Ofimàtica (3 volums)

Preu 1.100 €
Sol·licita informació
Fundació Cecot Formació
Ofimàtica (3 volums)
Sol·licita informació
Curs
On-line
190 hores
Preu 1.100 €

Descripció

El terme ofimàtica fa referència a totes les eines i els mètodes que s'apliquen a les activitats d'oficina que possibiliten el processament computeritzat de dades escrites, visuals i sonores. 
L'ofimàtica té com a objectiu proporcionar elements que possibilitin la simplificació, millora i automatització de l'organització de les activitats d'una companyia o grup de persones. 
Amb aquest manual podrà conèixer el paquet d'ofimàtica Office i treure-li el màxim profit per a la seva activitat professional i personal.

Temari

Ofimàtica: 3 volums

1. Sistema operatiu, recerca de la informació: Internet / Intranet i correu electrònic
 • Introducció a l'ordinador (maquinari, programari).
 • Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals.
 • Introducció a la recerca de la informació a internet.
 • Navegació per la World Wide Web.
 • Utilització i configuració de correu electrònic com a intercanvi d'informació.
 • Transferència de fitxers ftp.
2. Aplicacions informàtiques de Tractament de Textos
 • Conceptes generals i característiques fonamentals del programa de tractament de textos.
 • Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document.
 • Arxius de l'aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb ells.
 • Utilització de les diferents possibilitats que ofereix el processador de textos per millorar l'aspecte del text.
 • Configuració de la pàgina en funció del tipus de document a desenvolupar utilitzant les opcions de l'aplicació. Visualització del resultat abans de la impressió.
 • Creació de taules com a mitjà per mostrar el contingut de la informació en tot el document o en part.
 • Correcció de textos amb les eines d'ortografia i gramàtica, utilitzant les diferents possibilitats que ofereix l'aplicació.
 • Impressió de documents creats en diferents formats de paper i suports com ara sobres i etiquetes.
 • Creació de sobres i etiquetes individuals i sobres, etiquetes i documents model per a creació i enviament massiu.
 • Inserció d'imatges i autoformes en el text per millorar l'aspecte del mateix.
 • Creació d'estils que automatitzen tasques de format en paràgrafs amb estil repetitiu i per a la creació d'índexs i taules.
 • Utilització de plantilles i assistents que incorpora l'aplicació i creació de plantilles pròpies basant-se en aquestes o de nova creació.
 • Treballs amb documents llargs.
 • Fusió de documents procedents d'altres aplicacions del paquet d'ofimàtica utilitzant la inserció d'objectes del menú inserir.
 • Utilització de les eines de revisió de documents i treball amb documents compartits.
 • Automatització de tasques repetitives mitjançant gravació de macros.
3. Aplicacions informàtiques per a Presentacions Gràfiques d'Informació
 • Disseny, organització i arxivament de les presentacions.
 • Introducció i conceptes generals.
 • Accions amb diapositives.
 • Treball amb objectes.
 • Documentació de la presentació.
 • Dissenys o estils de presentació.
 • Impressió de diapositives en diferents suports.
 • Presentació de diapositives donat lloc i infraestructura.
4. Aplicacions informàtiques de l'Fulls de Càlcul
 • Conceptes generals i característiques fonamentals de l'aplicació de full de càlcul.
 • Desplaçament pel full de càlcul.
 • Introducció de dades en el full de càlcul.
 • Edició i modificació del full de càlcul.
 • Emmagatzematge i recuperació d'un llibre.
 • Operacions amb rangs.
 • Modificació de l'aparença d'un full de càlcul.
 • Fórmules.
 • Funcions.
 • Inserció de Gràfics, per a representar la informació continguda en els fulls de càlcul.
 • Inserció d'altres elements dins d'un full de càlcul.
 • Impressió.
 • Treball amb dades.
 • Utilització de les eines de revisió i treball amb llibres compartits.
 • Importació des d'altres aplicacions del paquet d'ofimàtica.
 • Plantilles i macros.
5. Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
 • Introducció i conceptes generals de l'aplicació de base de dades.
 • Creació i inserció de dades en taules.
 • Realització de canvis en l'estructura de taules i creació de relacions.
 • Creació, modificació i eliminació de consultes o vistes.
 • Creació de formularis per introduir i mostrar registres de les taules o resultats de consultes.
 • Creació d'informes o reports per a la impressió de registres de les taules o resultats de consultes.

Destinataris

Tot el personal de l'organització entre les tasques de la qual es trobi la de gestió numèrica de dades, administració de documentació, presentacions i maneig de dades, així com gestió de bases de dades. 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Rebràs un usuari i contrasenya d?accés a la plataforma virtual on trobaràs tots els recursos i eines del curs (continguts, exercicis, fòrums d'interès, avaluacions, ...) Podràs mantenir contacte amb un tutor especialitzat sobre la matèria del curs i amb la resta de participants.

Titulació obtinguda

Diploma de participació.

Promocions

 • 10% de descompte per a autònoms socis de Cecot
 • 10% de descompte per alumnes desocupats
 • 10% de descompte per a empreses que inscriguin 3 o més alumnes a un mateix curs (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
 • 15% de descompte sobre preu de no soci per al col·lectiu de jugadors/es d'hoquei (Club Egara, Club Esportiu Terrassa Hockei i Club Atlètic Terrassa).

Curs susceptible de ser bonificat a traves de les quotes a la Seguretat Social.

Professorat

L'alumne disposarà d'un tutor/a especialitzat que per resoldre dubtes que es generin durant la realització del curs.
Ofimàtica (3 volums)
Fundació Cecot Formació
Campus i seus: Fundació Cecot Formació
Fundació Cecot Formació
Veneçuela, 103 08019 Barcelona
Fundació Cecot Formació
Sant Pau 6 08221 Terrassa (Barcelona)
Sol·licita informació
X