Curs SQL

1088 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CEPI-BASE
Curs SQL
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
45 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs està orientat per introduir l'alumne en el món de les bases de dades amb la finalitat de poder conèixer la seva estructura general i aquelles sentències que necessitarà per poder accedir, modificar o eliminar dades, així com realitzar consultes, filtres etc. dels mateixos.

 

Temari

1 - INTRODUCCIÓ
 
BASES DE DADES
 
MODEL RELACIONAL DE BASES DE DADES
 
Structured Query LANGUAGE
 
MYSQL
 
MYSQL QUERY BROWSER
 
CONVENCIONS USADES EN AQUEST DOSSIER

2 - TAULES I REGISTRES
 
CREAR TAULES
 
INSERIR REGISTRES
 
RESTRICCIONS DE TAULA I DE CAMP
 
MODIFICAR TAULES
 
ELIMINAR TAULES
 
ÍNDEXS
 
EXERCICIS

3 - CONSULTES
 
CONSULTES SIMPLES
 
FILTRAR REGISTRES
 
EXERCICIS

4 - GESTIÓ DE DADES
 
INSERCIÓ MÚLTIPLE
 
ACTUALITZACIÓ
 
ESBORRAT
BUIDATGE DE TAULA
 
EXERCICIS

5 - RELACIONS ENTRE TAULES
 
CLAU FORANA
 
ESBORRAT I ACTUALITZACIÓ EN CASCADA
 
ÚS DE TAULES AUXILIARS
 
EXERCICIS

6 - CONSULTES AVANÇADES
 
CONSULTES PER UNIÓ
 
CONSULTES COMBINADES
 
CONSULTA PER DIFERÈNCIA
 
NOT IN
 
NOT EXISTS
 
subconsultes
 
EXERCICIS

7 - VISTES
 
CONSULTAR VISTES
 
ACTUALITZAR VISTES
 
CHECK OPTION
 
MODIFICAR I ESBORRAR VISTES
 
EXERCICIS

8 - PROCEDIMENTS EMMAGATZEMATS
 
SINTAXI A MYSQL
 
BUCLES WHILE
 
BUCLES REPEAT
 
FUNCIONS
 
EXERCICIS

9 - EINES PER PROCEDIMENTS
 
TRACTAMENT D'ERRORS
 
LOG D'ERRORS
 
Handlers AMB CONDICIÓ
 
cursors
 
EXERCICIS

10 - triggers
 
Triggers DEL TIPUS AFTER
 
EXERCICIS

11 - PRIVILEGIS
 
DONAR PERMISOS AMB GRANT
 
GRANT OPTION
 
TREURE PERMISOS AMB REVOKE
 
PRIVILEGIS I triggers
 
PRIVILEGIS I VISTES
 
PRIVILEGIS I PROCEDIMENTS
 
EXERCICIS

12 - TRANSACCIONS EN SISTEMES multifil
 
ÚS DE transaccions
 
AÏLLAMENT ENTRE transaccions
 
EXERCICIS

13 - ANNEX DE SINTAXI
 
LLEGENDA
 
TIPUS DE DADES
 
OPERADORS
 
RESTRICCIONS
 
DATA I HORA
 
TEXT
 
FUNCIONS AGREGADES
 
OPERACIONS SOBRE TAULA
 
OPERACIONS SOBRE ÍNDEXS
 
OPERACIONS SOBRE REGISTRES
 
OPERACIONS SOBRE VISTES
 
OPERACIONS SOBRE PROCEDIMENTS I FUNCIONS I SPL
 
DECLARACIÓ DE VARIABLE
 
OPERACIONS SOBRE TRIGGER
 
OPERACIONS SOBRE PRIVILEGI
 
TRANSACCIONS
 
SAVEPOINT

Requisits

No són necessaris coneixements previs de cap tipus de base de dades ni programació tot i que sí recomanables.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Durada

El curs té una durada aproximada de 45 hores. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cadascun a assimilar el temari. Data d'inici: A consultar.

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:
  • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.
  • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Preu

Consulteu el preu
A consultar.

Borsa de treball

En CEPI-BASE oferim un servei de borsa de treball gratuït a alumnes i ex-alumnes.
Campus i seus: CEPI-BASE
CEPI-BASE
C/ Balmes, 114 bajos 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X