Postgrau en HPLC-TLC, GC

Descripció

El Postgrau en HPLC-TLC, GC és presencial a Barcelona.

Temari

  • Introducció a la cromatografia.
  • Cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC).
  • Cromatografia plana.
  • Cromatografia de gasos.
  • Validació de mètodes cromatogràfics.
  • Conferències: Impartides per especialistes de la indústria i de centres de recerca, relacionades en general amb el món de la cromatografia. Es realitzen 2 sessions per curs.

Destinataris

Aquest curs està especialment indicat per a recent llicenciats i enginyers de les branques científiques que vulguin adquirir experiència pràctica, a més dels professionals actius que vulguin reciclar-se en aquestes tècniques cromatogràfiques.

Durada

180 h (Aproximadament 50% experimental i 50% teoria). Inici: 13 d'octubre del 2016.

Objectius

L'objectiu principal del curs és oferir una formació eminentment experimental de manera que l'alumne aconsegueixi una alta capacitació pràctica en la GC i HPLC.

Titulació obtinguda

El títol s'obté complint els següents requisits: Assistència mínima presencial d'un 75% de les hores totals. Superant l'avaluació contínua realitzada pels professors al llarg del curs. En el cas que el professor considerés que l'alumne no ha realitzat el curs amb aprofitament suficient, l'alumne tindrà dret a la realització d'una prova final (examen) per a l'obtenció del títol.

Pràctiques

Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona.

Horari

De dilluns a divendres de 18 a 22 h.
Postgrau en HPLC-TLC, GC
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X