Postgrau Microbiologia Industrial, Ambiental i Biotecnologia

Descripció

El Postgrau en Microbiologia Industrial, Ambiental i Biotecnologia és presencial a Barcelona.

Temari

  • Microbiologia Industrial (32 hores teòriques, 8 hores seminaris, 40 hores pràctiques)
  • Microbiologia General (80 hores: 60 h teoria i 20 h pràctica).
  • La biotecnologia microbiana (32 hores teòriques, 8 hores seminaris, 40 hores pràctiques).

Destinataris

A llicenciats o enginyers amb nocions bàsiques en algunes de les següents àrees: Biologia, Farmàcia, Clínica, i / o Veterinària.

Durada

240 h classes teòriques i de pràctiques en els laboratoris de IUCT. Inici: 16 gener 2017.

Objectius

L'objectiu final del curs és que l'alumne disposa d'una base sòlida que li permeti una ràpida adaptació a qualsevol laboratori microbiològic industrial, que es pugui responsabilitzar tant de les tasques quotidianes com del desenvolupament de noves metodologies.

Pràctiques

Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X