Curs online d'audiodescripció per a cecs en cinema i televisió

Curs
On-line
80 hores
225 €

Descripció

L'aprovació de la nova Llei 7/2010 General de la Comunicació Audiovisual , que va entrar en vigor el maig de 2010 , suposa avui dia un gran avanç en el terreny de l'accessibilitat de continguts per a discapacitats visuals i auditius a Espanya. La llei assenyala l'obligatorietat d'augmentar la programació subtitulada per a sords i audiodescrita per a invidents . La demanda de professionals especialitzats en aquest camp de la traducció audiovisual augmenta cada dia i és per aquest motiu que presentem aquest curs actualitzat que prepara l'alumne tant en el sentit tècnic com en l'humà per tal d'obtenir les habilitats necessàries per fer accessible a persones amb qualsevol grau de discapacitat visual una obra audiovisual .

Dirigit a estudiants ia professionals que desitgin començar el seu camí professional com audiodescriptors i ampliar els seus coneixements i / o competències en en aquest sector de l'accessibilitat audiovisual .
 

    
Prendre consciència dels obstacles als quals s'enfronten les persones amb algun tipus de discapacitat visual per a la seva integració en la societat .
    
Conèixer els diferents tipus de ceguesa i deficiència visual per prendre contacte amb els destinataris de l'audiodescripció .
    
Conèixer l'estat de l'audiodescripció tant a nivell nacional com internacional .
    
Experimentar les sensacions i resultats d'obres audiodescrites per analitzar l'estat de l'audiodescripció des de diferents punts de vista .
    
Conèixer les diferents tècniques audiodescriptivas per fer accessible una obra audiovisual a un públic amb deficiències visuals o ceguesa .
    
Aprendre a confeccionar un guió d'audiodescripció de manera professional .

És imprescindible matricular-se abans del dia 25 del mes anterior al que vols començar el curs .
Aquest és un curs amb un ritme intensiu de treball concentrat en un mes de durada .
Requisits previs :

    
Cal un excel · lent coneixement de la llengua espanyola .
    
Estar familiaritzat amb les TIC , bàsicament amb l'ús d'Internet , processador de textos, correu electrònic , maneig de fitxers i directoris , etc .
    
No cal tenir coneixements sobre la matèria en concret .

Requisits tècnics :

    
Un ordinador connectat a Internet .
    
Un navegador ( per exemple Google Chrome , Internet Explorer , etc . ) .
    
Adobe Acrobat Reader .

Temari

UNITAT 1 . L'audiodescripció com a modalitat de traducció audiovisual
1.1 . Introducció : l'audiodescripció
1.2 Norma UNE 153020:2005
1.3 Objecte i camp d'aplicació
1.4 Què és l'audiodescripció ( AD ) ? Termes i definicions
1.5 Panorama i rellevància social de l'audiodescripció
1.5.1 Destinataris de l'audiodescripció
1.5.2 Nivell d'implantació de l'audiodescripció a Espanya ia altres països
1.6 Característiques tècniques de l'audiodescripció

UNITAT 2 . El procés audiodescriptivo i les seves particularitats
2.1 El procés audiodescriptivo
2.2 Anàlisi prèvia de l'obra
2.3 Confecció del guió
2.4 Revisió i correcció del guió d'audiodescripció
2.5 Locució
2.6 Muntatge
2.7 Revisió del producte final

UNITAT 3 . Tècniques audiodescriptivas
3.1 Com es audiodescribe ?
3.2 Priorització de la informació
3.3 El principi de proporcionalitat
3.4 L'escena i la seva transició
3.5 Tècnica de pinzellades i manera telegràfic
3.6 Els crèdits
3.7 El flashback i el flashforward
3.8 Escriure per que millor se senti

UNITAT 4 . La banda sonora o el so ja gravat
4.1 Canals d'àudio
4.2 Els efectes sonors
4.3 La importància de la música
UNITAT 5 . Particularitats del llenguatge segons el gènere
5.1 . El sexe i l'erotisme . Les falses dificultats de la seva descripció
5.2 . El llenguatge en els dibuixos animats
5.3 El llenguatge en els documentals
5.4 Conclusions
Traductor de Google para empresas
Curs online d'audiodescripció per a cecs en cinema i televisió
Tragorá formación
Campus i seus: Tragorá formación
Tragorá formació
18004 (Granada)
Cursos més populars
X