Postgrau en Tècnic en CAD avançat

1030 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.600 €
Sol·licita informació
FUNDACIÓ CIM UPC
Postgrau en Tècnic en CAD avançat
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
Barcelona
105 hores
Preu 2.600 €

Descripció

El coneixement dels sistemes de CAD més potents i implantats a la indústria és un dels trets indispensables que permeten als professionals incorporar-se a oficines tècniques d'R+D+I. Allà, amb eines CAD totals (que cada cop més passen a anomenar-se eines CAx), es desenvolupen productes d'alt valor afegit en què la innovació és contínua. Entre aquests sistemes destaquen els softwares CATIA i NX.
Aquesta habilitat ha esdevingut essencial per a enginyers i dissenyadors que participen en projectes de desenvolupament de productes i processos durant totes i cadascuna de les fases d'aquest procés. Els sistemes de CAD han estat plenament assumits pel mercat, especialment en els sectors industrials més dinàmics, com ara l'aeronàutic, el ferroviari o l'automoció. Les PIME no en són una excepció, doncs la innovació hi és també un factor clau de supervivència. Altres disciplines tècniques, com ara l'arquitectura, tampoc són immunes als avantatges que se'n deriven de l'ús d'aquestes eines.
En definitiva, la finalitat d'aquest curs és la de capacitar els participants per utilitzar els softwares CAD amb l'objectiu d'optimitzar el procés creatiu i assegurar la seva viabilitat tècnica mitjançant el disseny paramètric de prototips virtuals. 

Temari

1. Disseny paramètric de nivell bàsic amb sistemes CAD
 • Modelat de superfícies. 
 • Recobriment, arrodoniment i flexionat. 
 • Modelat de peces de xapa metàl·lica.
 • Modelat d'assemblatges descendent. Creació de peces en assemblatges.
 • Configuracions d'assemblatges.
 • Elements estructurals i soldadura.

2. Disseny paramètric de nivell mitjà amb sistemes CAD
 • Modes de croquisat. Alàmbric i creació de perfils. 
 • Sòlids primitius i sòlids a partir de contorns 2D: extrusió i revolució. 
 • Disseny d'assemblatges. 
 • Disseny de superfícies.

3. Disseny paramètric de nivell avançat amb sistemes CAD
 • Gestió d'arxius i links. 
 • Croquisat avançat. Definició de suports de geometria alàmbrica. 
 • Parametrització avançada. Creació de catàlegs, taules de disseny, equacions i lleis de variació paramètrica. 
 • Superfícies avançades. Ús de corbes guia i de splines. Superfícies còniques. Anàlisi i modificació de superfícies lliures i corbes no paramètriques. 
 • Interacció ergonòmica de models 3D. 
 • Assemblatges avançats.
 • Simulació cinemàtica i DFA.
 • Anàlisi dinàmica d'elements.
 • Disseny de processos de muntatge (DFA) i desmuntatge (DFA).
 • Drafting avançat. Funcions de suport i inserció de plantilles.
 • Renderitzat de models 3D.
 • Simulació de processos de fabricació assistits per ordinador.

4. Activitats complementàries
 • Arquitectura avançada. Modelat 3D i PDM a l'arquitectura.
 • Digitalització de superfícies. El CAD i l'enginyeria inversa.
 • Visita a un Centre Tècnic de Desenvolupament de Projectes.

5. Projecte final de postgrau
 • Documentació del projecte a estudi.
 • Disseny, simulació i viabilitat.
 • Fabricació d'un model real mitjançant tecnologies de prototipat ràpid.

Competències per a les quals et prepara el curs

Els participants adquiriran un molt alt nivell en el disseny paramètric mitjançant els programes de CAD més potents i implantats a la indústria actualment: CATIA i NX. En finalitzar el curs, seran capaços de: - Desenvolupar el cicle bàsic de disseny d?una peça: creació i modificació de geometria bàsica 3D en estacions de treball, i generació dels plànols constructius corresponents. - Utilitzar tres dels sistemes de CAD més estesos a la indústria actualment: CATIA i NX, tant de forma bàsica com avançada. - Aplicació dels sistemes CAD en fases de pre-projecte, disseny i experimentació. - Identificar i avaluar la integració de les eines CAD d?alt nivell a les oficines tècniques de desenvolupament de producte.

Destinataris

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics - especialment enginyers i dissenyadors industrials - que desitgin disposar dels coneixements i habilitats necessàries per integrar-se als departaments d'R + D + i on les últimes tecnologies en disseny i enginyeria de producte ja són presents o cal implantar-les.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Durada

Crèdits ECTS: 15. Dates d'impartició 1/3/2017 a juny 2017

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre reconegut per a la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

Enginyeria de Projectes, Recerca i Innovació, Disseny Industrial, Càlcul i Disseny de màquines, Disseny d'estructures, Simulació de mecanismes, Oficina Tècnica ...

Promocions

Descomptes disponibles per:
 • UPC Alumni Premium 10%
 • Situació de d'atur 10%
 • Empreses col·laboradores 10%
 • CETIB 15%

Borsa de treball

Per a inscriure?s a la Borsa de Treball s?ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del Programa Formatiu de la Fundació CIM.

Professorat

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva gran experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12 08028 Barcelona

Horari

Dilluns i Dimecres de 18:15h a 21:45h
Postgrau en Tècnic en CAD avançat
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Sol·licita informació
X