 22 h.
Madrid: Dimecres de 19 a 22 h.

Durada

Presencial (30 hores lectives): Barcelona: 10 de juny de 2020. Madrid: 28 d'octubre de 2020. Online: 20 d'abril de al 2020 (3 mesos). S'inicien promocions en els mesos de febrer i octubre de cada any.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Presencial: 569 euros.
Online: 396 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Monogràfic d'Excel per a recursos humans

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Monogràfic d'Excel per a recursos humans