Postgrau avançat de Radiologia oral i maxil·lofacial

1099 Persones estan visitant aquest curs
Preu 4.590 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Postgrau avançat de Radiologia oral i maxil·lofacial
Sol·licita informació
Postgrau
Semi-presencial
30 crèdits
Preu 4.590 €

Descripció

La Facultat d'Odontologia procura, d'acord amb l'objectiu general de la Universitat Internacional de Catalunya, prestar en la seva funció educativa, un servei a la societat mitjançant la realització de tasques docents i d'investigació científica, dirigides a la capacitació professional ia la formació científica , cultural i humana del seu alumnat, així com el desenvolupament d'activitats de promoció de la cultura.
Els canvis constants en l'entorn global, exigeixen la millora contínua professional i desenvolupar el pensament crític dels individus. Cal buscar, ampliar i desenvolupar els coneixements en una determinada àrea del coneixement per a la solució de problemes, generació de nous coneixements i assoliment de competències professionals amb instruments que permetin a l'especialista actuar en el camp de la investigació científica capacitant també en les metodologies i estratègies de l'ensenyament superior per transmetre adequadament aquest coneixement.
La saturació del mercat laboral amb la gran quantitat de titulats que saltaran al mercat en els propers anys farà que els acabats de titular busquin alternatives formatives diferents a les tradicionals d'especialitats assistencials.
El grau d'odontologia capacita per a la professió d'odontòleg però en els últims anys han anat apareixent especialitats dins de la professió, que si bé encara no estan reconegudes ni amb marc legal que les reguli, és d'esperar que en breu si siguin regulades.
En països com els EUA, Xile o UK, la Radiologia Oral i Maxil·lofacial és una especialitat reconeguda i que per accedir-hi és necessari posseir el grau d'odontologia i fer un programa oficial de durades variables d'entre 2 i 3 anys. A dia d'avui a Espanya no hem identificat cap programa de postgrau en aquest àmbit.
Fa una dècada després d'una innovació disruptiva els poc accessibles scanners metges van ser desplaçats en el nostre àmbit per les tomografies de feix cònic que permeten obtenir a la clínica dental captacions de tota la regió aportant al clínic una ingent quantitat d'informació que ha canviat la forma d'entendre diverses patologies.
La menor radiació als pacients i la practicitat en l'exploració en el propi gabinet fan imprescindible formar els odontòlegs en la radiologia del territori maxil·lofacial. Molts dels professionals en exercici actualment no estan formats per interpretar les captacions que reben.
Havent estat durant anys acostumats a interpretar les radiografies panoràmiques, o ortopantomografies, els clínics s'enfronten al problema que les seves exploracions no són informades i que poden no diagnosticar patologies existents en les seves exploracions amb el consegüent risc medicolegal.

Temari

En el disseny del pla d'estudis del Postgrau en Radiologia Oral i Maxil·lofacial de la Universitat Internacional de Catalunya s'ha volgut, en primer lloc i com a premissa fonamental, assegurar una base àmplia de coneixement i competències en la matèria. Això es materialitza en un ventall de matèries orientades a que l'alumne adquireixi les competències de coneixement instrumentals pel que fa a la salut pública oral.
S'ha fet especial èmfasi en plasmar en el pla d'estudis del Postgrau, el propòsit de la Universitat Internacional de Catalunya, tal com es recull en el seu ideari, de prestar un servei a la societat per mitjà de la realització de tasques docents i de investigació científica dirigides, no només, a la capacitació científica dels alumnes, sinó a la formació cultural i humana dels mateixos. A això respon la inclusió de la matèria de bioètica dins del Mòdul de Metodologia basada en l'evidència científica.

Bloc I: Introducció al Radiodiagnòstic
• Principis Generals de Radiologia
• Radiologia Digital
• Anatomia Radiològica
• Protecció Radiològica
• Recerca i Mètode Científic
Bloc II: Radiodiagnòstic Avançat
• Tècniques radiogràfiques: Tomografia Computada de Fes Cònic, US, RM, TC
• Interpretació d'Exàmens
• Correlació amb Especialitats Odontològiques
• Seminaris
Bloc III: Treball Final
• Protocol d'Investigació
• Treball de Fi de Postgrau

Destinataris

Titulat en:
• Odontologia,
• Medicina (ser especialista en Estomatologia o Radiodiagnòstic)

Requisits

Títol de la llicenciatura, grau o diplomat.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

A la part Online les classes són dinàmiques i interactives, i els alumnes adquireixen coneixements que poden posar en pràctica immediatament. Els professors fan servir com a eina d'aprenentatge el mètode del cas, el més eficaç per perfeccionar les habilitats analítiques i la presa de decisions. La base de dades que disposa el postgrau és una de les més grans del món acadèmic pel que fa a exploracions tomogràfiques dentals i maxil·lofacials que abasten totes especialitats odontològiques i diverses especialitats mèdiques relacionades. Durant la setmana presencial: Assistència a CUO, sessions multidisciplinars, suport a la clínica per donar suport a les avaluacions radiològiques. Realització de diagnòstics radiològics sobre casos reals de pacients. Realització de seminaris sobre els temes tractats en clínica.

Durada

Durada: Un curs acadèmic.

Objectius

L'objectiu fonamental del pla d'estudis del Postgrau en Radiologia Oral i Maxil·lofacial per la Universitat Internacional de Catalunya és formar professionals capaços d'aplicar els coneixements científics i les habilitats tècniques adquirides en la Radiologia Oral i Maxil·lofacial d'una manera ètic i amb eficiència i seguretat.
El pla d'estudis ha de:
• Conèixer els principis, mitjans i mesures de protecció en l'ús de radiacions, així com el maneig dels diferents Equips de Raigs X dental.
• Capacitar els estudiants per dissenyar, analitzar, executar i interpretar les imatges radiològiques en Odontologia. Conèixer i realitzar les diferents tècniques radiogràfiques. Conèixer i manejar Programaris altament especialitzats per al diagnòstic per imatges de la regió oral i maxil·lofacial.
• Desenvolupar coneixements i habilitats en les facetes metodològiques de treball en Radiologia Oral i Maxil·lofacial amb especial èmfasi en les possibilitats docents i investigadores.
• Mostrar habilitats per a la difusió del coneixement científic, segons els criteris de presentació, redacció i publicació de la comunitat científica.
• Coneixements de gestió perquè l'especialista obtingui les competències necessàries per dirigir i administrar el seu propi centre de diagnòstic.

Titulació obtinguda

Postgrau Avançat de Radiologia Oral i Maxil·lofacial

Promocions

Beques, descomptes i finançament disponibles.

Preu

Preu 4.590 €
Els preus estan pendents d'aprovació per la Junta de Govern de la nostra Universitat. En el preu estan incloses les taxes de matriculació anuals.

Professorat

Dr. Francesc Abella Ldo. Pablo de la Cuadra Lda. Araceli Martínez Dra. Montse Mercadé Sr.U0riel Mesa Dr. Gerardo Ruales Dr. Josep Rubio Dr. Eduardo Vázquez
Postgrau avançat de Radiologia oral i maxil·lofacial
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X