Postgrau a distància en Màrqueting Internacional

1038 Persones estan visitant aquest curs
Preu 944 €
Sol·licita informació
 EENI-Escuela Española de Negocios Internacionales
Postgrau a distància en Màrqueting Internacional
Sol·licita informació
Postgrau
Distància
5 mesos
Preu 944 €

Descripció

El Postgrau en màrqueting internacional s'inicia amb l'estudi dels Conceptes de
màrqueting internacional i del pla de màrqueting, aquests Conceptes són Molt necessaris per DISSENYAR una correcta estratègia de màrqueting internaciona

Temari

Mòduls
El màrqueting internacional
Els estudis dels mercats internacionals
Les estratègies de producte
Els preus d'exportació
La promoció internacional i les xarxes socials
La distribució internacional
La segmentació, la marca i el posicionament en els mercats internacionals
Lluita contra la corrupció en els negocis internacionals

Competències per a les quals et prepara el curs

La finalitat dels programes que s'imparteixen a EENI és aconseguir que, a banda dels coneixements teòrics propis de cada matèria, els estudiants també adquireixin habilitats, actituds, valors i eines per enfrontar-se amb èxit al món laboral d'acord al seu perfil competencial. Es treballen les següents competències: pensament analític Autoconeixement i auto aprenentatge comunicació intercultural Planificació, l'organització i orientació a la consecució Recerca i gestió de la informació idiomes Flexibilitat i empatia

Destinataris

Dirigit a totes aquelles persones que vulguin especialitzar-se i / o reciclar-se en Tots els Aspectes relacionats amb el màrqueting internacional.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Aplicació del mètode del cas

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, portuguès, francès, anglès Gran part dels cursos estan disponibles en anglès, espanyol, francès i portuguès; algunes assignatures estan disponibles en rus, xinès o àrab

Objectius

Els objectius del Diploma de Postgrau en Màrqueting internacional (Educació a distància EAD) són proporcionar tots els coneixements, eines i tècniques necessàries per gestionar tots els aspectes relacionats amb el màrqueting internacional d'una empresa exportadora: les polítiques de producte, els preus d'exportació, la promoció i distribució internacional, la marca país, la segmentació, la marca, el posicionament en els mercats globals ...

Titulació obtinguda

- Alumnes amb estudis superiors: Títol de Màster Professional EENI. En aquest cas és necessària la presentació d'una fotocòpia compulsada o autenticada del títol universitari (no cal en el moment de la matriculació). - Alumnes sense estudis superiors: Títol d'Alta Especialització.

Perspectives laborals

- Empreses exportadores i / o importadores: departaments de comerç exterior, màrqueting internacional, Internacionalització ... - Empreses de serveis i organismes relacionats amb el màrqueting internacional: departaments d'Internacional (Banca), la logística (Transport), les duanes (Transitaris / Agents de Duanes), Consultoria de comerç exterior, cambres de comerç ... - Institucions públiques i privades relacionades amb el màrqueting internacional i la internacionalització: Agències de desenvolupament, cambres de comerç, associacions d'empresaris, organismes multilaterals, Organitzacions No Governamentals ... - Projectes propis (emprenedors) oferint serveis d'assessor / Consultor de màrqueting internacional, Agent comercial, Intermediari en operacions internacionals o creant la seva pròpia empresa especialitzada en màrqueting internacional.

Promocions

Formació 100% bonificable per empreses espanyoles

Avantatges del curs

Els alumnes (es) que hagin superat aquest Diploma de Postgrau poden convalidar les assignatures en els anteriors màsters.

Professorat

Compta amb un equip interdisciplinari de professors de negocis internacionals a Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. Molts d'aquests experts són ex-alumnes de l'EENI. Un equip de professors és l'encarregat tant de respondre a les preguntes de l'alumne, com de corregir els exercicis. Els professors estan principalment per: 1. Atendre els dubtes acadèmics dels alumnes. 2. Corregir els exercicis. 3. Emetre informes acadèmics. 4. Els professors no estan per: atendre preguntes administratives, solucionar problemes d'instal·lació, etc. El professor no fa les funcions del coach.

Tipus d'avaluació

Continua

Horari

Cada alumne pot iniciar-lo quan ho desitgi (matriculació contínua).
Postgrau a distància en Màrqueting Internacional
EENI-Escuela Española de Negocios Internacionales
Campus i seus: EENI-Escuela Española de Negocios Internacionales
EENI-Escuela española de negocios internacionales
Sta Mª. La Vall, c/19, nº 19 43002 Corbera de Llobregat (Tarragona)
Sol·licita informació
X