Curs d'OCA DBA - Administering Oracle 12c Databases

1028 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.525 €
Sol·licita informació
PUE
Curs d'OCA DBA - Administering Oracle 12c Databases
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
72 hores
Preu 1.525 €

Descripció

El present curs oficial Oracle, dissenyat per atorgar als participants una base sòlida en l'administració de la base de dades Oracle 12c, constitueix el primer pas en el camí cap a l'èxit com a administrador de les Bases de Dades Oracle, gestionant els sistemes d'informació més avançats de la indústria TI.
Els alumnes aprendran a gestionar el rendiment de la base de dades de manera ràpida, fiable, segura i fàcil, optimitzar les càrregues de treball de la bases de dades, reduir els costos de TI i lliurar una major qualitat de servei en permetre la consolidació de bases de dades en el núvol.
Dit curs s'emmarca dins el programa Workforce Development Program (WDP), iniciativa dissenyada per Oracle per ajudar a la nova generació de professionals TI a aprendre les habilitats més demandades sobre tecnologies Oracle, així com ajudar-los en la seva preparació als exàmens de certificació associats al curs, que suposa un valor afegit i diferenciador en el seu perfil professional.

Temari

Mòdul 1: Oracle Database 12c: Introduction to SQL

    Introducció
    Recuperació de Dades mitjançant la Sentència SQL SELECT
    Restricció i ordenació de Dades
    Ús de Funcions d'Una Sola Fila per Personalitzar la Sortida
    Crida a Funcions de conversió i Expressions Condicionals
    Agregació de Dades amb Funcions de Grup
    Visualització de Dades de Diverses Taules Utilitzant Unions
    Ús de Subconsultes per Solucionar Consultes
    operadors SET
    Ús de Sentències DML per gestionar taules
    Introducció al llenguatge de definició de dades (DDL)
    Introducció a les vistes de diccionari de dades
    Creació de Seqüències, Sinònims i índexs
    Creació de Vistes
    Gestió d'Objectes d'Esquema
    Recuperació de Dades mitjançant Subconsultes
    Manipulació de Dades utilitzant Subconsultes
    Control d'Accés d'Usuari
    Manipulació de Dades
    Gestió de Dades Situats en Diferents Zones Horàries

Mòdul 2: Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop

    Introducció a la Base de Dades Oracle 12c
    Instal·lació d'una Infraestructura Oracle Grid per a un Servidor aïllat
    Instal·lació del programari de bases de dades Oracle
    Creació d'una base de dades Oracle amb DBCA
    Ús d'Oracle Restart
    Introducció a l'actualització a Oracle Database 12c
    Preparació per a l'actualització a Oracle Database 12c
    Actualització a Oracle Database 12cv
    Realització de tasques Post-Actualització
    Migració de Dades mitjançant Oracle Data Pump

Mòdul 3: Oracle Database 12c: Administration Workshop

    Introducció
    Explorar l'arquitectura d'una base de dades Oracle
    Gestió d'una instància de Base de Dades Oracle
    Configuració de l'entorn de xarxa Oracle
    Administració de les estructures d'emmagatzematge de la base de dades
    Administració de la seguretat d'usuari
    Gestió de concurrència de dades
    Gestió de Undo de Dades
    Implementació de l'auditoria d'una base de dades
    Realització del Manteniment de la base de dades
    Gestió del rendiment
    Gestió del rendiment: Tuning SQL
    Gestió de recursos amb l'ús del Manager de Recursos de la Base de Dades
    Automatització de Tasques amb el Scheduler d'Oracle
    Gestió d'Espai
    Conceptes de Backup i recuperació
    Moviment de Dades
    Ús d'Oracle Support

Destinataris

Aquest curs està dirigit a perfils TI que desitgin adquirir els coneixements necessaris per a l'administració de bases de dades Oracle.

Requisits

Per a un correcte aprofitament del curs es recomana que l'alumne disposi de coneixements fonamentals sobre SQL.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Properes convocatòries: - 11 gen 18 al 20 mar 18 - 02 febrer 18-25 mai 18 consultar altres dates

Objectius

Un cop finalitzat el curs, l'alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats per:
  • Conèixer l'arquitectura d'una base de dades
  • Instal·lar i migrar una base de dades ja existent a una base de dades Oracle 12c, així    com administrar-la i mantenir-la
  • Monitoritzar una base de dades i gestionar el seu rendiment
  • Configura la instància de bases de dades per repartir correctament els recursos entre sessions i tasques, i programar tasques a executar dins o fora de la base de dades
  • Configura la base de dades per realitzar operacions de backup i recovery.
  • Crear i gestionar les estructures d'emmagatzematge d'una base de dades Oracle, la seguretat de la base de dades i la gestió d'usuaris

Titulació obtinguda

El curs inclou, a més, la realització gratuïta dels següents exàmens de certificació, necessaris per a l'obtenció de la certificació oficial Oracle Database 12c Administrator Certified Associate: 1Z0-061 Oracle Database 12c: SQL Fundamentals 1Z0-062 Oracle Database 12c: Installation and Administration L'alumne realitzarà l'examen de certificació en les instal·lacions de PUE gràcies a la seva condició de centre certificador oficial Pearson VUE.

Promocions

FORMACIÓ BONIFICADA si es reuneixen els requisits

Horari

Diferents horaris segons convocatòria, consultar.
Curs d'OCA DBA - Administering Oracle 12c Databases
PUE
Campus i seus: PUE
PUE
Central: Avda. Diagonal 98-100 08019 Barcelona
Sol·licita informació
X