IDEC-Universitat Pompeu Fabra

Postgrau en Muntatge Audiovisual

IDEC-Universitat Pompeu Fabra

Descripció

El Postgrau en Muntatge Audiovisual proporciona una formació innovadora del muntatge i l' edició audiovisual que s'allunya de la figura tradicional del muntador. Aquesta formació concep el muntatge com:

• Un procés de creació artístic i personal on el paper creatiu de l'editor és bàsic. És qui domina el llenguatge, el to i el ritme narratiu.

• Una oportunitat per investigar, crear i descobrir els programes d'edició i els seus recursos expressius.

• Una eina central per reinterpretar i compondre relats, cinema narratiu, films-assaig, documentals o clips musicals mitjançant el muntatge d'imatges alienes o pròpies.

• Un recurs que ofereix infinites possibilitats de creació per a diferents mitjans de difusió: cinema, TV, Internet, sales de museus i altres suports tecnològics.El programa ofereix els coneixements tècnics i artístics sobre aquesta disciplina, incloent-hi tallers i sessions dedicades a programes d'edició digital com ara Final Cut, Pro Tools, After Effects i Da Vinci. A més, els participants realitzaran muntatges i exercicis pràctics, tutelats per muntadors professionals, i com a projecte final desenvoluparan una pel·lícula pròpia de muntatge.
Veure més

Temari del curs

Durant l'any del postgrau, cada alumne té a l'aula un ordinador a la seva disposició i les classes són de caràcter teòric-pràctic, amb pràctiques setmanals contínues i tutoritzades que permeten aprofundir en els aspectes tècnics, conceptuals i creatius del muntatge.

Tècnica i pràctica del muntatge amb Final Cut Studio
 • Els formats digitals
 • L'edició no lineal. Final Cut Studio. Entorn i edició
 • Interfície. Configuració. Fonaments tècnics per a la creació i el treball sobre un projecte. Organització de carpetes, línies de temps i clips. Recursos del teclat.
 • Captura de material i organització: opcions, resolució i ajustos. Importació. Subclips de vídeo i àudio. Sincronització
 • Edició per tall
 • Eines i recursos avançats d'edició
 • Transicions i tipus d'efectes
 • Correcció del color
 • Edició de so i mescla
 • Exportació del material i finalització
Exercicis pràctics
 • Materials documentals. Estructura i ritme
 • Materials de ficció. Pràctiques sobre la configuració psicològica dels personatges/actors, dramatúrgia i sentit narratiu
 • Muntatge no narratiu
 • Tràiler
 • Espot
 • Films de remuntatge o found footage
 • Videoclip
 • Pel·lícula final
Idees i fonaments creatius del muntatge
 • Introducció al muntatge i a l'ofici de muntador. Relació amb el director, el productor i el projecte. Fases de la postproducció
 • Llenguatge cinematogràfic i terminologia de muntatge
 • Tipologia de plans i valors dels canvis d'escala
 • Tipus de raccords
 • Angle del pla
 • La llei de l'eix
  • Creació temporal: el·lipsis, transicions, match cut, jump cut, etc.
  • Tipus de muntatge: intern/extern, sintètic/analític, narratiu (lineal, paral·lel/altern, invers), muntatge ideològic (mètric, rítmic, tonal, harmònic)
  • Ritme
 • Estructura
 • La creació sonora
  • Relació entre sons i imatges. Valors expressius del so
  • Diàlegs, sorolls, silencis, música
  • Música. Talls i passatges entre músiques
  • Muntatge de videoclips
  • La veu com a instrument
 • Escriptura narrativa
  • Muntatge narratiu i de continuïtat: escriptura clàssica a través del muntatge
  • Creació dels personatges. La psicologia de l'actor
  • Microestructura i macroestructura
  • Progressió dramàtica. El suspens
  • Composició dels gèneres cinematogràfics segons el muntatge: fantàstic, cinema negre, comèdia, melodrama, western, musical
 • La serialitat televisiva
 • Cinema de poesia
  • Ruptures i escriptures modernes
  • El cinema d'avantguarda. Recursos formals i reflexió sobre el procés i les matèries
  • Muntatge conceptual
  • Simfonies urbanes i muntatges lírics
  • Muntatge a partir de fotografies
 • Muntatge de publicitat
 • Pensament visual. Idees i teories dels cineastes sobre el muntatge
 • Cinema reinventat. Films d'apropiació o found footage
  • Història del cinema d'apropiació
  • Estils, formes i usos contemporanis en les pantalles digitals
 • El cinema i la realitat. Percepció i transformació d'allò que és real. El documental i el cinema de la intimitat
  • So directe, càmeres lleugeres, el documental en la modernitat
  • Films de viatge, home movies, diaris íntims, cartes filmades, autoretrats, assajos filmats
 • Aplicacions del muntatge als recursos d'Internet
Correcció de color

Equilibrar correctament una sequència d'imatges amb el programa DaVinci utilitzant el vectorscopi i les eines del programa (conformat, referència offline, nodes, key nodes, tracks, resize, render).
 • Introducció al color
 • L'art de pintar
 • Interface DaVinci
 • Correcció primàries
 • Correcció secundàries
 • Tracking, sestabilizador
 • Nodes i grades
 • Look amb comparació visual
 • Formats
 • Render
Curs teòric-pràctic de Protools 10

Paràmetres bàsics: Nocions elementals d'acústica. Electro-acústica i física del so.
 • Què és el so?
 • L'ona sonora: com es comporta i com manipular-la
 • L'amplitud, la freqüència, altura i timbre
 • El so directe, so reflectit.
 • Absorció, reflexió i reverberació
 • Creació de sons en Protools 10
 • Paràmetres
 • Creació de pistes, anomenar-les, esborrar-les
 • Salvar sessions, localitzar-les i obrir-les
 • Importació d'arxius
 • Entrades i sortides, perifèrics
 • Freqüència de mostreig, formats d'àudio i codis de temps
Tècniques bàsiques d'edició
 • Annex dels modes d'edició
 • Tallar, enganxar, arrossegament, fosos, cross fades, zoom, llapis
 • Muntatge sonor
 • L'edició de diàlegs
 • Reductors de sorolls
 • El Room Tone
 • Els efectes de rodatge
 • Creació d'atmosferes
 • Banda internacional –M&E
 • Música
El mix
 • Binauralitat, panoramització, envolupament
 • Nivells
 • Maneig de pluggings. Audiosuite, en temps real
 • Equalització, dinàmiques, modulacions, efectes
Curs de collage i after effects
 • Introducció al collage
 • El concepte collage
 • Orígens: dels fotomuntatges als collages de les avantguardes artístiques del s. XX
 • El collage dins el cinema de found footage
 • El muntatge vertical: composició dins el quadre, superposicions, treball amb capes
Tècniques del collage
 • Animació frame a frame (stop motion): retallada, pintat, live action
 • Composicions òptiques des de càmera
 • Manipulació del fotograma (cel·luloide): esquinçat, pintat, frame dins del frame, el treball amb la positivadora òptica
 • Manipulació a la imatge electrònica (senyal de vídeo, el croma i els seus precedents)
 • Manipulació sobre el frame (el digital): capes, màscares, rotoscopía, efectes, composició, datamoshing, l'herència de les tècniques analògiques...
Tipologies del collage
 • L'ús del collage dins del cinema de ficció i no-ficció
 • L'ús del collage en el cinema experimental
 • L'ús del collage en el videoclip i a la publicitat
After effects
 • Preparació de materials
 • Interfície i eines
 • Màscares
 • Pinzell de rotoscòpia
 • Pintar fotogrames
Veure més

Destinataris

Llicenciats i graduats que vulguin adquirir coneixements especialitzats i professionals en muntatge aplicats a la creació en cinema i mitjans digitals, i especialment als provinents de graus i llicenciatures com ara Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat, Belles Arts, Disseny, etc.


Durada

octubre 2015 - juny 2016 (per confirmar)

Titulació obtinguda

Diploma de postgrau en Muntatge Audiovisual, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.


Promocions • Ajuts d'altres organismes: Consulta la llista d'entitats i institucions externes a la UPF-IDEC que ofereixen ajuts econòmics a estudiants que vulguin matricular-se en màsters o postgraus.


 • Descomptes: Beneficia't dels nostres descomptes si ets antic alumne, pertanys a la comunitat UPF o treballes en una de les nostres institucions col·laboradores.


 • Préstecs bancaris: Informa't sobre els préstecs bancaris amb condicions avantatjoses que la UPF-IDEC ha acordat amb les principals entitats financeres.Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Muntatge Audiovisual

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Muntatge Audiovisual