Preparació d'Oposicions a Grup C1: Agents de la Hisenda Pública

Oposicions
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

L'Agència Estatal de l'Administració Tributària necessita de personal qualificat en tots els seus nivells. Per això convoca places amb qualificació d'especialització, independentment de la que aporta el exigit als cossos generals.
Entre les funcions a desenvolupar per aquest cos, destaquen el desenvolupament de tasques preparatòries i de verificació material de fets i circumstàncies amb rellevància tributària, depenent de l'Inspector-Cap o d'un inspector-Adjunt al mateix.
Com a requisit acadèmic és indispensable tenir el Títol de BUP, Batxiller Superior, Batxillerat-LOGSE, Formació Professional de segon grau o equivalent, o tenir aprovades les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.Per l'accés per promoció interna s'ha de pertànyer a cossos i escales del Grup D, amb almenys 2 anys d'antiguitat.
Donada l'escassetat de places que l'Administració oferta per a alumnes de BUP i Batxiller, aquesta oposició es converteix en la millor alternativa per a alumnes amb aquesta titulació.

Temari

Programa

Aprovat en el BOE de 14 novembre 2014.

Primer Exercici:

     Organització de l'Estat i funcionament de l'Administració General de l'Estat (7 temes).
     Dret Administratiu General (5 temes).
     Organització de la Hisenda Pública (3 temes).

Primer i Segon Exercici:

     Inspecció i Gestió Tributària (10 temes).
     Recaptació Tributària (10 temes).
Preparació d'Oposicions a Grup C1: Agents de la Hisenda Pública
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X