Curs Monogràfic d'Excel per a recursos humans

1013 Persones estan visitant aquest curs
Preu 580 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic d'Excel per a recursos humans
Sol·licita informació
Curs
Semi-presencial
Barcelona
Preu 580 €

Descripció

El curs està enfocat a aprendre a dissenyar i gestionar de forma eminentment pràctica formats d'Excel com a suport a la direcció i gestió de recursos humans

Temari

Qüestions preliminars:
• Fórmules condicionals ( "si", "sumar.si", "explicar" ...).
• Fórmules de recerca ( "BUSCARV", filtres).
• Protecció de documents i ocultació de fórmules.
Càlculs relacionats amb revisions salarials:
• Taules dinàmiques que sintetitzen la informació.
• Gràfics.
• Alarmes.
Establiment de rangs salarials:
• Disseny de gràfics amb rangs.
• Càlcul de Companyia-ràtio i l'Índex de Mercat.
• Anàlisi del Grau de Penetració.
Revisió salarial vinculada a l'acompliment:
• Matriu d'acompliment.
• Càlcul automatitzat de la revisió salarial en funció de l'acompliment i de l'equitat interna.
Càlculs relacionats amb formació ::
• Organització de la informació en base a diferents criteris (formador, curs, matèria ...).
• Gràfics.
• Compliment de distribucions forçades i piràmides poblacionals.
Anàlisi de regressió en temes retributius:
• Càlcul de la desviació típica.
• Aplicació de la desviació típica a anàlisis de discriminació salarial per sexe.
• Models de regressió basats en el salari i l'antiguitat.
Presentació dels resultats de la retribució variable:
• Matriu amb la liquidació d'objectius per àrees.
• Plantilla per a l'establiment d'objectius.
• Model de regressió basat en el compliment d'objectius i el nivell d'acompliment.
Disseny d'un quadre de comandaments de rrhh:
• Anàlisi de la informació disponible i de les necessitats existents.
• Disseny d'un Quadre d'indicadors que facilitin la presa de decisions.
• Diferents models de Quadres i anàlisi de l'escalabilitat.

Destinataris

El curs monogràfic resulta imprescindible per a:
• Directors de Recursos Humans.
• Directors i tècnics d'administració de personal.
• Responsables i Tècnics de Retribució i Compensació.
• Responsables i tècnics de formació.
• Responsables i Tècnics d'Organització.
• Responsables i Tècnics d'Avaluació de l'Acompliment.
• Professionals i Tècnics de Recursos Humans que vulguin donar valor afegit al seu exercici, aplicant Excel als processos de presa de decisions.

Requisits

• Per al correcte seguiment del curs es necessita uns coneixements teòrics previs a les polítiques de recursos humans a les que es van a aplicar les eines.
• És imprescindible ser usuari d'Excel.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El curs és essencialment pràctic. Totes les sessions s'impartiran a l'aula d'informàtica. Als assistents, a més de les fulles d'Excel que ells desenvolupin, se'ls facilitaran models de fulls d'Excel que puguin utilitzar en el seu treball. En tot el curs es realitzaran nombrosos exercicis i casos pràctics. La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.
Curs Monogràfic d'Excel per a recursos humans
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X