Màster Universitari de Disseny, identitat visual i Construcció de Marca (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Formem professionals del disseny i el branding preparats per al desenvolupament integral de projectes d'identitat corporativa
  • Màster de disseny, oficial i a preu públic
  • Aprèn amb les eines més professionals com Adobe
  • Especialitza't en branding i disseny gràfic per a les marques
El màster universitari de Disseny, identitat visual i Construcció de marca es proposa formar professionals i investigadors de l'àmbit del disseny, focalitzats en la creació, desenvolupament i comunicació de la marca i de la identitat corporativa.
Les marques estan per tot arreu. En l'actualitat, cada manifestació d'una marca forma part d'un univers visual i sensorial que s'ha potenciat amb el desenvolupament de les tecnologies i els mitjans digitals.
En conseqüència, el disseny de la marca ha evolucionat més enllà dels logotips i colors de l'empresa, de manera que el branding incorpora diverses disciplines, des del disseny visual fins al disseny de so, passant per la narrativa, el packaging, a més de altres mètodes d'investigació.
En aquest terreny de joc, el paper de l'dissenyador és cada vegada més rellevant i supera el seu rol tradicional en el disseny de logotips o marques gràfiques, per a participar i involucrar-se des del principi en l'estratègia i la conceptualització de la marca, és a dir, en el branding.
Sent aquest un dels terrenys més habituals dels professionals de el disseny gràfic, la formació que proposem permetrà ampliar les competències pròpies de l'àmbit visual (tècniques i creatives) amb competències de tipus estratègic i metodològic.
Per a això, el Pla d'estudis de l'màster universitari en línia de Disseny, identitat visual i Construcció de marca es planteja d'una manera eminentment pràctica, integrant la reflexió crítica en els treballs proposats i facilitant l'ús de programes de disseny, tant aquells que formen el paquet Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects, Adobe Premiere Pro), com d'altres més especialitzats.
Competències:
Competències específiques

• Dominar el procés de creació d'una marca i saber-lo aplicar des del concepte inicial passant pel naming, la seva representació gràfica (logotip) i les diferents aplicacions.
• Conceptualitzar, planificar i desenvolupar projectes de branding a partir d'una visió global i estratègica establint objectius assolibles i mesurables, des d'una posició de lideratge i en col·laboració amb els diferents professionals que formen part d'aquest procés.
• Demostrar el coneixement històric i contextual de la història i el context en què es desenvolupa la cultura de la marca, dotant d'un discurs propi a les propostes de branding.
• Desenvolupar aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial de forma coherent, elaborant missatges i narratives de la marca en entorns online i offline.
• Dominar l'ús de les diferents tècniques, eines digitals, materials i suports per formalitzar les diferents aplicacions de la marca.
• Presentar i argumentar 1 projecte d'identitat corporativa de manera professional, dominant de forma consistent els conceptes inherents a la construcció de marca i el disseny de marques.
• Identificar les diferents metodologies i tècniques d'investigació, tant acadèmica com professional, i aplicar-les de forma eficaç en el disseny i la comunicació de la marca.
• Reconèixer les tendències i enfocaments actuals de el disseny que tinguin en compte les problemàtiques socials i mediambientals i saber-les aplicar en el disseny de la marca.
• Valorar i aplicar el disseny com un factor d'innovació per transmetre valors estratègics de les marques, fomentant l'anàlisi i la creativitat.

Temari

Tipus de matèria - Crèdits
obligatòries 54
Treball final de màster 6
total 60

Assignatures obligatòries
• Cultura de el disseny i les marques
• Estratègia de branding i arquitectura de marca
• Marca gràfica i identitat visual
• Identitat verbal i storytelling
• Entorn de marca i identitat sensorial
• Medi digital i motion brands
• Taller d'eines de producció gràfica
• Tipografia i branding
• Packaging i disseny sostenible
• Tendències i enfocaments emergents de el disseny
• Recerca i innovació en disseny
• Treball final
• Treball final de màster

Destinataris

Perfils:
El perfil professional que vol formar la titulació és el d'un dissenyador amb capacitat de generar una estratègia de marca i conceptualitzar les seves diferents aplicacions. Atès el focus pràctic i metodològic de el curs, també ha de permetre als titulats desenvolupar aplicacions gràfiques i, per tant, cobrir un rang ampli d'encàrrecs relacionats amb la creació i desenvolupament de la marca.
Els futurs titulats en aquest màster podran exercir professionalment en els sectors següents:
• Estudis de disseny gràfic, tant en aquells especialitzats en la marca com en altres àmbits relacionats amb aquesta professió, com ara el disseny editorial, la senyalètica, el packaging o el disseny web o les aplicacions digitals.
• Agències de publicitat, formant part dels equips de disseny Inhouse per desenvolupar les tasques de dissenyador / a.
• Departaments de comunicació, desenvolupant tasques relacionades amb la identitat corporativa de l'empresa o entitat en qüestió.

Requisits

Requisits acadèmics: Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió:
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants titulats procedents d'estudis de llicenciatura o grau de Disseny, Belles Arts, Multimèdia, Comunicació, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Disseny Industrial i Arquitectura, o titulacions equivalents o afins.
Els titulats procedents d'altres titulacions no hauran de cursar complements de formació si disposen d'experiència professional d'un mínim de dos anys en algun dels àmbits professionals següents:
• Disseny gràfic,
• Comunicació de marca,
• Packaging,
• Tipografia,
• Direcció d'art,
• Producció audiovisual,
• Disseny UX,
• Publicitat i creativitat,
• Multimèdia i disseny web.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà. Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'B2 d'el marc comú europeu de referència per a les llengües.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

• Formar especialistes en el procés de creació d'una marca, des del concepte inicial passant pel naming, la seva representació gràfica (logotip) i les diferents aplicacions.
• Abordar amb una visió global i estratègica un projecte de branding: etapes, agents i recursos implicats.
• Capacitar per a la creació de missatges i narratives de marca aplicables a diferents entorns i suports online i offline. Dominar la presentació d'un projecte d'identitat gràfica de forma professional.
• Aprofundir en les diferents eines i tècniques per formalitzar les diferents aplicacions de la marca: pantalla, audiovisual, paper, espai, volum, etc.
• Proporcionar eines per a la investigació acadèmica i professional en l'àmbit de el disseny i la comunicació de la marca, a partir d'el coneixement especialitzat de l'evolució i les tendències de el sector.
• Dominar les metodologies per a la creació d'un projecte d'identitat visual basades en l'anàlisi i la creativitat.
• Entendre el disseny gràfic com una eina per transmetre els valors estratègics per a les marques i que tingui en compte les problemàtiques socials i les tendències de mercat

Titulació obtinguda

El màster universitari de Disseny, identitat visual i Construcció de marca ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora i està pendent de rebre la resolució de verificació per part de Consell d'Universitats. Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, produeixen efectes acadèmics plens i habiliten, si s'escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa.

Perspectives laborals

Especialista en branding. Professional que analitza i planteja l'estratègia de la marca més adequada per a les empreses. Realitza el seu treball en estudis o consultories de branding i, tot i que coneix els llenguatges, els suports i les eines de disseny, el seu perfil és més conceptual o estratègic. Responsable de la marca (brand guard). En una empresa, és la persona que s'ocupa de garantir que totes les aplicacions i accions comunicatives d'una marca tinguin coherència amb l'estratègia de branding, un cop implementades. Director / a d'art i storytelling. Es tracta d'un perfil eminentment creatiu, que conceptualitza les idees i és el responsable de la coherència estètica i narrativa d'una marca en el procés de disseny. Coordina a l'equip de professionals que requereix cada projecte (dissenyadors gràfics, maquetistes, fotògrafs, il·lustradors, realitzadors, etc.). Dissenyador / a especialista en imatge corporativa. Dissenyador / a de packaging i entorn de marca.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (Beques, ajudes i finançament disponibles).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat de l'Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Professorat

Director dels estudis: Dr. Jordi-Sánchez Navarro. Directora de el programa: Dra. Gemma San Cornelio Esquerdo.
Màster Universitari de Disseny, identitat visual i Construcció de Marca (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X