olidWorks - Xapa Metàl·lica

1029 Persones estan visitant aquest curs
Preu 175 €
Sol·licita informació
FUNDACIÓ CIM UPC
olidWorks - Xapa Metàl·lica
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
15 hores
Preu 175 €

Descripció

Solidworks és un software CAD paramètric de disseny mecànic en 3D. Amb una àmpliaimplantació a diferents sectors industrials permet a l'usuari modelar peces i assemblatges de forma intuïtiva, dinàmica i ordenada.
Gràcies a les eines específiques del mòdul de xapa metàl·lica aconseguirà flexibilitat per crear dissenys de forma ràpida i rendible.
L'objectiu principal del curs és que els participants dominin el complement de Solidworks que permet dissenyar peces de Xapa Metal·lica.
La realització d'aquest curs, també permetrà realitzar l'examen oficial, certificant l'alumne com a professional CWSP : Xapa metàl·lica. A causa de l'alt grau de competitivitat en el mercat laboral, aquest certificat ajudarà a justificar els coneixements avançats i el domini del programari davant de les empreses.
 

Temari

• Generació de brides base, brides d'aresta , al biaix i escombrades.
• Generació de plecs, inclosos els plecs recoberts, els plecs croquisats.
• Utilització de taules de plecs per a fibra neutra de plec.
• Utilització d'eines de conformat de xapa per crear operacions com nervis, llumeneres, llances, estampats i brides extrudides.   
• Aplanació de peces automàticament per generar xapes desplegades per a la fabricació amb compensacions de plec. 
• Plànols de peces de xapa.
• Conversió de models de CAD de SolidWorks o importats a models de xapa.
 

Destinataris

Està orientat a professionals del món de l'enginyeria, especialment Enginyers Mecànics, Enginyers de Producte i Enginyers Industrials, enfocats al sector del disseny i fabricació de productes que tinguin coneixements demostrables de Solidworks i, vulguin ampliar la seva profesionalitat.

Requisits

Per a poder-se matricular al curs és imprescindible tenir coneixements demostrables de Solidworks. (per haver realitzar alguna formació en Solidworks amb anterioritat a la FCIM, o tenir experiència laboral amb la utilització de l'eina cad, o bé per haver superat l'examen oficial CSWA).

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Durada

Convocatòries: - Edició tardes - Inici: 12/12/2016 Fi: 19/12/2016

Titulació obtinguda

Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs

Promocions

Descompte per a estudiants o persones en situació d'atur:


Preu amb descompte: 130 euros (També s'inclou en el preu l'examen oficial CWSP: Xapa Metàl·lica)

Preu

Preu 175 €
S?inclou en el preu examen oficial CWSP: Xapa Metàl·lica.

Avantatges del curs

Si tens matrícula de grau vigent a l'ETSEIB, aquest curs t'atorga 1,5 crèdits ECTS

Professorat

Els cursos són impartits per personal de la pròpia fundació, amb una àmplia experiència en l'ús dels programes, tant a nivell formatiu com en l'ús d'aquests en projectes d'enginyeria.

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari

Horaris segons edició: - Edició tardes: Dll a Dj de 18 a 21
olidWorks - Xapa Metàl·lica
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Sol·licita informació
X