FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau en Tècnic en CAD avançat

FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau
Presencial
105 Hores
2.600 €

Descripció

El coneixement dels sistemes de CAD més potents i implantats a la indústria és un dels trets indispensables que permeten als professionals incorporar-se a oficines tècniques d'R+D+I. Allà, amb eines CAD totals (que cada cop més passen a anomenar-se eines CAx), es desenvolupen productes d'alt valor afegit en què la innovació és contínua. Entre aquests sistemes destaquen els softwares CATIA i NX.

Aquesta habilitat ha esdevingut essencial per a enginyers i dissenyadors que participen en projectes de desenvolupament de productes i processos durant totes i cadascuna de les fases d'aquest procés. Els sistemes de CAD han estat plenament assumits pel mercat, especialment en els sectors industrials més dinàmics, com ara l'aeronàutic, el ferroviari o l'automoció. Les PIME no en són una excepció, doncs la innovació hi és també un factor clau de supervivència. Altres disciplines tècniques, com ara l'arquitectura, tampoc són immunes als avantatges que se'n deriven de l'ús d'aquestes eines.

En definitiva, la finalitat d'aquest curs és la de capacitar els participants per utilitzar els softwares CAD amb l'objectiu d'optimitzar el procés creatiu i assegurar la seva viabilitat tècnica mitjançant el disseny paramètric de prototips virtuals. 
Veure més

Temari del curs

1. Disseny paramètric de nivell bàsic amb sistemes CAD
 • Modelat de superfícies. 
 • Recobriment, arrodoniment i flexionat. 
 • Modelat de peces de xapa metàl·lica.
 • Modelat d'assemblatges descendent. Creació de peces en assemblatges.
 • Configuracions d'assemblatges.
 • Elements estructurals i soldadura.

2. Disseny paramètric de nivell mitjà amb sistemes CAD
 • Modes de croquisat. Alàmbric i creació de perfils. 
 • Sòlids primitius i sòlids a partir de contorns 2D: extrusió i revolució. 
 • Disseny d'assemblatges. 
 • Disseny de superfícies.

3. Disseny paramètric de nivell avançat amb sistemes CAD
 • Gestió d'arxius i links. 
 • Croquisat avançat. Definició de suports de geometria alàmbrica. 
 • Parametrització avançada. Creació de catàlegs, taules de disseny, equacions i lleis de variació paramètrica. 
 • Superfícies avançades. Ús de corbes guia i de splines. Superfícies còniques. Anàlisi i modificació de superfícies lliures i corbes no paramètriques. 
 • Interacció ergonòmica de models 3D. 
 • Assemblatges avançats.
 • Simulació cinemàtica i DFA.
 • Anàlisi dinàmica d'elements.
 • Disseny de processos de muntatge (DFA) i desmuntatge (DFA).
 • Drafting avançat. Funcions de suport i inserció de plantilles.
 • Renderitzat de models 3D.
 • Simulació de processos de fabricació assistits per ordinador.

4. Activitats complementàries
 • Arquitectura avançada. Modelat 3D i PDM a l'arquitectura.
 • Digitalització de superfícies. El CAD i l'enginyeria inversa.
 • Visita a un Centre Tècnic de Desenvolupament de Projectes.

5. Projecte final de postgrau
 • Documentació del projecte a estudi.
 • Disseny, simulació i viabilitat.
 • Fabricació d'un model real mitjançant tecnologies de prototipat ràpid.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Els participants adquiriran un molt alt nivell en el disseny paramètric mitjançant els programes de CAD més potents i implantats a la indústria actualment: CATIA i NX. En finalitzar el curs, seran capaços de:

- Desenvolupar el cicle bàsic de disseny d?una peça: creació i modificació de geometria bàsica 3D en estacions de treball, i generació dels plànols constructius corresponents.
- Utilitzar tres dels sistemes de CAD més estesos a la indústria actualment: CATIA i NX, tant de forma bàsica com avançada.
- Aplicació dels sistemes CAD en fases de pre-projecte, disseny i experimentació.
- Identificar i avaluar la integració de les eines CAD d?alt nivell a les oficines tècniques de desenvolupament de producte.

Destinataris

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics - especialment enginyers i dissenyadors industrials - que desitgin disposar dels coneixements i habilitats necessàries per integrar-se als departaments d'R + D + i on les últimes tecnologies en disseny i enginyeria de producte ja són presents o cal implantar-les.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari/Torn

Dilluns i Dimecres de 18:15h a 21:45h

Durada

Crèdits ECTS: 15.
Dates d'impartició
1/3/2017 a juny 2017

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12


08028 Barcelona

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre reconegut per a la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

Enginyeria de Projectes, Recerca i Innovació, Disseny Industrial, Càlcul i Disseny de màquines, Disseny d'estructures, Simulació de mecanismes, Oficina Tècnica ...

Promocions

Descomptes disponibles per:

 • UPC Alumni Premium 10%

 • Situació de d'atur 10%

 • Empreses col·laboradores 10%

 • CETIB 15%Preu

2.600 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Tècnic en CAD avançat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Tècnic en CAD avançat