Màster Universitari de Disseny, identitat visual i Construcció de Marca (UOC)

5 Persones han demanat informació
1067 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Disseny, identitat visual i Construcció de Marca (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca es proposa formar professionals i investigadors de làmbit del disseny, focalitzats en la creació, desenvolupament i comunicació de la marca i de la identitat corporativa.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Cultura del disseny i les marques 5
• Estratègia de branding i arquitectura de marca 5
• Marca gràfica i identitat visual 5
• Identitat verbal i storytelling
• Entorn de marca i identitat sensorial 5
• Mitjà digital i motion brands 5
• Taller d'eines de producció gràfica 5
• Tipografia i branding 5
• Packaging i disseny sostenible 5
• Tendències i enfocaments emergents del disseny 4
• Investigació i innovació en disseny 5
Treball final - Crèdits
• Treball final de màster 6

Destinataris

Perfil d'ingrés recomanat
Per cursar el màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca és recomanable haver realitzat algun dels estudis (llicenciatura o grau) que es detallen a continuació:
Disseny, Belles Arts, Multimèdia, Comunicació, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Disseny Industrial i Arquitectura, o titulacions equivalents o afins.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster cal estar en disposició d"un títol universitari oficial
Criteris d'admissió
No hi ha criteris d'admissió específics per als estudiants titulats procedents d'estudis de llicenciatura o grau de Disseny, Belles Arts, Multimèdia, Comunicació, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Disseny Industrial i Arquitectura o titulacions equivalents o afins.
Els titulats procedents daltres titulacions no hauran de cursar complements de formació si disposen dexperiència professional dun mínim de dos anys en algun dels àmbits següents:
• Disseny gràfic
• Comunicació de marca
• Packaging
• Tipografia
• Direcció d'art
• Producció audiovisual
• Disseny UX
• Publicitat i creativitat
• Multimèdia i disseny web
S'haurà de presentar aquella documentació que acrediti un mínim de dos anys d'experiència professional als àmbits descrits.
Els estudiants, que no provinguin d'aquestes titulacions i que no acreditin experiència professional vinculada, hauran de cursar un màxim d'onze crèdits ECTS de complements formatius
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència a nivell dusuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca de la UOC ofereix un quadre d´assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d´acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

Els objectius fonamentals del MU de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca són:
• Formar especialistes en el procés de creació d'una marca, des del concepte inicial passant pel naming, la representació gràfica (logotip) i les diferents aplicacions.
• Abordar amb una visió global i estratègica un projecte de branding: etapes, agents i recursos implicats.
• Capacitar per a la creació de missatges i narratives de marca aplicables a diferents entorns i suports en línia i offline. Dominar la presentació dun projecte didentitat gràfica de forma professional.
• Aprofundir les diferents eines i tècniques per formalitzar les diferents aplicacions de la marca: pantalla, audiovisual, paper, espai, volum, etc.
• Proporcionar eines per a la recerca acadèmica i professional en l"àmbit del disseny i la comunicació de la marca, a partir del coneixement especialitzat de l"evolució i les tendències del sector.
• Dominar les metodologies per crear un projecte d'identitat visual basat en l'anàlisi i la creativitat.
• Entendre el disseny gràfic com una eina per transmetre els valors estratègics per a les marques i que tingui en compte les problemàtiques socials i les tendències del mercat

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Especialista en branding. Professional que analitza i planteja lestratègia de la marca més adequada per a les empreses. Realitza el seu treball en estudis o consultories de branding i, encara que coneix els llenguatges, els suports i les eines de disseny, el perfil és més conceptual o estratègic. Responsable de la marca (brand guard). En una empresa, és la persona que s'ocupa de garantir que totes les aplicacions i les accions comunicatives d'una marca tinguin coherència amb l'estratègia de branding, una vegada implementades. Director d'art i storytelling. Aquest és un perfil eminentment creatiu, que conceptualitza les idees i és el responsable de la coherència estètica i narrativa d'una marca en el procés de disseny. Coordina l'equip de professionals que requereix cada projecte (dissenyadors gràfics, maquetistes, fotògrafs, il·lustradors, realitzadors, etc.). Dissenyador especialista en imatge corporativa. Dissenyador de packaging i entorn de marca.

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster Universitari de Disseny, identitat visual i Construcció de Marca (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X