Sol·licita informació
IDEC-Universitat Pompeu Fabra

IDEC-Universitat Pompeu Fabra

Sol·licita informació

Descripció del centre

El cicle formatiu de les persones no s'acaba amb l'obtenció d'un títol universitari. A més, en un context competitiu a nivell global, la formació en el decurs de la vida professional de les persones es percep com a indispensable.

Creat el 1993, l'UPF-IDEC-Universitat Pompeu Fabra és el centre de postgraus de la Universitat Pompeu Fabra per desenvolupar aquesta formació contínua de qualitat, orientat als professionals i en estreta col·laboració amb el món empresarial. L'UPF-IDEC aposta per una formació molt especialitzada, en un entorn acadèmic multidisciplinari, innovador i creatiu, per mitjà d'una oferta de programes de màster i postgrau plenament adaptats a les necessitats formatives del món professional i amb la premissa de la qualitat i el rigor acadèmic.

Després de dues dècades de funcionament a l'entorn de la Universitat Pompeu Fabra, l'UPF-IDEC és ja una referència nacional i internacional de formació contínua de prestigi i alt nivell en el món de la formació acadèmica. L'UPF-IDEC viu un esperit cosmopolita, amb participants de més de 50 nacionalitats i un professorat procedent de l'extensa xarxa que la UPF sempre ha promogut. Gran part de l'activitat exterior de l'UPF-IDEC es concentra a l'Amèrica Llatina i la Mediterrània, on ha anat teixint una sòlida xarxa de col·laboracions i convenis amb les institucions i empreses més prestigioses d'aquestes regions.

Cursos més populars

Emplena aquest formulari i el centre t'informarà de manera gratuïta sobre:

X