Oposició de Psicopedagogia (Oposició Educació)

1084 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Oposició de Psicopedagogia (Oposició Educació)
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Vols superar les oposicions de psicopedagogia i treballar com a orientador? Només has d'aprovar les dues parts consistents en el desenvolupament d'un tema, la resolució de casos pràctics i la defensa pla d'orientació i la unitat d'intervenció. MasterD et prepara per superar totes aquestes proves amb el millor servei personalitzat i flexible.
¡Preparació del 100% de les proves: Temes + Oratòria + Programació Didàctica!.
Som diferents perquè no trobaràs una preparació més completa:
• Professors experts.
• Temaris actualitzats.
• Alertes de convocatòries.
• Horaris flexibles.
• La preparació del 100% de les proves de l'oposició.
• Practicaràs l'oratòria a través dels enregistraments en el teu centre més proper.
• Realitzaràs simulacres d'examen.
• Et corregirem individualment el pla d'orientació.
• Tallers i activitats al teu centre més proper.
• Planificació de l'estudi adaptada a les teves necessitats.
• Pràctica personalitzada per preparar la prova oral.
Tindràs tot el necessari per aprovar les oposicions de psicopedagogia.

Requisits

Ser espanyol, nacional d'un país membre de la Unió Europea o nacional de la República d'Islàndia o nacional del Regne de Noruega.
Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals per al cos que s'opta.
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques
No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Simulacres d'examen: Similars als exàmens oficials. Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs. Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo. Programació didàctica: Correcció personalitzada del teu professor. Avaluació contínua individual: Seguiment individual amb el teu preparador. Preparem el 100% proves: Supera TOTS els proves amb Master.D.
Oposició de Psicopedagogia (Oposició Educació)
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X