Postgrau en Polítiques familiars

1066 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.545 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Postgrau en Polítiques familiars
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Preu 1.545 €

Descripció

El Postgrau en Polítiques familiars respon a l'exigència de comptar amb professionals preparats en l'anàlisi, disseny i avaluació de les polítiques socials que afecten la família.
L'eradicació de la pobresa, la conciliació família-treball i la solidaritat intergeneracional són els eixos de les noves polítiques socials. El capital social del futur ha de veure cada vegada més amb la família, una realitat transversal que requereix una acció conjunta de les administracions públiques, les empreses i el tercer sector.

Temari

Mòdul 1. Història de la Família
• El naixement de la família extensa i la família nuclear
• El marc socioeconòmic i polític de l'Antic i el Nou Règim
• Els canvis demogràfics
• L'evolució del dret de família. La intervenció de l'Estat. L'aparició de les polítiques familiars
• La revolució cultural dels anys seixanta
Mòdul 2. Sociologia de la Família
• El concepte de persona en el paradigma relacional
• La privatització de la família
• El genoma familiar: do, reciprocitat, generativitat i amor conjugal
• Vincle i relacions intersubjectives i estructurals
• Confiança, cooperació i reciprocitat com a font de la generació del capital social
Mòdul 3. Família i Tutela del Menor
• El concepte de desenvolupament infantil primerenc (DIT)
• Els actors clau de l'estimulació primerenca
• El valor de la cura a la primera infància
• La cura prenatal
• El naixement
• El paper de la família i l'Estat
• Anàlisi de les principals polítiques i programes
• Una crida a l'acció. Què podem fer?
Mòdul 4. Dimensió Econòmica de la Família
• Estructura econòmica de l'Estat i relació amb l'estat del benestar
• Natalitat i capital social
• La renda familiar
• L'aportació de la família al PIB
• Família i fiscalitat
Mòdul 5. Dimensió Jurídica de la Família
• La família com a subjecte social
• La tutela jurídica de la família en l'àmbit internacional
• La tutela jurídica de la família a Espanya
Mòdul 6. Polítiques Públiques i Privades de Família
• El perquè de les polítiques de família avui
• Espanya: la legislació que va marcar un canvi de tendència
• Polítiques de conciliació: els dilemes de l'empresa
• Europa i Llatinoamèrica: tendències més importants i bones pràctiques
• Reptes i oportunitats
Mòdul 7. Implantació, Disseny i Avaluació de Polítiques Familiars
• El diagnòstic de les necessitats i la selecció de les principals variables
• El disseny de programes per a l'Administració pública, empreses i tercer sector
• L'eficiència dels programes i la seva avaluació tècnica amb vista als objectius dissenyats
Mòdul 8. Treball de Fi de Postgrau

Destinataris

• Responsables, funcionaris i tècnics de les administracions públiques d'àmbit estatal, autonòmic, provincial i local
• Membres de partits polítics
• Representants sindicals
• Directius d'empreses
• Responsables d'entitats relacionades amb la família en l'àmbit de l'educació, salut pública i mitjans de comunicació
• Directius i personal d'ONG
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El títol s'imparteix totalment en línia al llarg de sis mesos. Aquesta modalitat fa al programa molt atractiu per a alumnes que vulguin fer-ho compatible amb el seu treball professional.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i algunes assignatures en anglès.

Objectius

• Proporcionar una àmplia base de coneixements sociològics, antropològics, jurídics i econòmics impartits per experts.
• Les activitats docents, característiques de la formació on line, així com el sistema tutorial garanteixen les competències necessàries perquè el participant sigui capaç de dissenyar i implementar polítiques de família en l'entorn de les entitats públiques o privades en què es desenvolupi professionalment.

Professorat

Coordinació: Consuelo León Llorente. Doctora en Administración de Empresas (Universitat Politècnica de Barcelona). Directora del Observatorio de Políticas Familiares (UIC Barcelona) Alguns dels professors són: Patricia Debeljuh. Montserrat Gas Aixendri. Belén Zárate Rivero. Xavier Capelles Lopez.
Postgrau en Polítiques familiars
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X